Verkkokampuksen tarjonta kasvaa – uusi YAMK-koulutus sosiaali- ja terveysalan johtamisesta kiinnostuneille

Kuva
Autumn lake landscape
LAB-ammattikorkeakoulussa on Lahden ja Lappeenrannan kampusten lisäksi verkkokampus, jossa on mahdollista suorittaa kokonaisia ammattikorkeakoulututkintoja täysin virtuaalisesti. Verkkokampuksen tarjonta laajenee nyt myös ylempiin AMK-tutkintoihin, kun uusi sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto, Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla, on mukana korkeakoulujen syksyn 2020 yhteishaussa. 

LABin sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Mari Kokkonen kertoo, että idea uuteen, täysin verkossa suoritettavaan YAMK-koulutukseen lähti alati kasvavasta kysynnästä. LABin sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-verkkotutkinto onkin ainoa laatuaan, eli vastaavaa koulutusta ei ole muilla korkeakouluilla.  

”Verkkototeutus mahdollistaa paikasta riippumattoman opiskelun, eli vallitseva pandemia tai maantieteelliset välimatkat eivät häiritse opiskelua verkossa. Verkkototeutuksessa käytetään monipuolisia, innovatiivisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavia pedagogisia ratkaisuja. Opiskelijan johtamisosaaminen syvenee työelämäläheisten oppimismenetelmien, valmennuksen sekä tiimityöskentelyn kannustamana. Opiskelija voi suorittaa opinnot työn ohessa ja sisällyttää muun muassa opinnäytetyön sekä oppimistehtäviä omaan työhönsä. Koulutus mahdollistaa myös uudenlaisia uranäkymiä asiantuntijana ja johtamistehtävissä.”

Tavoitteena on luoda aito, dialoginen oppimisyhteisö, jossa verkkototeutustavasta huolimatta työskentelytavat ovat hyvin vuorovaikutteisia.

Tulevaisuuden johtaja osaa hyödyntää erilaista osaamista

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan johtamisesta kiinnostuneille, johtamistehtävissä toimiville ja niihin haluaville. Tutkinto pureutuu etenkin tulevaisuuden johtamiseen – monialaisuus ja -toimijuus ovat tekijöitä, jotka edellyttävät sosiaali- ja terveyspalveluilta johtajuuden muutosta tulevaisuudessa. Kokkosen mukaan tulevaisuuden johtaminen tapahtuu älykkäissä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa, jotka ovat tehokkaita, jatkuvasti uudistuvia sekä hyvinvoivia. 

”Tulevaisuuden johtaja ohjaa monialaisia verkostoja ja tiimejä, joiden yhteinen työ on pohja kehittämiselle ja uusien innovaatioiden syntymiselle. Johtajan roolissa korostuu tavoitteellinen tulevaisuuteen katsominen ja suunnan näyttäminen, sekä erilaisen osaamisen hyödyntäminen, jotta palvelut toteutuvat laadukkaasti ja koituvat asiakkaan parhaaksi.”

Uusi verkossa toteutettava sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus on haettavana syksyn yhteishaussa 2.–16.9.2020.

Lisätietoja:

Mari Kokkonen

p. 040 620 8290, mari [dot] kokkonenatlab [dot] fi

Sosiaali- ja terveysala, ylempi AMK | verkko-opinnot

Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksen lähtökohtana on sosiaali- ja terveyspalveluiden muutos, jossa johtajan roolissa korostuu tavoitteellinen tulevaisuuteen katsominen ja suunnan näyttäminen

Sijainti