Kalustetestauslaboratorio testaa kalusteen taaperonkestävyyden

Kuva
kalustetestaus syöttötuolille
Kalustetestauslaboratorion "tekohampailla" voidaan testata esimerkiksi syöttötuolin kestävyyttä.
LAB-ammattikorkeakoulun kalustetestauslaboratorio on Suomen ainoa puolueeton testauslaboratorio, joka tarjoaa yrityksille standardien mukaisia testauksia eri kalusteille ja pinnoille. Laboratorion tekemien testausraporttien avulla yritykset voivat hakea sertifiointia kalustetuotteelle asetettujen vaatimusten täyttymisestä. Tällainen sertifikaatti voi olla esimerkiksi hyvin tunnettu ja arvostettu Joutsenmerkki.

Kalustetestauslaboratoriossa testataan sekä kotitalous- että julkiskalusteita, kuten pöytiä, tuoleja, lastenistuimia ja sänkyjä. Laboratoriosta löytyy muun muassa tekohampaat, joiden avulla voidaan testata vaikkapa lastensängyn kestävyyttä kuvitellussa tilanteessa, jossa lapsi kokeilisi hampaitaan pinnasängyn pintoihin.

LABin kalustetestauslaboratorion tavoitteena on auttaa suomalaista teollisuutta. Kalustetuotteiden lähettäminen ulkomaille on kallista, aikaa vievää ja edessä saattaa joissain tapauksissa olla kielimuuri testaavan tahon sekä yrityksen välillä. LABin kalustetestauslaboratorion asiakkaina yritykset saavat testauksen lisäksi tuotteistaan palautetta sekä jatkokehitysideoita, mikäli tuote ei läpäise tarkkoja testejä ensimmäisellä kerralla.

Kierrätysmateriaalit ovat tulevaisuutta

Kierrätettyjen materiaalien käyttäminen kalustetuotteissa kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Jo markkinoilla olevien tuotteiden materiaalit saattavat vaihtua kierrätettyyn. Tuotteen design ei tällöin välttämättä muutu, mutta materiaalin vaihtuessa kyseessä on jälleen uusi tuote, joka vaatii testausta. Testausprosessin tuloksena saadaan myös tärkeää tietoa erilaisten kierrätettyjen materiaalien ominaisuuksista.

LAB-ammattikorkeakoulussa tehdään paljon kierrätysmateriaalien kehitystyötä erilaisissa TKI-hankkeissa sekä kiertotalouslaboratoriossa. Yrityksille suunnatut kaupalliset testaus- ja asiantuntijapalvelut löytyvät sekä Lahden että Lappeenrannan kampuksilta. LAB-ammattikorkeakoulun kalustetestauslaboratorion toiminta akkreditoitiin heinäkuussa 2022.

LAB-ammattikorkeakoulu Oy, Kalustetestauslaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T358, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.
Tiedot akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvästä toiminnasta ja toimipaikoista toimitetaan pyydettäessä.

Lisätietoja:

Jyrki Metso, laboratorioinsinööri
+358505382381, jyrki [dot] metsoatlab [dot] fi

Petja Rinne, laboratoriopäällikkö
+358505143087, petja [dot] rinneatlab [dot] fi

Mika Väkeväinen, tuotepäällikkö
+358503410566, mika [dot] vakevainenatlab [dot] fi

Kalustetestauksen laboratorio

Sijainti