Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Onnistunutta sisällöntuotantoa sosiaaliseen mediaan

Vaikka sosiaalisessa mediassa viestiminen ja markkinointi on perinteistä printtimediaa edullisempaa, vaatii laadukas sisällöntuotanto kenties sitäkin enemmän panostamista. Mitä, milloin ja kuka sitä tekee ovat kysymyksiä, joita jokaisen organisaation tulee pohtia. Lähde

Ensimmäinen LABin työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus

Ensimmäinen LABin työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille päättyi 16.4.2021. Aikaisemmin koulutusta on toteutettu kaksi kertaa Saimaan ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa, mutta nyt LABissa koulutus päätettiin aloittaa Lahdessa. Tämä oli hyvä päätös, sillä koulutukseen oli ennätysmäärä hakijoita. Koulutukseen otettiin yhteensä 24 terveydenhoitajaa ja fysioterapeuttia. Lähde

Esineiden internet ja tekoäly helpomman liikkumisen mahdollistajina

Esineiden internet ja tekoäly avaavat monia mahdollisuuksia, jotka voivat auttaa erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Voisimmeko tulevaisuudessa käyttää tekoälyä esteettömien rakennusten suunnittelussa tai auttaa rakennuksissa liikkumista esineiden internetin avulla? Näitä kysymyksiä pohti Sini Roine täydennyskoulutuksen kurssityössään. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Opiskelua ja asettautumista naapurikaupunkiin

Antaako yrittäjyys mahdollisuuden jäädä Suomeen? Kolmekymmentä vuotta sitten termiä ”yrittäjyys” hädin tuskin tunnettiin silloisessa Neuvostoliitossa, ja se oli vahvasti sidoksissa länsimaailmaan. Tänään sanalla on paljon laajempi konteksti, ja se sopii hyvin nuorten venäläisten maailmaan. “Isäni on purjehtija ja hän työskentelee logistiikka-alalla. Hän on yrittäjä. Minä osaan purjehtia ja opiskelen logistiikkaa ja haluan tulla yrittäjäksi”. Pavel […] The post Opiskelua ja asettautumista naapurikaupunkiin appeared first on LAB Focus.

Hoitotyön kestävämpi tulevaisuus

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät mahdollisuudet elämään. Kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet tulee huomioida tasavertaisesti päätöksenteossa sekä toiminnassa. (Ympäristöministeriö.) Kestävän kehityksen ulottuvuudet hoitotyössä Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Taloudellinen kestävyys taas on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, […] The post Hoitotyön kestävämpi tulevaisuus appeared first on LAB Focus.

Koneoppiminen mobiililaitteissa

Koneoppimisen ala on viime vuosina kasvanut, ja sen käyttö myös mobiilisovelluksissa on lisääntynyt. Koneoppimisen perustana on koneen opettaminen tietyn tehtävän suorittamiseen, kuten tulevan syötteen luokitteluun. Opetettua koneoppimisen algoritmia kutsutaan koneoppimisen malliksi (model). Malleja voidaan opettaa esimerkiksi kategorisoimaan sen kuvasta tunnistamia esineitä, kasvoja ja eleitä. Koneoppimista voidaan myös käyttää esimerkiksi tekstin tunnistamiseen tai luonnollisen kielen sovelluksiin […] The post Koneoppiminen mobiililaitteissa appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen Harjapää, Anniina; Liski, Minna; Robinson, Marion; Ruokamo, Annariina; Räty, Veli-Pekka; Soini-Salomaa, Kristiina Muotoilu ja muotoiluajattelu ymmärretään vähitellen kokonaisvaltaisena lähestymistapana ratkaista yhteiskunnallisia, ekologisia ja taloudellisia haasteita. Muotoilu nähdään yhä vahvemmin myös toimintatapojen, systeemien ja ympäristöjen kehittämisen välineenä unohtamatta tietenkään kestävien ja käyttäjälähtöisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelua. Green design -julkaisu ottaa kantaa siihen, mikä merkitys muotoilulla ja tuote- ja palvelukehityksellä on kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen. Julkaisu esittelee hankkeita, joissa yhdessä yritysten, asukkaiden sekä yhteistyökorkeakoulujen kanssa kehitetään kestävyyttä ja ympäristövastuullisuutta tukevaa osaamista ja ratkaisuja. Ratkaisut voivat olla uusia tuote- ja palveluratkaisuja yritysten liiketoiminnan uudistamiseksi sekä ratkaisuja, joilla asukkaat voivat yhdessä muuttaa omia elintapoja kestävimmäksi.

Opas henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi

Opas henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi Saikkonen, Soili; Ruokoski, Elina; Kesti, Marko; Mälkki, Katja Opas on yrityksille tarkoitettu käytännönläheinen tapa tutustua henkilöstötuottavuuteen ja kehittää tuottavuutta itsenäisesti omalla työpaikalla. Oppaassa neuvotaan, kuinka kerätä tietoa yrityksen tilanteesta ja henkilöstön kokemasta työelämän laadusta ja kuinka näitä yhdessä tunnistettuja asioita voi kehittää pienin askelin, tarvittaessa erikseen valitun kehittämiskumppanin kanssa.

KISU - Muotoilijan opas

KISU - Muotoilijan opas Ruokamo, Annariina; Halla-aho, Henri KISU-Muotoilijan opas on LAB-ammattikorkeakoulun KISU -hankkeessa (Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä) toteutettu opas kiertotalouden mukaisen suunnittelutyön tueksi. Korttimuotoisena se toimii esimerkiksi koulutuksellisena työkaluna, työpajamateriaalina tai tuotesuunnittelijan valintoja ohjaavana oppaana. Sitä voidaan käyttää joko fyysisenä kappaleena tai virtuaalisessa muodossa. Oppaaseen on koottu tietoa kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta yleisesti, strategisella tasolla sekä yksityiskohtaisesti keskittyen tuote-elinkaaren loppupäähän – tuotteen käyttöön ja käytön jälkeiseen elämään. Sen tavoitteena on tarjota muotoilijalle tietoa helpottamaan kiertotalouden mukaisten valintojen tekoa suunnitteluprosessin aikana.