OPISKELIJOIDEN PALVELUT

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

 

OPISKELIJAPALVELUT

Saat opintotoimistoissa työskenteleviltä opintoneuvojilta ja korkeakoulusihteereiltä tietoa ja apua opiskelun aloittamiseen, valmistumiseen ja opintosuorituksiin liittyvistä asioista. He myös tarvittaessa ohjaavat sinua edelleen hakemaan tietoa muualta.

LAHDEN KAMPUS:

Lahdessa palvelemme Mukkulankadulla 1. kerroksen tilassa ​A110. Toimisto on avoinna ma-pe klo 10-14.

LAPPEENRANNAN KAMPUS:

Lappeenrannassa asiakaspalvelu toimii LUT-yliopiston tiloissa huoneessa 2313 (2. rakennus, 3. kerros, Student Services).
Toimisto on auki lukuvuoden aikana ma–to klo 9 – 15 ja pe klo 9 – 14.

OPISKELIJAPALVELUIDEN YHTEYSTIEDOT:

Lähetä meille postia osoitteeseen: studentservicesatlab [dot] fi, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Lahti + 358 29 446 2500 (valitettavasti numeroon ei voi jättää tekstiviestiä).
Lappeenranta +358 40 649 4800

 

OPISKELIJAN OHJAUS JA TUTORTOIMINTA

Opiskelija saa tukea opintoihinsa usealta taholta. Opintojen ohjauksessa auttavat ensisijaisesti tutoropettajat ja -opiskelijat, opettajat, opintoneuvojat ja osaamispäällikkö.

Ohjausta toteutetaan ryhmätunteina ja henkilökohtaisena ohjauksena. Opintojen alussa tutoropettaja- ja -opiskelijat perehdyttävät uudet opiskelijat. Jokaisella ryhmällä on oma tutoropettajansa, joka tukee opintojen etenemistä opintojen eri vaiheissa.

Tutoropiskelijatoiminnan tarkoituksena on perehdyttää uusia opiskelijoita oppilaitokseen, opiskeluun, paikkakuntaan ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tutorit toimivat yhteistyössä koulutusalojen tutoropettajien ja muun henkilöstön kanssa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOEn tutorvastaava suunnittelee ja koordinoi tutortoimintaa yhdessä KOEn ohjauksen asiantuntijan kanssa. Lue lisää KOEn sivuilta: http://koeopiskelijakunta.fi/tutorointi/

 

OPINTO-OHJAAJAT

Opinto-ohjaajat vastaavat ohjauksen kokonaisvaltaisesta toimivuudesta. He vastaavat ohjauskäytäntöjen kehittämisestä yhdessä tutoropettajien kanssa. Opinto-ohjaajat ovat opiskelijan tukena erilaisissa opintojen haastavissa tilanteissa, jolloin opiskelija tarvitsee erityistä tukea (ml. poissaolot, yliaikaiset opinnot).

 

LIIKETOIMINTA JA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA:
Susanna Lesch
sähköposti: susanna [dot] leschatlab [dot] fi
puhelin 044 708 1788

MUOTOILUINSTITUUTTI: 
Siru Kilpilampi, puhelin 044 7080 207
Susanna Lesch, puhelin 044 708 1788
Tarja Taurula, puhelin 050 538 2343
sähköposti: opinto-ohjaajatatlab [dot] fi

SOSIAALI- JA TERVEYSALA:
Siru Kilpilampi
sähköposti: siru [dot] kilpilampiatlab [dot] fi
puhelin 044 708 0207

TEKNIIKKA:
Tarja Taurula
sähköposti: ​tarja [dot] taurulaatlab [dot] fi
puhelin 050 538 2343

 

OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

Lahdessa tutkinto-opiskelijoiden opiskelijaterveydenhuolto on järjestetty Lahden Kaupunginsairaalassa. Lue lisää palveluista ja löydä yhteystiedot täältä.

Lappeenrannassa tutkinto-opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Lue lisää palveluista ja löydä yhteystiedot täältä.


IT-PALVELUT

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskeluun liittyviä IT-palveluita hoitaa LUT korkeakoulupalvelujen tietohallinto.

Opiskelijoiden IT-tuen yhteystiedot:

  • Sähköposti: studenthelpdeskatlut [dot] fi
  • Puh. 029 446 2777
  • Toistaiseksi palvelu vain etänä

Lisätietoja tulostamisesta, tietoturvasta, verkoista, laitteista ja ohjelmista löydät täältä: Lahti ja Lappeenranta
 

 

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

Kampuksillamme toimii tiedekirjasto, jonka aineistoja ja palveluita tulet käyttämään opintojesi aikana. Voit tilata kirjastokortin täyttämällä ja lähettämällä sähköisen lomakkeen. Kirjastokortin saapumisesta ei tule erillistä ilmoitusta, vaan voit tulla noutamaan korttisi aikaisintaan yhden arkipäivän kuluttua tilauksesta.

LUT-tiedekirjasto tarjoaa opastusta, neuvontaa ja koulutusta erilaisten tietoaineistojen käytössä. Tiedonhankintataitojen kehittäminen ja itsenäinen tiedonhankinta ovat osa ammattikorkeakoulussa opiskelua. Kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan Mukkulan ja Skinnarilan kampuksilla.

