Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Automaation nykytila ja tulevaisuuden kehitystarpeet Etelä-Karjalan tilitoimistoissa

RoboCamp-hankkeessa kartoitettiin kesäkuussa 2021 Etelä-Karjalan tilitoimistojen automaation nykyistä tilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia sekä kehitystarpeita. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää ohjelmistorobotiikan osaamista Etelä-Karjalan alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa. Osana hankkeen toimintaa suoritetun kyselyn teemoja olivat automaatio, ohjelmistorobotiikka ja tekoäly. Lähde

Design sprint Mäntyharjun kirjastolle

Suomalaisten yleisten kirjastojen tehtävä on ollut sivistyksen edistäminen. Kirjastojen olemassaoloa on kyseenalaistettu ja arvoja epäilty vuosikymmenten aikana. LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyökumppani Mäntyharjun kunnan kirjasto on kehittämässä ja uudistamassa kirjastopalveluiden konseptia ja pohtimassa uusia toimintatapoja. Kirjaston kehittämisessä käytettiin ja kokeiltiin osallistavaa työpajamenetelmää. Lähde

Crowdfunding tips for game companies

This article gives you some tips on how to approach the idea of funding your own independent game project by using the amazing power of community and crowdfunding. Article is based on a workshop held by Tommaso De Benetti for Living Game Intelligence Network on 15th of April 2021. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Maahanmuuttajanaisten korona-ajan kohtaamisia Teamsissa ja puistoissa

Korona on haastanut matalan kynnyksen kohtaamiset: mitä toimintoja voi toteuttaa verkossa? Onnistuuko Teamsissa vappumunkkien koristelu, parvekekukkien istutus tai paikallisiin uimarantoihin tutustuminen? Kotoa kotiin -hankkeessa otettiin tästä selvää. Leivontaa ja parvekekukkien istutusta Teamsissa Kotoa kotiin -hankkeen naisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka, perjantaikahvit, siirrettiin Teamsiin keväällä 2021. Vähäisen kielitaidon omaavat maahanmuuttajanaiset sekä suomalaiset naiset kohtasivat Teamsissa eri teemojen […] The post Maahanmuuttajanaisten korona-ajan kohtaamisia Teamsissa ja puistoissa appeared first on LAB Focus.

Onnistunut strategian toimeenpano urheiluseuran suunnannäyttäjänä

Strategiatyötä tehdään niin globaaleissa kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kuten myös julkishallinnon organisaatioissa. Kolmas sektori, joihin urheiluseurat luetaan, eivät poikkea tästä. Useimmissa yrityksissä panostetaan strategiatyöhön, kuten myös strategian toimeenpanemiseen, hyvään johtamiseen ja oikeanlaisen yrityskulttuurin luomiseen. Kuitenkaan johdon osaaminen ei aina ole riittävää yritysmaailmassa, saati yhdistystoiminnassa (Lehtonen & Stenvall 2021, 1). Onnistunut strategian jalkautuminen edellyttää organisaatiolta […] The post Onnistunut strategian toimeenpano urheiluseuran suunnannäyttäjänä appeared first on LAB Focus.

Mitä työnantajat odottavat monikulttuuriselta henkilöstöltään?

Työllisyys Suomessa on viime aikoina ollut erittäin suosittu aihe. Monet haluaisivat tietää, mitä työnantajat tarkalleen odottavat potentiaalisilta työntekijöiltä ja ​​millaista ammattitaitoa tarvitaan halutun työpaikan saamiseksi.  Tämä koskee erityisesti ulkomailta tulleita työnhakijoita (kts. esim. Mosaiikki ry 2021). Suomen valtakunnallisena tavoitteenakin on työllisyysasteen nostaminen (Koivisto 2020).   Yleensä on tapana ajatella, että unelmatyön saamiseksi tarvitaan uskomattomia tietoja, […] The post Mitä työnantajat odottavat monikulttuuriselta henkilöstöltään? appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Finnish Design Academy: Kooste hankkeen toimenpiteistä

Finnish Design Academy: Kooste hankkeen toimenpiteistä Känkänen, Ari; Putkonen, Emmi Finnish Design Academy (FDA) – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten -hanke oli yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankkeita vuosina 2018–2020. Suomen muotoilukoulutuksen kehittämiseen keskittyvässä FDA-hankkeessa synnytettiin muotoilualan koulujen yhteistyöverkosto ja foorumi muotoilualan toimijoiden sekä elinkeinoelämän kohtaamiselle. Hankkeen koordinoija oli LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia olivat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, sekä Turun ammatti-korkeakoulu. Hankkeessa oli mukana myös muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry.

Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun

Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun Ruokamo, Annariina; Uunimäki, Mirka LAB-ammattikorkeakoulussa on syksystä 2019 kevääseen 2021 tutkittu tuotesuunnittelun roolia tekstiilien ja vaatteiden kiertotaloudessa Telaketju2 - Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta -hankkeessa. Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun on luotu tämän tutkimustyön pohjalta avaamaan suunnittelijalle ja tuotesuunnittelusta kiinnostuneille sitä, kuinka mittava merkitys suunnittelijan päätöksillä on tekstiilien ja vaatteiden kiertotalouden toteutumisessa. Opas kokoaa tiivistetysti yhteen kiertotalouden mukaisen vaatesuunnittelun keskeisimmät periaatteet ja tarjoaa suunnittelijalle perustiedot kohti kiertotalouden mukaista vaatesuunnittelua.

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen Harjapää, Anniina; Liski, Minna; Robinson, Marion; Ruokamo, Annariina; Räty, Veli-Pekka; Soini-Salomaa, Kristiina Muotoilu ja muotoiluajattelu ymmärretään vähitellen kokonaisvaltaisena lähestymistapana ratkaista yhteiskunnallisia, ekologisia ja taloudellisia haasteita. Muotoilu nähdään yhä vahvemmin myös toimintatapojen, systeemien ja ympäristöjen kehittämisen välineenä unohtamatta tietenkään kestävien ja käyttäjälähtöisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelua. Green design -julkaisu ottaa kantaa siihen, mikä merkitys muotoilulla ja tuote- ja palvelukehityksellä on kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen. Julkaisu esittelee hankkeita, joissa yhdessä yritysten, asukkaiden sekä yhteistyökorkeakoulujen kanssa kehitetään kestävyyttä ja ympäristövastuullisuutta tukevaa osaamista ja ratkaisuja. Ratkaisut voivat olla uusia tuote- ja palveluratkaisuja yritysten liiketoiminnan uudistamiseksi sekä ratkaisuja, joilla asukkaat voivat yhdessä muuttaa omia elintapoja kestävimmäksi.