Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Erikoistumiskoulutuksella lisää osaamista haavahoitoon: haavahoidon asiantuntijaksi kahdella kampuksella

LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osallistua Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutukseen. Se on suunnattu aiemman amk-koulutuksen suorittaneille ja työkokemusta omaaville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille, kätilöille ja jalkahoitajille. Toteutus koostuu etukäteen sovituista kontaktipäivistä ja itsenäisestä työskentelystä päivien välillä. Koulutus järjestetään jo kolmannen kerran Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla yhtä aikaa, pääosin etäyhteyksiä hyödyntäen ja perustuu valtakunnalliseen haavahoidon erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan. Lähde

Tarpeellista ja hyödyllistä tietoa ilman tarpeettomia sanoja

Vuonna 2022 LAB-ammattikorkeakoulun Lahden OSKE LAB -hanke kehitti ja pilotoi Kehitä opiskelun ja työelämän taitojasi -kurssin, joka tukee maahanmuuttotaustaisia heidän pyrkiessään korkeakouluopintoihin tai työelämään. Kurssikokonaisuus vastaa osaamisen kehittämisen tarpeisiin, mitkä vuorostaan ovat keskeisellä sijalla koulutustason ja työllistymisasteen nostamisessa. Artikkelissa kuvaillaan kurssin tavoitteet, sen sisältö ja ominaisuudet sekä palaute, jonka kurssi sai osallistujilta. Kurssista saadun palautteen perusteella voidaan sanoa, että kurssi edistää maahan muuttaneiden integroitumista suomalaiseen yhteisöön. Lähde

The role of consumer behavior in circular economy

Since a circular economy (CE) aims to optimize products and materials lifetime while maintaining their highest utility and value, the consumer engagement plays a critical role to achieve long-term goals of the CE. Consumers’ behavior and demand towards circular products can play a key role in the transition towards CE. Lähde

LAB Focus

Korkeakoulutetut maahan muuttaneet kaipaavat tietoa löytääkseen oman polkunsa

Hankkeen toiminnan kehittämiseksi käytetään hankkeessa kertynyttä tietoa ohjaustarpeista. Näin hanketoiminta edesauttaa sen palvelujen kehittämistä ja toiminnan suunnittelua. OSKE LAB -hankkeen (LAB 2023) toiminnan näkökulmasta on tärkeää saada tietoa palvelutarpeesta. Tämä artikkeli perustuu aineistoon, joka on koottu henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa kävijöiden tuottaman informaation sekä ohjaajien havaintojen perusteella. Vuonna 2021 toimintansa aloittanut LAB-ammattikorkeakoulun Lahden OSKE LAB -hanke tarjoaa […] The post Korkeakoulutetut maahan muuttaneet kaipaavat tietoa löytääkseen oman polkunsa appeared first on LAB Focus.

Osaamis- ja tukikeskukset vahvistamassa sijaishuollon psykiatrista osaamista

Lastensuojelussa kohdataan entistä useammin lapsia ja nuoria, joilla on psyykkisiä haasteita, ja jotka tarvitsevat lastensuojelun lisäksi psykiatrista osaamista ja tukea. 13–17-vuotiaista sijoitetuista nuorista joka toisella on nuorisopsykiatrian asiakkuus, ja lähes 67 prosentilla koulukotiin sijoitetuista nuorista on psykiatrinen diagnoosi. Psykiatrista hoitoa tarvitsevien sijoitettujen nuorien kohdalla tulisi kehittää yhteistoiminnallisia sekä vaikuttavia tukimuotoja. (Siimes & Paasivirta 2022.) Kuntaliiton […] The post Osaamis- ja tukikeskukset vahvistamassa sijaishuollon psykiatrista osaamista appeared first on LAB Focus.

Arkiaktiivisuus edistämään nuorten fyysistä toimintakykyä

Syksyn 2022 Move! -mittauksissa huomattiin valtakunnallisesti suomalaiskoulujen oppilaista noin 40 %:lla fyysisen toimintakyvyn olevan tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa pärjäämistä. Tuloksissa havaittiin huomattavaa vaihtelua hyvinvointialueiden ja kuntien välillä: maaseutumaisissa kunnissa on kaupunkimaisiin kuntiin verrattuna heikommin liikkuvia nuoria, joiden fyysisen toimintakyvyn taso saattaa vaikeuttaa jaksamista (Opetushallitus 2022). Erojen syyksi pohdittiin välimatkojen pituuksia ja tarjontaa harrastusmahdollisuuksissa. Kaupungeissa […] The post Arkiaktiivisuus edistämään nuorten fyysistä toimintakykyä appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville

Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville Työkirjaa lähdettiin kasaamaan ajatuksena koota yhteen kolmannen sektorin palvelut ja toimijat osallisuuspolulle, jota täsmätyökykyinen nuori kulkee kohti työtä tai opiskelua. Nämä palvelut nivoutuvat tiukasti yhteen julkisen sektorin palveluiden kanssa. Yksin ei kumpikaan sektori onnistu kaikkia auttamaan. Kenttä on laaja ja sirpaleinen, joten tarvetta kokonaiskuvan kokoamiselle on. Kenttä on kuitenkin niin vaihteleva ja alati muuttuva, että on mahdotonta muodostaa/mallintaa pysyvää kuvaa sen toimijoista. Päädyimmekin kuvaamaan täsmätyökykyisen nuoren osallisuuspolun tärkeät vaiheet sekä erilaisia menetelmiä ja tehtäviä näihin vaiheisiin.

LAB Circular Economy Annual Review 2022

LAB Circular Economy Annual Review 2022 Gynther, Ria The theme of this publication is circular economy, which is one of the four focus areas at LAB University of Applied Sciences (LAB). This publication contains 14 articles written by experts from LAB and its stakeholders. This review presents the latest interesting research, development and innovation activities in the context of sustainable circular economy. The publication supports communication with LAB’s partner universities, companies and other stakeholders, and it is a part of sustainability and circular economy related actions in the R&D, educational and company partnership operations of LAB.

Smart Cities in Smart Regions Conference Proceedings

Smart Cities in Smart Regions Conference Proceedings Jalonen, Meri The Third Smart Cities in Smart Regions conference has been a joint effort of LAB University of Applied Sciences and Avans University of Applied Sciences. The idea of organising the next conference in collaboration emerged during the second SCSR conference in 2018 in Lahti. The plan was to convene in 2020 in Breda, the Netherlands, but the covid-19 pandemic intervened. Finally, after several postponements, the conference took place in April 2022. Within the almost four years that passed between the two conferences, both our everyday lives and the world around us have changed abruptly. The pandemic had a direct impact on the organisation of the conference, since changing infection rates and health security policies needed to be considered. While the war in Ukraine, which began after the call for papers had ended, was not directly reflected in the conference presentations, it made some of the conference topics, such as security, ever more acute. Meanwhile, the original conference topics have not lost their significance. The need to tackle climate change and other ecological crises remains urgent; the development of smart and resilient cities and regions calls for collaboration among various stakeholders. Both the keynote speeches and conference presentations at the Smart Cities in Smart Regions conference discussed novel approaches, technologies and methods to the development of sustainable products, services and infrastructures. This conference proceedings offers insights into these issues through an interesting set of academic papers and case studies.