Maaseudun yrittäjille lisää rohkeutta digimarkkinointiin

Kuva
Laptop keyboard writing
Tuotteista ja palveluista etsitään tänä päivänä tietoa yhä enemmän verkosta, minkä vuoksi yritysten on erityisen tärkeää panostaa digiosaamiseen ja verkossa toimimiseen. Jotta myös maaseudun yrittäjät olisivat samalla viivalla kilpailijoiden kanssa, panostettiin #Digitie-hankkeessa nimenomaan maaseutualueilla toimivien yritysten digiosaamiseen. Hankkeessa kehitettiin käytännönläheinen valmennusmalli, jolla kasvatettiin yrittäjien digitaalisen markkinoinnin osaamista.

"Valmennusmallissa keskityttiin tekemällä oppimiseen. Yrittäjien on helpompaa viedä saamansa oppi käytäntöön, jos sitä on harjoitellut käytännössä. Käytännönläheisyyden ohella halusimme kuitenkin korostaa myös suunnittelun tärkeyttä ja oman kohderyhmän tuntemusta."

 

Projektipäällikkö Lotta Toivonen kannustaa yrittäjiä ottamaan digimarkkinointia haltuun vaikkapa pienin askelin (kuva: Henri Uotila)
Projektipäällikkö Lotta Toivonen kannustaa yrittäjiä ottamaan digimarkkinointia haltuun vaikkapa pienin askelin (kuva: Henri Uotila)

 

#Digitie-valmennus sisälsi yrittäjille hyödyllisiä aihepiirejä, kuten verkkosivujen ja verkkokaupan ylläpitoa, sosiaalisen median hallintaa, Googlen mainostyökalujen käyttöä, sähköpostimarkkinointia sekä sisällöntuotantoa. Valmennustilaisuuksissa LAB-ammattikorkeakoulun digimarkkinoinnin opiskelijat sparrasivat ja tukivat yrittäjiä harjoittelussa. #Digitie-valmennus järjestettiin kolme kertaa hankkeen aikana ja sitä kehitettiin jokaisella valmennuskierroksella osallistujien palautteen perusteella.

Hollolaisen yrittäjän Mari Yleniuksen mielestä digimarkkinoinnin haltuunotto on yrittäjälle nykyisin elinehto. Puutteellisella markkinoinnilla ainutlaatuinenkin tuote tai palvelu jää myymättä. 

#Digitie-valmennukseen keväällä 2019 osallistuneella Yleniuksella on verkkokauppa Maymay Design, joka keskittyy sisustustuotteisiin.

"Digitie-valmennuksen aikana minulle korostui entisestään se, miten tärkeä kohderyhmän tiedostaminen ja tunnistaminen on. Se on itse asiassa tärkeysjärjestyksessä numero ykkönen, kakkonen ja kolmonen."

Mari Yleniuksen mielestä hän sai valmennuksesta todella hyvän pohjan digimarkkinointiin. Jotta osaaminen vielä vankistuisi, Ylenius etsiikin nyt lisää koulutusta digimarkkinoinnista.

 

Maymay Design -verkkokaupan yrittäjä Mari Ylenius painottaa kohderyhmän tuntemisen tärkeyttä (kuva: Henri Uotila)
Maymay Design -verkkokaupan yrittäjä Mari Ylenius painottaa kohderyhmän tuntemisen tärkeyttä (kuva: Henri Uotila)

 

Myös teollisuuden alan yritysten on pystyttävä markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan verkossa. Hollolaisen muovialan yrityksen TK-Tiimin toimitusjohtaja Marianne Nurminen osallistui #Digitie-valmennukseen, koska tiedosti tarpeen kehittää yrityksen digimarkkinointia.  

"Tähän oli kaksi syytä: halusimme parantaa yrityksen tunnettavuutta ja brändikuvaa ja lisäksi halusimme tavoitella uusia, piilossa olevia asiakkaita. Yrityksellämme on pitkä historia ja olemme alalla suhteellisen iso toimija, mutta silti kilpailijat näyttäytyvät verkossa isompina kuin ovatkaan."

Nurminen sai Digitie-valmennuksessa olennaista tietoa siitä, mistä digimarkkinoinnissa on kysymys.

"Kaikkea digimarkkinointia en pysty tekemään itse, mutta nyt voin kuitenkin ulkoistaa ja tehdä hankintoja aikaisempaa viisaammin. Osaan kysyä digipalveluiden tarjoajilta oikeat kysymykset."

 

TK-Tiimin yrittäjä Marianne Nurminen (kuva: Henri Uotila)
TK-Tiimin yrittäjä Marianne Nurminen (kuva: Henri Uotila) 

 

#Digitie-hankkeen projektipäällikkö Lotta Toivonen toteaa, että aikaa ja rahaa saa haaskattua digimarkkinointiin, jos kanavat ja keinot ovat vääriä. Siksi pienten yrittäjien kannattaa aloittaa digimarkkinointi pikkuhiljaa.  

"Kun taidot ja mahdollisuudet kasvavat, keinovalikoimaa voi laajentaa vähitellen. Tärkeintä on kuitenkin on, että rohkeasti kokeilee uusia asioita", Lotta Toivonen kannustaa.

 

Yrittäjien haastattelut on julkaistu kokonaisuudessaan #Digitie- ja VENLA-hankkeiden yhteisjulkaisussa: Digimarkkinointia tehokkaasti & tuloksellisesti: digimarkkinoinnin opas pienyrittäjille. EU:n Maaseuturahaston rahoittama #Digitie-hanke toteutettiin 1.9.2018– 31.3.2021.

 

Kirjoittajat:

Lotta Toivonen, LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön markkinoinnin lehtori, toimi #Digitie – Digiosaamista maaseudun yrittäjille -hankkeen projektipäällikkönä.

Joanna Vihtonen, LAB-ammattikorkeakoulun viestinnän lehtori, toimi #Digitie-hankkeen viestinnän asiantuntijana.