Resilienssin jäljillä -podcastissa etsitään sote-alan muutosjoustavuutta

Kuva
Ihmisiä kiikaroimassa ympärilleen, etsimässä jotain
Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa vaaditaan joustavuutta ja taitoa sopeutua erilaisiin muutoksiin. Resilienssin jäljillä -podcastissa pohditaan sekä yksilöiden että organisaatioiden kykyä ottaa muutokset vastaan erityisesti sote-alan kentällä.

Tulevaisuuden sote-alan työ muuttuu koko ajan. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat, teknologia tulee vauhdilla ja muokkaa myös hyvinvointialan toimijoiden työnkuvaa.

Kaksiosaisessa Resilienssin jäljillä? -podcastissa pohditaan muutosjoustavuutta erityisesti sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. Ensimmäisessä jaksossa LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori, TKI-asiantuntija Hanna Laine sekä TKI-asiantuntija Marja Timperi keskustelevat yksilön muutosjoustavuudesta, toisessa jaksossa he keskittyvät organisaation resilienssiin.

Mitä se resilienssi oikein on?

Resilienssi eli muutosjoustavuus viittaa yksilön tai organisaation kykyyn sopeutua ja selviytyä muutoksista, vastoinkäymisistä, stressistä ja paineista. Se kuvaa kykyä kestää vaikeita tilanteita, palautua niistä nopeasti ja jopa vahvistua niiden kautta.

Resilientillä ihmisellä on taitoa sopeutua muutoksiin, oppia uutta, ratkaista ongelmia ja päästä vaikeuksien yli. Tällainen henkilö pystyy käsittelemään helpommin erilaisia stressi- tai kriisitilanteita ja näkemään haasteet ja vastoinkäymiset osana kehitysmahdollisuuksia.

Omaa tapaa suhtautua muutoksiin kannattaa kehittää. Jos on hyvä kyky sopeutua, niin pystyy mm. suoriutumaan haastavista tilanteista tehokkaammin ja paremmin”, toteaa Marja Timperi.

Resilientti organisaatio toimii ketterästi

Resilientti organisaatio pystyy ketterästi muokkaamaan toimintaansa ja toimii sujuvasti sekä arjessa että kriisitilanteissa. Vuorovaikutus sekä henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen on keskiössä.

Joustavalla, ketterällä organisaatiolla on aikaa ja kiinnostusta seurata kehitystä sekä halua ja kykyä reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön”, kuvailee Hanna Laine resilienttiä organisaatiota. ”Tällaisessa paikassa henkilöstön pysyvyys on hyvää ja asiakkaat tyytyväisiä”, hän jatkaa.

Podcastissa nousee esiin konkreettisia esimerkkejä mm. siitä, miten joustava organisaatio toimii.

Lähde resilienssin jäljille ja kuuntele podcast!

Podcastin molemmat jaksot tarjoavat käytännönläheistä tietoa ajankohtaisesta aiheesta:

 

Resilienssin jäljillä -podcastit on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiteknologiahankkeiden yhteistyönä: