Yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia avauksia sekä Iskulle että LABille

Kuva
Minna Piipponen, Isku
LAB-ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, mikä mahdollistaa opiskelijalle opiskelun ja työn parhaat puolet. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö näkyy opiskelijan arjessa esimerkiksi monien erilaisten projektien muodossa.

Isku-konsernin HR-asiantuntija Minna Piipponen kertoo Iskun odottavan uuden työelämän innovaatiokorkeakoulun, LABin, kanssa tehtävältä yhteistyöltä erityisesti uudenlaisia avauksia. ”Yritykset ja korkeakoulut jumiutuvat helposti tilanteeseen, missä yhteistyö tarkoittaa ainoastaan sitä, että opiskelijoita tulee esimerkiksi työharjoitteluun tai opiskelija tekee yritykselle lopputyön. Toivoisin, että LABille ja Iskulle yhteistyöstä muodostuisi ennemminkin kumppanuus, jossa molemmin puolin kehittäisimme yhdessä toimintaamme.”

Piipponen kokeekin, että korkeakouluilla olisi vielä paljon opittavaa yrityksiltä sekä yrityksillä puolestaan riittäisi opittavaa esimerkiksi korkeakoulujen innovaatiotoiminnasta. Opiskelijat kun näkevät asiat eri perspektiivistä kuin yritykset sekä toisin päin. LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelee yli 8500 opiskelijaa Lahdessa ja Lappeenrannassa, ja siihen määrään mahtuu tuhansia uusia ideoita sekä näkökulmia.

LABin ja Iskun yhteistyötä tukee myös se, että organisaatiot toimivat Lahden Mukkulassa samassa kiinteistössä, Isku Centerissä. ”On mukavaa, että meillä on mm. yhteinen ravintolamaailma, missä kohtaamme päivittäin eri yritysten ja opiskelijoiden kanssa. Samassa kiinteistössä toimiminen mahdollistaa monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia Iskulle ja LABille.”

Isku showroom

Yhteistyötä kaikkien LABin koulutusalojen kanssa

Isku on monipuolinen yhteistyökumppani, sillä yhteistyö onnistuu LABin jokaisen koulutusalan kanssa. Esimerkiksi Isku-konsernin omistuksessa oleva Apila Terveys mahdollistaa vaikkapa työharjoittelupaikkoja myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Teollisuusyritys kätkee sisälleen runsaasti työ- ja projektimahdollisuuksia, joita ei tulisi ajatelleeksikaan.

”Meillä on esimerkiksi muotoilijoita, business controllereita, tuotekehittäjiä ja myyjiä – käytännössä jokaiselta LABin koulutusalalta voi opiskelijoita hakeutua meille töihin. Tällä hetkellä meillä on kolme LABin liiketalouden opiskelijaa työharjoittelussa operaatiokeskuksessa eli he työskentelevät asiakaspalvelukeskuksessa ja auttavat mm. meidän myyjiämme”, Piipponen kertoo.

Tekniikan alan opiskelijoiden kohdalla on tärkeää ottaa huomioon, että esimerkiksi kesätöitä pitäisi tehdä teollisuusyrityksessä ensin tehtaan puolella. Iskulle on tärkeää, että mahdollinen tuleva työnjohtaja, joka valmistuneesta insinööristä voi tulla, ymmärtää tuotannon koko elinkaaren. Iskulle tyypillisiä ovatkin erilaiset urapolut eli moni nousee tuotannosta vaativampiin tehtäviin. Muotoilun puolen yhteistyötä Minna toivoisi lisää, sillä se on erittäin hyödyllistä niin opiskelijoiden kuin Iskunkin kannalta.

”Yhteistyö on ehdottomasti sellaista, jota halutaan jatkaa ja syventää, sillä opiskelijoilta tulee hyviä innovaatioita. Esimerkiksi meillä oli vuoden alussa myynnin kick off, missä oli esillä ensimmäisen vuoden muotoilun opiskelijoiden prototyyppejä naulakoista. Myyjät saivat antaa suoraa palautetta ja pohtivat samalla, myisivätkö tuotteet. Opiskelijoilla on siis mahdollisuus testata erilaisia tuotteita Iskun myynnin ammattilaisten kautta.”

Isku ja LABin muotoilun opiskelijat ovat jo tehneet yhteistyötä monenlaisiin tuotekehityksiin liittyen, mutta sitäkin olisi mahdollista Piipposen mukaan lisätä. Maailma muuttuu vauhdilla, ja opiskelijoilla on hyvä tuntuma tulevista trendeistä muotoilun saralla.

Uutta osaamista ja tuoreita näkökulmia

Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa opiskelijalle erilaisiin yritystoimintoihin tutustumisen jo opiskeluaikana. Erilaisia Iskun kanssa tehtäviä yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi opinnäytetyöt, työharjoittelut, tuotekehitys- ja muotoiluprojektit sekä asiakaskyselyt.

”Yritysmaailma on moninainen, miksi toivoisinkin, että kaikki opiskelijat tutustuisivat jo opintojen aikana mahdollisimman moneen yritykseen. Yrityksissä nähtävät toimintatavat ovat kullanarvoisia opiskelijoille, kun he hakeutuvat valmistumisensa jälkeen työelämään. Opiskelijat oppivat näin erilaisia yrityskulttuureja ja saattavat oivaltaa ajoissa, millaiseen yrityskulttuurin he haluavat töihin jatkossa ja mihin eivät. Itse en esimerkiksi opintojeni alussa välttämättä ajatellut lahtelaista isoa teollisuusyritystä houkuttelevana tai edes henkilöstöhallinnon tehtäviä omakseni. Nyt en voisi ajatellakaan olevani töissä muualla kuin täällä.”

Minna antaisi tuleville hakijoille ja opiskelijoille vinkiksi avoimen mielen verkostoitumisessa: Lahdessa on valtavasti isoja yrityksiä ja monia suomalaisia perheyrityksiä, jotka työllistävät paljon ihmisiä sekä tekevät merkityksellistä työtä aluekehityksen näkökulmasta. Lahteen kannattaa valmistumisen jälkeen Piipposen mukaan jäädä, sillä Lahdessa on valtavasti hienoja yrityksiä, etenkin kotimaisia perheyrityksiä, jotka työllistävät ison määrän asukkaita. ”Lahti on kehittyvä kaupunki ja täällä on kaikki palvelut sekä Helsinki lähellä. Tämä kaupunki tulee kehittymään nuorekkaammaksi kuin mitä se jo on. Ilman alueelle töihin jääviä korkeakoulutettuja vastavalmistuneita se ei kuitenkaan kehity.”

Iskun showroom

Isku on suomalainen Eino Vikströmin vuonna 1928 Lahteen perustama perheyritys. Iskun tuotteet ja palvelut ovat tunnettuja korkeasta laadustaan. Isku suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kalusteita, palveluja sekä kokonaisvaltaisia sisustusratkaisuja koteihin ja kaikkiin julkisiin tiloihin, kouluihin, toimistoihin ja terveydenhuoltoon.

Sijainti