Kiertotalouslaboratorio

Energia- ja kiertotalouslaboratoriokokonaisuus (EKI) kattaa sekä karkeantyöskentelyn tilan ja analyyttisen laboratorion. Karkeantyöskentelyntilassa voidaan suorittaa isomman mittakaavan testauksia, pilotointeja ja prosessinkehitystä. Analyyttinen laboratorio on vuorostaan tarkoitettu eri materiaalien ja prosessien laboratoriotestaukseen ja tutkimukseen.

Olemme investoineet merkittävästi uuteen tekniikkaan ja uusiin yrityspalvelumahdollisuuksiin. Alla muutamia esimerkkejä uusista tekniikoista ja prosesseista, jotka ovat pian yritysten saatavilla. Tarkempi laitelistaus ja palvelutarjonta löytyy erillisestä liitteestä.

Laboratoriopalveluiden lisäksi tarjoamme yrityksille myös kiertotalousasiantuntijapalveluita, mm. materiaalikatselmukset ja kiinteistöjen energiamallinnus.
Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus tuoda tuotteitaan ja prosessejaan esille LABin päärakennuksessa oleviin showroom tiloihin. 

Toimintaympäristö ja laboratoriotilat valmistuvat elokuussa 2021. Projektin rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

ELY-keskus, Euroopan aluekehitysrahoitus & Vipuvoimaa EU:lta -logot

Ota yhteyttä

Petja Rinne
Laboratoriopäällikkö
petja [dot] rinneatlab [dot] fi

Laitteet ja palvelut

Pyrolyysi

Kuva
Kiertotalouslabra pyrolyysi testilaite

Panostoiminen pyrolyysilaite soveltuu biomassan, muovien ja tekstiilien käsittelyyn. Pyrolysointiprosessista saatavat lopputuotteet kuten biohiili ja bioöljy voidaan tutkia analyyttisen tilan laitteistoilla. Pyrolyysilaitteen kapasiteetti on noin 50kg per panos.

Mädätys

Koelaitteisto laboratoriomittakaavan mädätyskokeisiin erilaisille biomassoille. Mahdollistaa mädätyskokeet vakiolämpötilassa.

Magneettierottelu

Pilot-mittakaavan magneettirumpu ja pyörrevirtaerotin muodostavat metallien talteenottoon sopivan kokonaisuuden, jonka kaltaista hyödynnetään erilaisissa jätteen-käsittelylaitoksissa. Laitteistolla tutkitaan uusia kiertotalouden ratkaisuja jätevirtojen hyödyntämiseksi.

GCMS Analytiikka

Kuva
Kiertotalouslaboratorio GCMS-laite

Shimadzu GCMS-QP2020 NX & HS-20. Kaasukromatografi massadetektorilla (EI) haihtuvien yhdisteiden analysointiin sekä kiinteistä että nestemäisistä näytteistä. Laitteisto sisältää headspace- ja nestenäytteensyöttäjän. Laitteistolla voidaan tutkia esim. VOC-yhdisteitä, torjunta-ainejäämiä, PAH-yhdisteitä, POP-yhdisteitä.

XRF Analytiikka

Kuva
Kiertotalouslaboratorio XRF-laite

X-MET8000 EXPERT Geo Soil & Mining. XRF-alkuaineanalysaattoreilla voidaan määrittää jauhemaisten, nestemäisten ja kiinteiden materiaalien alkuainekoostumuksia. Laitetta voidaan käyttää esim. kierrätysmateriaalien ja metalliseosten analyyseihin sekä pilaantuneiden maa-alueiden tutkimukseen.

Kaasuanalyysit

Kuva
Kiertotalouslaboratorion monikaasumittari

Dräger X-AM 7000 monikaasumittarilla voidaan mitata mm. erilaisissa prosesseissa syntyvien savukaasujen pitoisuuksia. Tällä hetkellä mittalaite on varustettu CO2, CH4, CO, NO2 ja SO2 antureilla. 

Tutustu myös 

Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot

Tekstiilien ja muovien materiaalikiertojen tutkimuksesta ja kehityksestä vastaa oma erillinen tutkimustiimi. 

Kuva
LAB-ammattikorkeakoulun laboratoriopalvelut

Kaikki laboratoriot

Tutustu myös muihin yrityksille suunnattuihin laboratoriopalveluihimme Lahdessa ja Lappeenrannassa.  

Location