Razomin kevätkaudella raivattiin esteitä ukrainalaisten työllistymisen tieltä

Kuva
Razom - Yhdessä - Together -hanke
Razom-hanke tukee Ukrainan sotaa paenneiden työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Razomin kevätkausi keskittyi henkilökohtaiseen ohjaukseen - hanke on tavoittanut erilaisissa kohtaamisissa jo yli 130 alueella asuvaa ukrainalaista.

Razomin ohjauspiste on ohjannut työnhakuun

Alkuvuoden aikana torstai-iltaisin järjestetty Razom-ohjauspiste on tarjonnut tukea työnhakuun. Ohjauspisteellä ukrainalaisia on autettu etsimään työ- tai opiskelupaikkoja, ilmoittautumaan työnhakijaksi ja laatimaan hakemuksia tai ansioluetteloa. Tarvittaessa on myös ohjattu oman osaamisen tunnistamisessa tai neuvottu sekalaisissa käytännön asioissa.

Ohjauspisteen toiminnasta kerrotaan lisää blogissa:
Ukrainalaiset asiakkaat ovat löytäneet Razomin ohjauspisteen

 

Ihmisiä pöydän ääressä ohjaus- ja neuvontatilanteessa
Iuliia Polyanovska ja Svitlana Mäkinen auttavat ohjauspisteelle saapuneita ukrainalaisia.

 

Ohjauspisteen lisäksi ukrainalaiset ovat osallistuneet henkilökohtaiseen ohjaukseen tai infotilaisuuksiin, joissa on jaettu tietoa mm. verotuksesta, suomalaisen työelämän pelisäännöistä ja Päijät-Hämeen työmarkkinoista.

Tarpeita kartoitetaan ukrainalaisille suunnatun kyselyn avulla

Alueen ukrainalaisille on käynnissä kysely, jossa selvitetään työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyviä toiveita ja mm. sitä, mille alalle henkilö haluaisi työllistyä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi avoimista työpaikoista viestimisen kohdennetusti. Toukokuun loppuun mennessä kyselyyn on vastannut yli sata ukrainalaista.

Lue lisää kyselystä ja sen alkuvaiheen (loka-joulukuu 2022) tuloksista:
Tarvekartoitus vauhdittaa ukrainalaisten osallisuutta

 

---------------

Lisätietoa hankkeesta

Razom - Yhdessä - Together -hanke tukee tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden työllistymistä Päijät-Hämeessä. Lahden alueella suurin osa tilapäisen suojelun alaisista on ukrainalaisia, joten hankkeen toimenpiteet koskevat pääasiassa heitä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Harjulan Setlementti. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke päättyy 30.11.2023.

Lisätietoa hankkeesta ja sen järjestämästä toiminnasta:

Razom - Yhdessä - Together -hanke

Razom-hankkeen ja rahoittajan logot

Lisätietoja

Marja Kiijärvi-Pihkala
TKI-asiantuntija
marja [dot] kiijarvi-pihkalaatlab [dot] fi
Sijainti