Raksahommista ohjelmistokehittäjäksi: tietojenkäsittelyn koulutus oli kannattava askel tuntemattomaan

Kuva
Joona Heinikari
Tietojenkäsittelyn tradenomeille ovat tuttuja niin IT-ala kuin kaupallinen osaaminenkin. Valmistumisen jälkeen töitä voi löytyä esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä tai, Joona Heinikarin tavoin, ohjelmistoasiantuntijana.

Joskus käy niin, ettei ensimmäinen opiskelupaikka vastaakaan aivan sitä, mitä lopulta itse opinnoiltaan ja tulevilta töiltään haluaisi. Näin kävi myös nykyään ohjelmistoalalla työskentelevälle Joona Heinikarille, jonka tie ohjelmointialalle kulki mutkan kautta. Suoritettuaan ensin kaksoistutkintona lukion ja kauppaoppilaitoksen hän työskenteli jonkin aikaa rakennustyömaalla. Opinnot kuitenkin houkuttivat vielä uudelleen, joten Joona lähti opiskelemaan liiketalouden tradenomiksi.

Opinnot aloitettuaan Joona huomasi, että perinteistä liiketaloutta enemmän häntä kiinnosti tietojenkäsittely ja ohjelmointi. Suuntautumisen vaihto onnistui onneksi helposti, ja nyt Joona tunsi löytäneensä vihdoin sen oman alansa. “Olin kiinnostunut ohjelmoinnista, mutta en ollut koskaan tehnyt mitään aiheeseen tai alaan liittyvää, joten tämä oli minulle askel tuntemattomaan”, Joona toteaa. Tietokoneiden kanssa paljon toimineelle muutos oli kuitenkin helppo ja uusiin opintoihin pääsi nopeasti mukaan.

Oma aktiivisuus tärkeää opiskeluaikana

LABin tietojenkäsittelyn opinnoissa korostuvat joustavuus ja tulevaisuuden ennakointi. Joona kokee, että opinnot antoivat hyvän perusosaamisen ja yleiskuvan liiketaloudesta ja ohjelmistokehityksestä. Hän kuitenkin painottaa samalla sitä, että opiskelijan tulee muistaa oma aktiivisuus ammattitaidon kartuttamisessa. ”Kursseilla tehtiin monenlaisia projektitöitä ohjelmistokehityksen parissa, ja osaa niistä tuli jatkettua myös omalla ajalla kurssin päättymisen jälkeen.” Hän pääsi myös miettimään muutamaa projektia yhdessä Business Millin kanssa, ja kokee tästä kertyneen hyvää tietotaitoa sekä ohjelmoinnin että softan kaupallistamisen suhteen.

Käytännöllinen ja yhdessä yritysten kanssa toteutettava koulutus antaa vahvan ammatillisen osaamisen. Joona olikin opintojen ohella koko ajan aktiivinen, osallistuen useisiin projekteihin sekä koululla että sen ulkopuolella. Luotujen verkostojen kautta hän sai opiskeluaikana myös koululta palkallisia töitä, kuten IT-päivystystä opiskelijoille, nuorille suunnattua robottikerhoa ja tenttien valvontaa.

Oman osaamisen itsenäinen kehittäminen on tärkeää
 opintojen aikana – ja vielä tärkeämpää työelämässä.

 

Kaikki verkostoituminen ja ammattitaidon kartuttaminen koululla ja sen ulkopuolella auttoivat myös esimerkiksi kuukausipalkkaisen kesätyön saamisessa opiskelujen aikana. ”En usko, että olisin nyt töissä ilman omalla ajalla tehtyä työtä eri projektien parissa. Myös töissä huomaan monen työtehtävissä tarvittavan ja sovellettavan asian olevan juuri niitä omalla ajalla ja projekteissa opittuja”, Joona miettii.

Töihin jo opintojen aikana

Piakkoin tietojenkäsittelyn tradenomiksi valmistuva Joona on saanut jo opiskeluaikana vakituisen työn Develore Oy:llä ohjelmistokehittäjänä. Työpaikan hän löysi LinkedInin kautta ja kannustaakin kaikkia opiskelijoita oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen työnhakuprosessissa. "Kannattaa ehdottomasti muistaa etsiä hakujen ulopuolella olevia piilotyöpaikkoja", hän muistuttaa.

Työskennellessään kokoaikaisena ohjelmistokehittäjänä Joona on huomannut, että opiskeluaikana ei välttämättä vielä täysin ymmärrä työtehtävien vaativuutta ja aikaa vievyyttä. Opinnoissa keskitytään aiheiden perusteisiin ja käsitteisiin, nyt töissä nuo teoriat on laitettava käytäntöön. Uutena asiana on myös tullut tekemisien sanallistaminen muille, kun täytyy perustella miksi on tiettyyn ratkaisuun päätynyt, ja mitä sillä haluaa saada aikaiseksi.

Opiskeluihin verrattuna töissä tehdyt projektit poikkeavat myös laajuudeltaan valtavasti ja yksityiskohtiin kiinnitetään enemmän huomiota. Pääosin hän kokee työn vastaavan sitä, mitä opinnot antoivat olettaakin, ja eteen tulleet yllätykset ovat olleet vain positiivisia: ”Töissä minut otettiin vastaan paremmin kuin osasin kuvitella, suuri kiitos työkavereille siitä.”

Tietojenkäsittelyn tradenomin tulevaisuus näyttää työntäyteiseltä

Entäpä sitten tulevaisuus, uskooko tuore IT-ammattilainen töitä alalla riittävän? ”Tietotekniikkaan liittyvät alat tulevat varmasti kasvamaan tulevaisuudessa”, pohtii Joona, eikä hän pelkää töiden alalla vähenevän, päinvastoin: hän uskoo viihtyvänsä ohjelmistojen parissa pitkään ja jatkavan ammatillista kehitystään. Varsinkin kokeneiden ohjelmistokehittäjien Joona on huomannut olevan haluttuja rekrytoitavia.  

Jatko-opintojen aika saattaa tulla joskus myöhemmin, nyt on siis aika panostaa töihin – ja niissä hän viihtyy niin hyvin, ettei opinnot ole tällä hetkellä mielessä päällimmäisenä. ”Töissä tulee kuitenkin päivittäin opiskeltua kaikenlaista ja opittavaa löytyy varmasti niin pitkään, kun töitä riittää – töiden ohella kun joutuu myös opiskelemaan esimerkiksi erilaisia sertifiointeja varten”, Joona lopuksi toteaa.

 

Teksti: Karoliina Åman

Kuva: Teemu Leinonen

 

Kuva
LAB detail blue hard drive

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn tradenomit ovat digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijoita.

Sijainti