Päijät-Hämeessä tutkitaan alueellista päästöhiilidioksidin kierrätyskonseptia

Kuva
Kujalan jätekeskus Lahdessa
Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) sekä hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä (CCU) tutkitaan maailmanlaajuisesti kasvihuonekaasujen jatkuvasti lisääntyessä. Kasvihuonekaasuista merkittävintä, eli hiilidioksidia tarvitaan myös raaka-aineena sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien takia useilla eri teollisuussektoreilla.

LAB-ammattikorkeakoulu (LAB), LUT-yliopisto (LUT) ja Lahden Seudun Kehitys LADEC tutkivat parhaillaan Päijät-Hämeessä alueellista päästöhiilidioksidin kierrätyskonseptia. Hiilidioksidin talteenottopilotointi on osa BIOSYKLI-projektia, jossa selvitetään teollisuuden suurimpia alueellisia hiilidioksidin tuottajia sekä talteenotetulle ja puhdistetulle hiilidioksidille alueellisia hyödyntäjiä. Uudenlaisessa alueellisessa päästöhiilidioksidin kierrätyskonseptissa tunnistetaan siis eri teollisuussektoreiden tuottajat ja hyödyntäjät.

”Lahti on siinä mielessä mielenkiintoinen alue, että täällä on sekä hiilidioksidin tuottajia että hiilidioksidin käyttäjiä, esimerkiksi juomateollisuus. CO2-talteenottopilotoinnin tavoitteena on saada riittävän hyvälaatuista hiilidioksidia, jota seudun eri yritykset voisivat hyödyntää”, selventää ympäristöasiantuntija ja liiketoimintakehittäjä Jukka Selin LADECista.

Kierrätyshiilidioksidin (biohiilioksidi) hyödyntämiseen tähtäävä talteenotto- ja puhdistuspilotti tehdään Päijät-Hämeen Jätehuollon (PHJ) Kujalan jätekeskuksella Lahdessa, yhteistyössä biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelypalveluja tarjoavan LABIO Oy:n sekä energiayhtiö Gasum Oy:n kanssa. Kierrätyskonseptissa käytettävä hiilidioksidin talteenottojärjestelmä perustuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) patentoimaan menetelmään.

Kujalan jätekeskuksessa biokaasun jalostuksen yhteydessä vapautuva ja talteenotettu hiilidioksidi puhdistetaan ja hyödynnetään.

”Biokaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista. Metaani erotetaan liikennekäyttöön, kun taas hiilidioksidi ja muut pienet epäpuhtaudet jäävät toistaiseksi hyödyntämättä. Myös polttoprosesseissa syntyvä hiilidioksidi päätyy savukaasuna ilmaan ja jää käyttämättä. Nyt tuo hiilidioksidivirta otetaan talteen, puhdistetaan ja tutkitaan sen uusiokäyttömahdollisuuksia”, kertoo tutkija Sami Luste LABista.

Biogeenistä uusiutuvaa hiilidioksidia fossiilisen sijaan 

Kujalassa toteutettavalla kierrätyskonseptilla pyritään puhdistamaan hiilidioksidi jopa 99-prosenttiseksi, jolloin sitä olisi mahdollista hyödyntää monissa kohteissa ja useilla eri teollisuuden aloilla, kuten kasvihuoneilla, levänkasvatuksessa, muovinvalmistuksessa, energian tuotantoprosesseissa sekä elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa.

”Tällä hetkellä esimerkiksi virvoitusjuomien valmistajat, kasvihuoneet ja leipomot ostavat fossiilista hiilidioksidia, mutta samaan aikaan saatetaan lähiseudulla päästää uusiutuvaa biogeenista hiilidioksidia taivaalle”, huomauttaa professori Esa Vakkilainen LUTista.

Pilotoinnin liiketaloudellinen tavoite on muodostaa malli kannattavalle hiilidioksidin erotuskäsittelylle ja löytää paikalliset käyttäjät biohiilidioksidille, jonka puhtaus ei ole elintarviketasoa. Ympäristön kannalta merkittävin tekijä on tarjota yrityksille biogeenistä uusiutuvaa hiilidioksidia fossiilisen hiilidioksidin sijaan. Kohteesta riippuen konsepti voi toimia myös hiilinieluna, kun päästöhiilidioksidi sidotaan tuotteeseen eikä päästetä ilmaan.

Kujalassa parhaillaan toteutettavassa alueellisessa päästöhiilidioksidin kierrätyskonseptipilotoinnissa kaupallistaminen on seuraava askel, mikäli toimintamallin todetaan olevan pilotin jälkeen kannattavaa eri toimijoille. Puhdistetun, paineistetun ja pullotetun hiilidioksidin tonnihinta tulisi olemaan arviolta alle 100 euroa.

Lisätietoja:

LAB-ammattikorkeakoulu

Sami Luste | 044 708 5008, sami [dot] lusteatlab [dot] fi

LUT-yliopisto

Esa Vakkilainen | 040 357 8684, esa [dot] vakkilainenatlut [dot] fi

Lahden Seudun Kehitys LADEC

Jukka Selin | 040 521 6071, jukka [dot] selinatladec [dot] fi

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.

Sijainti