LABissa tekeillä toimenpideohjelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Kuva
Solar Panel LAB
LAB-ammattikorkeakoulun tavoite on olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi LAB laatii Climate Action Plan -toimenpideohjelman.

LAB edistää kestävyyttä ja vastuullisuutta koulutuksessa, TKI-toiminnassa sekä sidosryhmäyhteistyössä ja toimintatavoissa kampusten arjessa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilinegatiivinen korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä ovat LABin strategisia valintoja. Ensin pyritään saavuttamaan hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä.

Kestävyyttä on edistettävä, koska ihmiskunnan toiminta ylittää maapallon kantokyvyn ja siten uhkaa omaa ja tulevien sukupolvien tulevaisuutta. Yhteiskunnallinen muutos parempaan saadaan aikaan osaamisella.

LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena on uudistaa työelämää paremmaksi kouluttamalla vastuullisesti ajattelevia osaajia, jotka soveltavat kestävän kehityksen periaatteita omalla alallaan.

”Vastuullinen oma toiminta sekä osaamisen ja osaajien tuottaminen ovat LABin tapoja tukea yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kestävää ja vastuullista kehitystä”, LUT-korkeakoulujen kestävyyspäällikkö Kati Koikkalainen kiteyttää.

Kestävyyttä ja vastuullisuutta vahvistetaan osana ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n valtakunnallista Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa sekä nojaten Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Agenda 2030:n. Tietoa LABin vastuullisesta toiminnasta sekä kestävää kehitystä edistävästä työstä on tarjolla LABin verkkosivuilla julkaistussa sisältökokonaisuudessa.

Tekeillä hiilijalanjälkeä pienentävä toimenpideohjelma

Kestävyys ja vastuullisuus ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulun vahvuusalueissa: kiertotalous, design, innovaatiot ja hyvinvointi. Ne näkyvät koulutussisältöjen sekä tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) teemoissa.

Lisäksi LABin kestäviä toimintatapoja ovat vastuullisuuden huomioiminen yhtenä sijoitustoiminnan ja hankinnan valintakriteerinä, pyrkimys energia- ja tilatehokkuuteen sekä kannustaminen ympäristövastuulliseen liikematkustamiseen.

”Työmatkustamisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta voi vähentää arvioimalla kriittisesti matkustustarvetta, kiinnittämällä huomiota matkustustavan valintaan sekä lisäämällä matkustustarvetta vähentäviä etäjärjestelyjä koronarajoitusten jälkeenkin”, Koikkalainen sanoo.

Hiilinegatiivisuustavoitteensa LAB pyrkii saavuttamaan hyödyntäen LUT-korkeakoulujen konsernin osaamista hiilijalanjäljen laskemisessa sekä Climate Action Plan -toimenpideohjelman laatimisessa.

LABin hiilijalanjälki lasketaan maailmalla yleisesti käytetyn Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaisesti. Tällä hetkellä LABin merkittävimmät päästölähteet hiilijalanjäljessä ovat kodin ja kampusten väliset matkat, liikematkustaminen, ruokapalvelut ja LABin omistamien kiinteistöjen lämmitys.

”Kampustoimijat, opiskelijakunta KOE, kampuskaupungit sekä kampuskiinteistöjen omistajat ovat tärkeät kumppanimme hiilijalanjälkemme pienentämisessä sekä tavoitteiden saavuttamisessa”, Kati Koikkalainen kertoo.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

LAB on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka edistää kestävyyttä ja vastuullisuutta koulutuksessa, TKI-toiminnassa sekä sidosryhmäyhteistyössä ja toimintavoissaan kampusten arjessa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilinegatiivinen korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä ovat strategisia valintojamme. Pyrimme ensin saavuttamaan hiilineutraaliuden vuonna 2025.