LAB tarjoaa palvelumuotoilukoulutusta julkiselle sektorille

Kuva
Hankkeen päätöstapahtuma
Hankkeen päätöstapahtumaa vietettiin Wanhalla Walimolla 11.11.2021.
Kuvaaja: Alina Uotila, HNRI Oy
Lahden kaupungin yrityksille suunnattuja palveluja ja toimintamalleja palvelumuotoilun keinoin sujuvoittanut LAB-ammattikorkeakoulun City as a Service -hanke on päättymässä. Yksi hankkeen onnistuneimmista kokeiluista oli kaupungin henkilöstölle järjestetty palvelumuotoilukoulutus. Julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutus löytyy jatkossa myös LABin Muotoiluinstituutin täydennyskoulutustarjonnasta.

Korkeakouluyhteistyöllä kehitettiin erityisesti Lahden alueen tapahtumien, maankäytön ja rakentamisen lupa-asiointia sekä niihin liittyviä prosesseja, löydettävyyttä ja asiakaspalvelua. LABin Muotoiluinstituutin ja Lahden kaupungin yhdessä toteuttaman ja Päijät-Hämeen liiton rahoittaman hankkeen aikana syntyi konkreettisia esimerkkejä ja yhteiskehittämisen toimintatapoja, joita on mahdollista hyödyntää myös jatkossa.

”Hankkeen avulla Lahden kaupunki on pystynyt kehittämään palveluprosessejaan palvelumuotoilua hyödyntäen. Samalla olemme löytäneet uusia tapoja parantaa yrittäjien ja asukkaiden asiakaskokemusta. Hyvänä esimerkkinä toimii kaupunkiympäristön palvelualueelle toteutetut prosessikuvaukset, joiden avulla vaikkapa rakennuslupaa hakeva asiakas ymmärtää paremmin, mitä vaiheita lupaprosessiin kuuluu sekä miten asia etenee kaupungin organisaatiossa”, kommentoi Lahden elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen.

”Hankkeen aikana otimme ison edistysaskeleen virkamiesorganisaatiorakenteesta kohti asiakaspalveluorganisaatiota, joka hoitaa viranomaistehtäviä.”

Julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutus löytyy jatkossa täydennyskoulutusvalikoimasta

Julkisen sektorin palvelumuotoilun tehtävä on parantaa kaupunkikokemusta. City as a Service -hankkeessa nähtiin tarve Lahden kaupungin henkilöstön palvelumuotoiluosaamisen kasvattamiselle. Tähän vastattiin järjestämällä korkeakoulutasoinen julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutus, jonka avulla kaupungin työntekijät pystyvät sujuvoittamaan oman yksikkönsä toimintaa. Positiivisten kokemusten siivittämänä vastaava koulutus löytyy ensi keväästä 2022 lähtien LABin Muotoiluinstituutin täydennyskoulutustarjonnasta. Koulutus laajentaa ymmärrystä käyttäjälähtöisen suunnittelun ja muotoilun merkityksestä kaupunkien kehittämisessä.

”Koulutus on suunnattu kaupungin virkamiehille – niin johtoportaalle kuin asiakasrajapinnassa työskenteleville. Se sopii myös kaupunkikehittämisen parissa työskenteleville asiantuntijoille tai muotoilijoille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan julkisen sektorin ja kaupunkimuotoilun parissa”, sanoo projektipäällikkö Kati Kumpulainen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Hankkeessa tuotettiin myös kattava artikkelikokoelma, joka kertoo muotoilun ja palvelumuotoilun merkityksestä kaupunkien sekä julkisten palvelujen kehittämisessä. Konkreettisten esimerkkien ja käytännön tekemisen kautta aihetta monin tavoin käsittelevä kokonaisuus on tarkoitettu inspiroimaan Lahden kaupungin lisäksi myös muita julkisorganisaatioita kehittämään omia asiakaspalvelumallejaan. Julkaisu on luettavissa täällä.

Tutustu myös:

» Videokatsaus: Hankkeen tulokset ja vaikutukset

» Julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutuksen esittelyvideo

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kati Kumpulainen, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5032, kati [dot] kumpulainenatlab [dot] fi

Elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen, Lahden kaupunki

+358 44 018 7378, miikka [dot] venalainenatlahti [dot] fi

Uusimmat uutiset

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.

Sijainti