Lahtelaiset osallistuvan budjetoinnin jäljillä

Kuva
Osallistuva budjetointi mahdollistaa asukkaiden osallisuuden
Millainen olisi unelmiesi kotikunta? Osallistuva budjetointi vahvistaa asukkaiden osallisuutta kuntien toiminnassa.
Perinteisten demokratiatyökalujen, kuten äänestämisen rinnalle kaivataan nykyisin vaihtoehtoisia tapoja ottaa osaa. Osallistuva budjetointi (osbu) on yksi malli, jolla asukkaat saadaan mukaan kotikuntansa päätöksentekoon.

Reilut tuhat vastaajaa osallistui syksyllä 2019 Lahden kaupungille toteutettuun Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa -kyselyyn. Kyselyn toteuttivat Tampereen yliopisto (TAU) ja LAB-ammattikorkeakoulu osana kansainvälistä EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region* -hanketta, jonka rahoittaa EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma.

Lotta-Maria Sinervo Tampereen yliopistosta ja Annukka Heinonen LAB-ammattikorkeakoulusta olivat ilahtuneita kaupunkilaisten aktiivisuudesta. ”Kyselyn tulokset osoittavat, että asukkaat ovat kiinnostuneita osallistumisesta ja osallistuvasta budjetoinnista työkaluna, vaikka aihe on vielä varsin harvalle tuttu,” toteaa Sinervo. Myös perinteiset vaikuttamisen välineet, kuten äänestäminen vaaleissa ja erilaiset palautemenetelmät koettiin tarpeellisiksi. Vastaajat kokivat eritoten sähköiset kanavat ja välineet kiinnostaviksi.

Lahti on hankkeen suomalainen pilottikunta. Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään erityisesti Lahden kaupungin osallisuustyön suunnittelussa sekä laajemmin osallistuvan budjetoinnin tutkimuksessa EmPaci-hankkeen puitteissa. Lahden kaupungin osallisuustyöhön voit tutustua tarkemmin täällä.

 

*EmPaci on kuuden maan yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkitaan osallistuvaa budjetointia, sen toteuttamistapoja ja parhaita käytänteitä kunnissa. Tavoitteena on lisätä kuntien ja kuntalaisten ymmärrystä osallistuvasta budjetoinnista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista vahvistaa demokratiaa, sillä nykyisin äänestämisen rinnalle kaivataan myös muita tapoja vaikuttaa.

 

Lisätietoja kyselystä:

Lotta-Maria Sinervo, EmPaci-tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, Tampereen yliopisto, p. 050 509 9042, lotta-maria [dot] sinervoattuni [dot] fi

Kaisa Kurkela, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, p. 050 437 7589, kaisa [dot] kurkelaattuni [dot] fi

Annukka Heinonen, projektipäällikkö, EmPaci-hanke, LAB-ammattikorkeakoulu, p. 044 708 5150 annukka [dot] heinonenatlab [dot] fi

Tia Mäkinen, osallisuuskoordinaattori, Lahden kaupunki, p. 044 769 8695, tia [dot] makinenatlahti [dot] fi

 

www.empaci.eu

 

 

Sijainti