Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi

Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimissä tutkitaan ja kehitetään kestäviä teknologioita ja prosesseja, joilla raaka-aineet pidetään kierrossa vähentäen hiilijalanjälkeä yhteiskunnan eri tasoilla. Toimintaa ohjaa kiertotalouden periaatteiden mukainen suunnittelu. Tuloksena on eri materiaaleja käyttävien toimialojen ratkaisut, jotka edistävät niiden systeemistä muutosta kohti kiertotaloutta.

Tutkimustiimin jäsenet työskentelevät asiantuntijoina sekä opetustoiminnassa, julkisen rahoituksen projekteissa että yrityskohtaisissa tutkimus- ja kehittämistoimeksiannoissa.

Laboratoriot

LAB-ammattikorkeakoulussa on laajat materiaalien työstö- ja testauslaitteistot, jotka ovat myös tutkimustiimiläisten aktiivisessa käytössä.

Muovien kierrätyslaitteisto ja muovilaboratorio

Tekstiililajitin ja tekstiililaboratorio

3D-tulostuslaboratorio

Tutkimustiimin jäsenet 

 

Reijo Heikkinen

 

Reijo Heikkinen

Reijo, materiaalitekniikan lisensiaatti, on konetekniikan yliopettaja ja toimii projekteissa materiaali- ja konetekniikan asiantuntijana. Hänen erityisosaamista ovat erityisesti materiaalien työstäminen ja koneensuunnittelu.

 

Lea Heikinheimo

 

Lea Heikinheimo

Lea, tekstiilikemian tohtori, työskentelee yliopettajana ja projektipäällikkönä. Hänen osaamisalaansa ovat bioteknologia, tekstiilien testaus, kierrätys ja kiertotalous.

 

 

Ossi Martikka

Ossi Martikka

Ossi, tekniikan tohtori, työskentelee TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä, ja hänellä on yli kymmenen vuoden tutkimuskokemus biokomposiiteista. Ossin erityisosaamista ovat puumuovikomposiittien ominaisuudet, kierrätysmuovit ja -komposiitit, materiaalitiede, materiaalien kierrätys, uudelleen käyttö ja kiertotalous.

 

 

Matti Welin

 

Matti Welin

Matti, tietotekniikan lisensiaatti, työskentelee yliopettajana, projektipäällikkönä ja asiantuntijana. Hänen osaamisaluettaan on ohjelmistot, eritysesti IoT ja pilvipalvelut sekä koneoppiminen. Matilla on myös vuosien kokemus teollisuuden sulautetuista järjestelmistä.

 

Niko Rintala

Niko Rintala

Niko, kuitu- ja polymeeritekniikan insinööri, työskentelee tekstiili-, muovi- ja kiertotalousprojekteissa kehitysinsinöörinä ja asiantuntijana. Hänen erityisosaamista ovat laboratoriotyöskentely ja materiaalituntemus.

 

 

Minna Cheung

Minna Cheung

Minna, muotisuunnittelun maisteri, toimii LABin Muotoiluinstituutissa muotisuunnittelun (2012-2017) ja puettavan muotoilun vanhempana lehtorina. Hänellä on usean vuoden kokemus strategisesta suunnittelusta, konsepteista ja yrittäjyydestä muodissa. Minna on kiinnostunut kiertotalouden älykkäistä tekstiilien ja vaatteiden suunnittelu- ja kehityskonsepteista.

 

 

Annariina Ruokamo

Annariina Ruokamo

Annariina, vaatesuunnittelun maisteri, on TKI-asiantuntija, projektipäällikkö ja kestävän muotoilun kouluttaja LABin Muotoiluinstituutissa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus kestävyyden edistämisestä muotiteollisuudessa. Annariina on toiminut vaatesuunnittelijana ja kestävän kehityksen neuvonantajana Suomen vaatetusteollisuudessa.

 

 

Timo Roininen

Timo Roininen

Timo, kuitu- ja polymeeritekniikan insinööri, työskentelee muoviprojekteissa kehitysinsinöörinä ja asiantuntijana. Hänen erityisosaamista on kaikenlainen protoilu ja kokeilu sekä erilaisten laitteistojen suunnittelu ja rakennus.

 

 

Kasvokuva Anna KeskisarestaAnna Keskisaari

Anna, tekniikan tohtori, työskentelee TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Annan osaamisalaa ovat puumuovikomposiitit, kuitulujitteet komposiiteissa, kierrätysmateriaalien käyttö ja kiertotalous.

