Muotoilija (AMK)

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Astu teollisen muotoilun laajaan maailmaan

Teollisen muotoilun koulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisten tuotteiden ja käyttöliittymien luovaa suunnittelua sekä valmistettavuutta osana kaupallista toimintaa. Voit erikoistua vaikkapa uusien ajoneuvojen, kulkuvälineiden ja liikennejärjestelmien suunnitteluun ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Teollinen muotoilu tarjoaa alana laajoja mahdollisuuksia.

Opinnoissa painotetaan muun muassa käyttäjälähtöisen ja ympäristöystävällisen tuotannon prosessia osana kestävän kehityksen liiketoimintaa. Muotoilijan erikoistaidot, kuten visualisointi- ja mallinnustekniikat ovat opinnoissasi keskeisessä roolissa.

Lahden kampuksen oppimistilat ja erikoislaitteet tarjoavat monipuolisen ja ajanmukaisen opiskeluympäristön. Opiskelet kiinteässä yhteydessä työelämään – erilaiset, yritysten ammattilaisten kanssa toteutettavat aidot yhteistyöprojektit ovat opintojen suola.

Valmistuttuasi voit työskennellä tuotteiden, oheispalveluiden tai käyttöliittymien muotoilijana osana tuotekehitysryhmää niin valmistavan teollisuuden kuin kaupankin alalla tai esimerkiksi muotoilu- ja insinööritoimistoissa. Teollisen muotoilun ammattilaiset työllistyvät erittäin hyvin Suomessa ja ulkomailla. Useimmat heistä ovat myös yrittäjiä.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Kalustemuotoilun ja tilojen suunnittelun ammattilaiseksi

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutuksesta valmistut kalusteiden ja tilojen muotoilun asiantuntijaksi. Saat valmiudet suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen muotoilun moninaisella ammattikentällä. Voit työskennellä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistossa, huonekaluja tai kalusteita valmistavassa yrityksessä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissasi perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja tilasuunnitteluun. Pääset kehittämään ratkaisuja erilaisiin suunnittelutehtäviin, ja opit huomioimaan suunnittelutyössäsi käyttäjien henkilökohtaiset, sosiaaliset ja kulttuuriset toiveet sekä ympäristön asettamat vaatimukset.

Koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, kuten työ- ja vapaa-ajan ympäristöjen ja kaupallisten ympäristöjen suunnitteluun. Opiskelet myös tiloihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden suunnittelua. Keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.

Koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Opiskelu tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Puettavien tuotteiden muotoilijaksi

Puettavaa muotoilua opiskelleena muotoilijana olet muoti- ja vaatetusteollisuuden ammattilainen. Osaat suunnitella ja kehittää kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisia mallistokonsepteja ja tuotteita.

Lahden kampuksella opiskelet puettavaa muotoilua luovassa ja nykyaikaisessa ympäristössä. Kestävä kehitys on opinnoissasi keskeisessä roolissa. Opintoihisi kuuluu myös erilaisia yritysyhteistöitä ja tutkimusprojekteja, ja pääset luomaan työelämäyhteyksiä jo opiskeluaikana.

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi vaatteiden ja muiden puettavien tuotteiden tuotekehitystiimissä tai palvelujen tai teollisen muotoilun parissa. Työpaikkasi voi löytyä myös viestinnän, stailauksen tai kaupan alalta. Moni menestynyt muotoilija työskentelee itsenäisenä yrittäjänä.

Ala on tunnetusti kansainvälinen, ja työpaikkasi voi löytyä kiinnostuksesi mukaan myös ulkomailta. Pääset halutessasi kartuttamaan kansainvälistä kokemusta jo opiskeluaikana esimerkiksi lähtemällä opiskelijavaihtoon.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Luovaksi ammattilaiseksi pakkausten ja brändien pariin

Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutuksessa suunnittelet pakkauksia ja brändimateriaaleja teollisuudelle ja yrityksille. Saat valmiudet suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen muotoilun ja brändinrakennuksen kentällä.

Koulutuksen ydinosaamista ovat luova ongelmanratkaisutaito sekä kyky toimia tiimeissä ja projekteissa yhteistyössä monien eri alojen ammattilaisten kanssa. Opit tarkastelemaan suunnittelukohteita monipuolisesti sekä pakkausalan vaatimusten että brändien ja asiakkaiden näkökulmista. Toimit kaupallisessa ympäristössä, mutta osaat huomioida myös ihmisten sosiaaliset ja eettiset tarpeet sekä ympäristön ekologiset tarpeet.

Koulutus keskittyy graafisen suunnittelun ja teollisen muotoilun työskentelytapoihin sekä pakkausten ja brändimateriaalien suunnitteluun. Opinnot toteutetaan kiinteässä yhteydessä työelämään. Painotat opinnoissasi sinua kiinnostavia aihealueita. Painotuksesta riippuen tulevaisuuden työpaikkasi voi olla esimerkiksi mainos- ja muotoilutoimistossa, pakkausteollisuudessa, bränditalossa tai kaupan alalla.

Pakkausala on kansainvälisesti suuri ja monipuolinen työllistäjä, ja suomalainen pakkausmuotoilun osaaminen on alan huippua. Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutuksella on vahvat kansainväliset suhteet muun muassa yhteistyöprojektien ja vaihto-opintojen kautta.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Kokemus- ja palvelumuotoilija on luova ongelmanratkaisija

Kokemus- ja palvelumuotoilu on ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Alaa opiskelleena muotoilijana voit työskennellä esimerkiksi pelifirmassa, palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautuneessa yrityksissä tai kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtipalveluja tarjoavassa toimistossa Suomessa tai ulkomailla.

Koulutuksen ydinosaamista on luova ongelmanratkaisukyky. Perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja opit tarkastelemaan suunnittelukohteita monipuolisesti. Tunnistat ihmisten tarpeet ja kehität palveluita ja strategioita niiden pohjalta. Opiskelet monitilaista suunnittelua ja opit luomaan ratkaisuja niin rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöihin kuin lisättyihin todellisuuksiinkin (VR ja AR).

Opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Muotoilun avulla kehitetään esimerkiksi kaupunkien palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan ongelmia.

Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu ja kestävä kehitys. Opiskelu on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta – meillä et vain opiskele, vaan olet mukana kehittämässä muotoilun tulevaisuutta.