Kirjasto palvelee kaikkia LABin ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja muita käyttäjiä. Asiakkaille on tarjolla monipuoliset painetun ja elektronisen kirjallisuuden ja aikakauslehtien kokoelmat.

LUT-tiedekirjaston kotisivu: www.lut.fi/kirjasto.

 

PEDAGOGINEN ERITYISASIANTUNTIJA

LAB - ammattikorkeakoulussa on tutkinto-opiskelijoille tarjolla pedagogisen erityisasiantuntijan laaja-alaista tukea oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Ole yhteydessä, jos tarvitset tukea oppimisen taitojen kehittämisessä, oppimisstrategioiden tunnistamisessa tai missä vain oppimiseen liittyvässä asiassa. Pedagoginen erityisasiantuntija vastaa myös lukitestauksesta ja tuen suunnittelusta. 

Pedagoginen erityisasiantuntija Juha Tiitta, juha [dot] tiittaatlut [dot] fi, puh. 044 708 1687

 

OPINTOPSYKOLOGI

LAB-ammattikorkeakoulun kampuksilla toimii kaksi opintopsykologia, joiden tehtävänä on tutkinto-opiskelijoiden opiskelukyvyn tukeminen yksilöohjausten avulla. Opintopsykologin vastaanotolla voidaan keskustella esimerkiksi stressistä ja uupumuksesta, ajanhallinnasta ja aikaansaamattomuudesta, motivaatiosta ja opiskelutaidoista, jännittämisestä ja sosiaalisista haasteista sekä mielenterveyden oireista ja kuormittavista elämäntilanteista. Tapaaminen onnistuu myös puhelimitse tai verkon välityksellä.
 

Lahden kampus
Aino Elomäki, aino [dot] elomakiatlut [dot] fi


Lappeenrannan kampus
Janita Suni, janita [dot] suniatlut [dot] fi 

 

KORKEAKOULULIIKUNTA MOVEO

LUT-korkeakoulujen liikuntapalvelut, MOVEO, tuottaa korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden harrastaa edullisesti monipuolista liikuntaa. Tarjolla on mm. ohjattua ryhmäliikuntaa, palloiluvuoroja, sekä ympäri vuoden auki oleva kuntosali.

Tehtävänämme on tarjota edullisia, laadukkaita ja helposti saavutettavia liikunta- ja hyvinvointipalveluja opiskelijoille.

Antoisia liikuntahetkiä! Lisätietoja MOVEOsta


KAMPUSPAPIT

Lahden ja Lappeenrannan kampuksella toimii evankelisluterilaisen seurakunnan pastorit Sonja Turunen, Sari Kosonen ja Aki Lasonen. He ovat kaikkia opiskelijoita varten uskontokuntaan tai vakaumukseen katsomatta. Kampuspappien puoleen voi kääntyä esimerkiksi, kun;

* haluaa jutella jonkun kanssa ihan mistä tahansa elämään liittyvästä asiasta.
* on kiinnostunut keskustelemaan tai kuulemaan lisää jostakin filosofisesta tai teologisesta aiheesta.
* tarvitsee lisätietoa juhlista kuten häät, avioliiton siunaaminen, rukous parisuhteen puolesta, kodinsiunaaminen tai kaste.
* ei ole käynyt rippikoulua ja haluaa käydä sen nyt – vaikkapa voidakseen toimia kummina.
* haluaa järjestää jonkinlaisen opiskelijatapahtuman ja kaipaa siihen apua.

Kampuspappeihin saa yhteyden soittamalla, teksti- tai WhatsApp –viestillä sekä sähköpostilla: 
Sonja Turunen 044 719 1203, sonja [dot] turunenatevl [dot] fi
Sari Kosonen  040 3126 823, sari [dot] kosonenatevl [dot] fi
Aki Lasonen 040 3126 704, aki [dot] lasonenatevl [dot] fi

Lahdessa Sonjan voi tavata ajanvarauksella huoneesta A150.
Lappeenrannassa kampuspappien toimisto sijaitsee kampuksella huoneessa 5113 LUTin pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä naulakoita vastapäätä.

Sonjan tavoittaa myös Facebookista
Sari ja Aki löytyvät myös Instagramissa nimellä lappeenrannan_oppilaitospapit.

 

OPISKELIJAN VAKUUTUSTURVA

Opiskelijoilla on voimassaoleva tapaturmavakuutus opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla sekä opintosuunnitelman mukaisissa urheilutapahtumissa ja opintokäynneillä. Koulumatkalla vakuutus on voimassa vain, mikäli matka tapahtuu viivytyksettä ja suorinta tietä. Vakuutus kattaa myös työharjoittelun ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat sekä opintosuunnitelman mukaisen työharjoittelun ulkomailla. Mikäli opiskelija saa palkkaa työharjoittelupaikastaan, kuuluu hän ko. työpaikan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Ulkomaille työharjoitteluun tai opiskelemaan lähtevän kannattaa ottaa lisäksi vähintään oma matkavakuutus kohdemaassa tapahtuvaa vapaa-ajan matkustelua varten. Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumattomien ulkomaalaisten opiskelijoiden vakuutusturva ei kata ulkomailla suoritettua opiskelua tai opiskelijavaihtoa lainkaan.