 

 

 

────────────────────

Projektit

 

Tieteelliset julkaisut

Tekstiilikuitujen tunnistamisen haasteista NIR-teknologialla

artikkelikuva

 

Artikkeli kertoo tekstiilien kangasrakenteiden, viimeistelyjen ja ikääntymisen vaikutusta NIR-tunnistukseen. 

Cura, K.; Rintala, N.; Kamppuri, T.; Saarimäki, E.; Heikkilä, P. Textile Recognition and Sorting for Recycling at an Automated Line Using Near Infrared Spectroscopy. Recycling 2021, 6, 11.

Analyysimenetelmä mikromuovien tunnistamiseen kiinteistä näytteistä  

kansi

Artikkeli kuvaa oliiviöljyyn perustuvan menetelmän mikromuovien erottamiseksi maa- ja kompostinäytteistä sekä vedestä.  

Scopetani, C.; Chelazzi, D.; Mikola,J.; Lieniö, V.; Heikkinen, R.; Cincinelli, A; Pellinen, J. Olive oil-based method for the extraction, quantification and identification of microplastics in soil and compost samples. Science of Total Environment. 2020, 733, 139338. 

Artikkelit ja blogitekstit

2021

26.8.2021 Telaketju - Business from Circularity of Textiles – Minna Cheung, Kirsti Cura, Annariina Ruokamo & Niko Rintala

7.6.2021  Designer’s Check-list – suunnittelijan muistilista vastuullisen suunnittelun työkaluna – Annariina Ruokamo & Mirka Uunimäki

22.4.2021  Kierrätettävyyden huomioiminen vaatesuunnittelussa – Annariina Ruokamo & Mirka Uunimäki

17.3.2021  Vanhasta uutta – uudelleenvalmistus ja jätteettömyyteen tähtäävä vaatesuunnittelu – Annariina Ruokamo

18.2.2021  Tekstiilistä irtoavan mikromuovin vähentämiskeinot – Kirsti Cura & Enni Arvez

18.2.2021  Luonnonkuitujen mahdolliset ympäristövaikutukset – Kirsti Cura & Enni Arvez

Green Design – Ratkaisua kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen:

 

2020

LAB Focus: 

4.12.2020 Energiajalanjälki elinkaarilaskennassa – Kirsti Cura & Sofia Malin

3.12.2020 Hiilijalanjäljen laskeminen osana elinkaarianalyysiä – Kirsti Cura & Sofia Malin

25.11.2020 Tekstiiliteollisuuden arvoketjun merkittävimmät kestävyyteen vaikuttavat tekijät tunnistettu – Kirsti Cura

24.11.2020 Uutta kiertotalouden liiketoimintaa jätemuoveista – Ossi Martikka

9.11.2020 Tekstiilien tunnistaminen tietokonenäöllä – Ville Teräväinen

21.9.2020 Kiertotalouden käsikirja kemianteollisuudelle – Kirsti Cura

12.6.2020 Kaksiruuviekstruuderilla työstetään uusiomuovia – Ida Määttä

9.6.2020 Kiertotalouden mukainen vaatesuunnittelu – Annariina Ruokamo

25.3.2020 Poistotekstiilien kierrätyskokeilusta arvokasta tietoa – Linda Karlström ja Lea Heikinheimo

20.3.2020 Vastuullisesta vaatesuunnittelusta – Minna Cheung

Uusiouutiset:

1.6.2020 Biomuoveja jätteistä – Ossi Martikka, Kirsti Cura & Merja Kontro

LAB Open: 

11.11.2020 Kohti yhdyskuntajätteiden kestävää hallintaa kehittyvissä maissa – Ida Määttä

LAB Design Annual Review 2020:

LAB Sustainability Annual Review 2020:

 

Webinaarit 

Annariina Ruokamo – Tekstiilien kiertotalouden ajankohtaisfoorumi

Esitys kohdassa 1:00:27

 

Annariina Ruokamo – Finnish-Swedish Circular Textile Day 

Annariina Ruokamo – Circwaste tekstiiliwebinaari 10.2.2021 

 

Ota yhteyttä

Lea Heikinheimo
Yliopettaja
lea [dot] heikinheimoatlab [dot] fi