Saavutettavuusseloste

LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivut on julkaistu 29.10.2019. Tämän verkkosivuston sisällön tulee noudattaa julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun direktiivin sekä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia 23.9.2019 mennessä.

Saavutettavuusselosteessa on arvioitu LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuston sisällön WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisuutta.  

Saavutettavuusvaatimusten toteutuminen

LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivusto vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Verkkosivuston puutteet saavutettavuusvaatimusten osalta on mainittu jäljempänä. Näiden puutteiden korjaus on parhaillaan työn alla.

Saavutettavuuden kehittäminen

Havaittuja puutteita verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten osalta ovat:

  • Puutteet kielivalikossa
  • Puutteet otsikoinnissa
  • Osittaiset puutteet navigoidessa näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmalla
  • Puutteita kuvien, kuvalinkkien ja videoiden tekstivastineissa
  • Puutteet liitetiedostojen saavutettavuudessa

Saavutettavuutta parantavat muutostyöt ovat käynnissä LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Ota yhteyttä

Otamme vastaan palautteita ja ehdotuksia LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivujen kehittämisestä. Verkkosivustoja koskevat yhteydenotot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen viestintaatlab [dot] fi.

Verkkosivuston käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelu tai selvityspyyntö koskien LAB-ammattikorkeakoulun saavutettavuusvaatimusten toteutumista.

Saavutettavuusseloste on laadittu 12.11.2019. Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.