Syksyn 2020 yhteishaku alkaa – LABissa tarjolla 22 koulutusta 4 eri alalta

Kuva
Syksyn 2020 yhteishaku
Korkeakoulujen syksyn 2020 yhteishaku alkaa keskiviikkona 2.9. LAB-ammattikorkeakoulussa on haettavana 22 tutkintoon johtavaa koulutusta liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja muotoilun aloilta.

LAB-ammattikorkeakoulussa on tarjolla syksyn 2020 yhteishaussa 665 opiskelupaikkaa Lappeenrannan ja Lahden kampuksille sekä verkko-opintoihin. Koulutuksia on tarjolla niin suomeksi kuin englanniksikin sekä päivä-, moni- ja verkkototeutuksina.

Haussa on mukana 22 koulutusta neljältä eri alalta: liiketaloudesta, tekniikasta, sosiaali- ja terveysalalta sekä muotoilusta, kuvataiteesta ja visuaalisesta viestinnästä. Koulutuksista AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on 21 ja yhteishaussa on mukana myös LABin uusi kokonaan verkossa toteutettava sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto, Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla.

”Verkossa toteutuva sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutus on tällä hetkellä entistäkin ajankohtaisempi. Se antaa valmiuksia vastata konkreettisiin digitalisoituvan toimintaympäristön, organisaatioiden ja johtamisen muutoksiin sosiaali- ja terveysalalla. Koulutus mahdollistaa johtamisessa kehittymisen tai uudenlaisia uranäkymiä asiantuntijana ja johtamistehtävissä”, sanoo LABin sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Mari Kokkonen.

Verkkokampuksella voi lisäksi suorittaa myös tradenomin ja sosionomin tutkinnot sekä verkkopainotteisen sairaanhoitajatutkinnon.

”Meillä on tarjolla myös muuntokoulutuksia, kuten puutekniikan insinööritutkinto, mikä toteutetaan yhdessä alan yritysten kanssa. Koulutus kestää noin vuoden, opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen”, kertoo LABin koulutuksesta vastaava vararehtori Merja Heino.

Syksyn yhteishaku alkaa 2.9. ja päättyy 16.9. klo 15.00. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta.

Opiskelijavalinnat tehdään viimeistään marraskuun 2020 loppuun mennessä. Valintakriteerit vaihtelevat tutkinnon mukaan: opiskelijoita valitaan opiskelemaan suoraan todistusvalinnalla sekä valintakokeen perusteella. Tarkat tiedot valintakriteereistä sekä valintojen aikataulut löytyvät opintopolku.fi-sivustolta kunkin koulutuksen kohdalta.

Opinnot alkavat tammikuussa 2021.

Lisätiedot:

Vararehtori Merja Heino, LAB-ammattikorkeakoulu

merja [dot] heinoatlab [dot] fi, 040 760 5533

» lab.fi/yhteishaku