LAB kouluttaa puualan toimijoita verkossa ympäri maailmaa

Kuva
A pile of logs
LAB-ammattikorkeakoulu on aloittanut uuden, tuleville puualan ammattilaisille suunnatun englanninkielisen perehdyttämisohjelman. International Timber Academy ITA on kansainvälinen kurssi, jonka voi suorittaa viimeistä opintokokonaisuutta lukuun ottamatta lähes täysin verkossa. Ensimmäinen ITA-kurssi aloitettiin tammikuussa, johon ilmoittautui 37 opiskelijaa 13 eri maasta.

Idea avoimeen, puuteollisuuden perusteisiin pureutuvasta viiden moduulin kurssista syntyi alan ammattilaisten kysynnästä. ”Puupohjaisten tuotteiden kauppa on kehittynyt nopeasti kohti loppukäyttökohtaisia erityisvaatimuksia ja myyntiä voi pitkälti luonnehtia nykyään tekniseksi myynniksi”, kertoo LABin puutekniikan lehtori ja ITA-kurssin johtaja Esa Mikkonen.

Suomen mekaanisen metsäteollisuuden tuotannosta jopa 80 prosenttia menee vientiin. Pohjoismainen sahatavara eroaa huomattavasti ominaisuuksiltaan muualla kasvaneesta puutavarasta, joten koulutuksen piiriin oli Mikkosen mukaan tärkeää saada ammattilaisia myös eri puolilta maailmaa.

ITA-kurssi soveltuu esimerkiksi sisäänostajille tai maahantuojien edustajille. Myyjällä ja ostajalla on hyvä olla yhteneväiset perustiedot teollisuuden mekanismeista ja perusteista, jotta yhteistyö onnistuu. Lisäksi LABissa toteutettava uusi opintokokonaisuus mahdollistaa verkostoitumisen muihin kansainvälisiin toimijoihin.

”Tämä on pohjoismaisen mekaanisen metsäteollisuuden peruskurssi, jonka suorittaminen on mahdollista ilman aiempia alan opintoja. Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustiedot henkilöille, joiden työtehtävät liittyvät puutuoteteollisuuteen tavalla tai toisella. Tänä vuonna mukana on niin sahatavaran ostajia ja -myyjiä kuin viestinnän ammattilaisiakin.”

Verkkokurssilla opitut asiat viedään käytäntöön Suomessa

International Timber Academy ITA -kurssin toteutuksesta vastaa LAB-ammattikorkeakoulu ja se järjestetään yhteistyössä Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Mikkonen kertoo runsaan vastaanoton saaneen perehdyttämisohjelman olevan ensimmäinen laatuaan. Etenkin Suomessa suoritettava kurssin viimeinen moduuli on tärkeä vetovoimatekijä, jossa opitut asiat viedään käytäntöön metsästä lähtien.

”Kurssin sisällöt etenevät loogisessa järjestyksessä metsästä sahatavaran ja levytuotteiden tuotantoon, ja lopulta globaaleihin markkinoihin. Tuotantoon ja tuotteisiin liittyvien logiikoiden ymmärtämisen lisäksi kurssilla on myös merkittävä arvo ympäristönäkökulmien viestijänä”, Mikkonen sanoo.

Seuraava International Timber Academy ITA järjestetään vuoden 2021 keväällä, johon ilmoittautuminen on jo käynnissä.

Lisätietoja:

Kurssin johtaja Esa Mikkonen, LAB-ammattikorkeakoulu

esa [dot] mikkonenatlab [dot] fi | +358 44 708 5161 

Sijainti