LAB-ammattikorkeakoulu mukaan pelialan vientihankkeeseen

Kuva
Blue windows
LAB-ammattikorkeakoulu on mukana vuoden 2022 loppuun kestävässä kansainvälisessä Baltic Explorers -hankkeessa, jossa lisätään peliteollisuuden vientiä alan johtaville markkinoille Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan sekä luodaan mahdollisuuksia pelialan liiketoiminnan kehittymiselle.

Baltic Explorers edistää Itämeren alueen maiden (Suomi, Ruotsi, Latvia, Viro) peliyritysten vientiä EU:n ulkopuolelle. Hankkeen rahoitus tulee Central Baltic -ohjelmasta. Hankkeesta on  päävastuussa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, LAB on projektissa partnerina. Mukana ovat myös ruotsalainen peliteollisuusjärjestö Dataspelbranschen, Viron peliteollisuuden hautomopalveluita tarjoava Tartu Science Park ja niin ikään maan peliteollisuutta tukeva Latvian Technological Centre.

"Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa on maailman suurimmat peliteollisuuden markkinat. Meillä Pohjoismaissa ja esimerkiksi Virossa ja Latviassa on paljon osaamista, jota Baltic Explorersissa jalostetaan niin, että täällä toteutetut pelituotteet löytävät tiensä näille meikäläisittäin uusille markkina-alueille", kertoo hankkeesta vastaava kehittämispäällikkö Ari Hautaniemi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Pelivienti uusille markkinoille on haastavaa ja tarvitsee uutta osaamista, kontakteja, kulttuurista ymmärrystä ja tietoa esimerkiksi pelien jakelukanavista. Baltic Explorers tukee tuotteiden lokalisointia, kansainvälistymistä, liiketoiminnan kehittämistä ja myyntimatkoja Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Suomalaisittain fokus on Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson tekijöissä. Baltic Explorers järjestää sparrausta, koulutusta ja kansainvälisiä yhteyksiä potentiaalisimmille pelialan yrityksille.

Projektissa järjestetään paikallisia ja kansainvälisiä pelialan tapahtumia pienistä meetupeista pelinkehitysjameihin, kansainvälisistä konferensseista seminaareihin, joissa tarjotaan relevanttia asiantuntijatietoa ja näkymiä uusille markkina-alueille, kasvatetaan alan toimijoiden osaamista ja mahdollistetaan uusien yhteistyöprojektien syntyä. Samalla haarukoidaan potentiaalisimpia yrityksiä sparrausohjelmaan, jossa lisätään edelleen näiden tietotaitoa ja valmiuksia hakeutua uusille markkina-alueille. Lopulta parhaimmille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua alan merkittävimpiin myyntitapahtumiin niin Aasiassa kuin Amerikassa.

Osaajapoolista resursseja

Projektin aikana kootaan myös osaajia hankkeessa muodostettavaan osaajapooliin, sillä hankkeen toinen tavoite on vahvistaa monikansallista pelialan osaajapoolia alueellisesti.

"Pienille yrityksille yksi isoimmista haasteista on kasata pienillä resursseilla sellainen pelinkehitystiimi, jossa on osaamista riittävän monipuolisesti. Vastaavasti aloittelevan tekijän, kuten esimerkiksi pelinkehityksestä kiinnostuneen opiskelijan voi olla vaikea löytää sellaista tiimiä, jossa hänen osaamiselleen olisi tarvetta ja tilaa", Hautaniemi toteaa.

"Baltic Explorersin aikana kootaan tekijöistä, yrityksistä, freelancereista ja muista pelinkehittäjistä monikansallinen osaajapooli, josta on ammennettavissa tekijöitä ja peliprojekteja niin Suomesta, Ruotsista, Virosta kuin Latviasta. Pelialalla verkon yli englanniksi tapahtuva työskentely on ollut jo pitkään arkea ja ala on äärimmäisen yhteisöllinen."

Päijät-Hämeen näkökulmasta Baltic Explorers on tärkeä päänavaus, sillä tänne ei toistaiseksi ole sijoittunut juurikaan pelialan yritystoimintaa. Hautaniemen mukaan tilanne voi muuttua:

"Lahden seudulla on monipuolisesti alalle johtavaa koulutusta, paljon harrastajatekijöitä, pitkät perinteet pelialan tapahtumien järjestämisessä ja runsaan vuoden toiminut pelinkehittäjien paikallisjärjestö. Lisäksi täältä työllistytään kovalla prosentilla pelifirmoihin isommissa kaupungeissa. Mikään ei kuitenkaan estä sitä, etteikö Helsinkiä edullisempien kustannusten ja mainion sijainnin Lahti voisi profiloitua myös pelialan osaamiskeskukseksi, jos alan yritystoiminnan edellytyksiä ja ennen kaikkea imagoa kehitetään pelinkehittäjien näkökulmasta nykyistä houkuttelevammaksi. Tässä Baltic Explorers tukimuotoineen voi auttaa."

Myös muu teollisuus hyötyisi tästä korkean teknologian ja luovuuden osaamisen keskittymisestä alueelle, joten tämän pitäisi olla koko seudun intresseissä. 

 

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Ari Hautaniemi, 044 708 0882, ari [dot] hautaniemiatlab [dot] fi

 

 

Sijainti