Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Julkisten matalan kynnyksen sote-palveluiden markkinointi sosiaalisessa mediassa

Julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa markkinoinnin mahdollisuuksiin on alettu havahtua vasta viime aikoina. Julkisten palveluiden markkinoinnilla ei tavoitella perinteistä myynnin kasvua, mutta asiakkaille voidaan tuottaa tiedollista ja sosiaalista lisäarvoa markkinoinnin keinoin. Sosiaalisessa mediassa palvelut voidaan tuoda lähelle ihmistä ja vuorovaikutus palveluntuottajan kanssa voi alkaa jo ennen päätöstä palveluun osallistumisesta. Lähde

Tunne- ja traumatietoisuutta varhaiskasvatukseen

Lasten haastavaksi koettu käyttäytyminen kuormittaa tutkitusti varhaiskasvattajia. Tilanteiden korjaamiseksi aikuisen katse kääntyy usein lapseen, ajatukseen lapsen ja hänen käytöksensä muuttamisesta. Pahimmillaan vuorovaikutus lapsen kanssa sävyttyy negatiiviseksi, jos lapsi kuulee toistuvasti toimivansa väärin ja olevansa vääränlainen. Opetushallituksen rahoittamassa LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Vakautta varhaiskasvatukseen -hankkeessa 1.9.2020 – 31.12.2021 haetaan ratkaisuja varhaiskasvatuksen haastaviin kasvatustilanteisiin tunne- ja traumatietoisuutta lisäävällä tiimivalmennuksella. Lähde

Harrastukset auttavat paikkakunnalle juurruttamisessa

Opintonsa päättävät henkilöt punnitsevat työnhakua eikä työpaikan sijainti ole ainoa kriteeri. Vaakakupissa painavat asumisen ja liikenneyhteyksien lisäksi myös muut tekijät kuten harrastusmahdollisuudet ja tarjolla olevat palvelut. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Painovoimainen ilmanvaihto – kestävää korjausrakentamista tarvitaan

Suomessa on satoja tuhansia asuntoja, jotka toimivat painovoimaisella ilmanvaihdolla tai joissa siihen mahdollistava tekniikka on olemassa. Painovoimainen ilmanvaihto on luonnollinen ja toimiva tapa ilmanvaihtoon monessa asunnossa, mutta vaatii käyttäjältään hieman viitseliäisyyttä. Korjausklinikan järjestämässä Painovoimaisen ilmanvaihdon verkkotapahtumassa 28.1.2021 asiantuntijoina olivat mukana yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta sekä insinööri Jari Ketola LVI-Kalske Oy:stä. Museovirasto julkaisee vuoden 2021 aikana […] The post Painovoimainen ilmanvaihto – kestävää korjausrakentamista tarvitaan appeared first on LAB Focus.

Miten lean sopii asiantuntijatyöhön?

Viime vuosina lean on jalkautunut uusille aloille, kuten päivittäistavarakauppaan, terveydenhuoltoon, konsulttitoimintaan, sekä pankki- ja vakuutustoimintaan. Lean on kehitetty teollisuudessa, mutta sitä on sovellettu myös muihin toimintoihin, kuten hankintaan, tuotekehitykseen, huoltoon ja myyntiin. (Modig & Åhlström 2013, 84.)  Lean-ajattelu on organisaation laajuinen ihmisten ja prosessien johtamismenetelmä, jonka pääajatus on asiakaslähtöisyys. Lean keskittyy tuottamattoman toiminnan poistamiseen, mikä […] The post Miten lean sopii asiantuntijatyöhön? appeared first on LAB Focus.

Hyvinvointia tukemalla voidaan houkutella lisää naisia IT-alalle

IT-alalla, kuten niin monella muullakin alalla on kova pula osaavasta työvoimasta. Erityisesti naisia toivottaisiin alalle nykyistä enemmän. Hyvinvointi on tärkeä vetovoimatekijä työntekijöiden houkuttelussa.   Anttosen (2017) mukaan naiset eivät hakeudu IT-alalle, koska saattavat edelleen pelätä IT-kuplan aiheuttamaa ”yt-kuplaa” tai koska eivät esimerkiksi ole olleet hyviä matematiikassa. Mielessä voi myös olla kuva ei-niin-ihmisläheisestä työstä ja yksinäisistä koodareista.   […] The post Hyvinvointia tukemalla voidaan houkutella lisää naisia IT-alalle appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Muotoilun korkeakoulutuksen profiilikartta

Muotoilun korkeakoulutuksen profiilikartta Boman-Björkell, Asta; Känkänen, Ari Muotoilualan korkeakoulutuksen profiilikartan tavoitteena kuvata nykytila ja mahdollistaa sen pohjalta rakenteellinen kehittäminen: profiloituminen, työnjaon kirkastaminen ja yhteistoiminnan ja –tuotantojen lisääminen. Pyrkimyksenä samalla vahvistaa muotoilukoulutuksen sisäistä keskustelua ja yhteistä rintamaa ja haastaa kukin korkeakoulu näkemään tavoitteensa osana laajempia strategisia tavoitteita sekä kehittämisessä paremmin alueelliset tarpeet. Julkinen profiilikartta tuo muotoilun korkeakoulutusten tarjoajien profiilin sidosryhmien ja tietoa käyttävien toimijoiden tietoisuuteen. Sen avulla tuodaan esille alan ja eri korkeakoulujen tarjoamia ainutlaatuisia koulutussisältöjä ja -malleja. Tämä toivottavasti lisää jo entisestään vetovoimaisen alan houkuttelevuutta.

Muotoiluala muutoksessa: Näkökulmia muotoiluosaamiseen ja muotoilualan koulutukseen

Muotoiluala muutoksessa: Näkökulmia muotoiluosaamiseen ja muotoilualan koulutukseen Känkänen, Ari Finnish Design Academy (FDA) – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten -hanke on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankkeita vuosina 2018–2020. Suomen muotoilukoulutuksen kehittämiseen keskittyvässä FDA hankkeessa synnytetään muotoilualan koulujen yhteistyöverkosto ja foorumi muotoilualan toimijoiden sekä elinkeinoelämän kohtaamiselle. Hankkeen koordinoija on LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on mukana myös muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo.

LAB Sustainability Annual Review 2020

LAB Sustainability Annual Review 2020 Gynther, Ria The theme of this publication is sustainability, which is one of the four focus areas at LAB University of Applied Sciences (LAB). This publication contains eleven articles written by experts and students from LAB and its partners. This review presents the latest interesting research, development and innovation activities in the context of sustainable circular economy. The LAB Sustainability Annual Review 2020 continues the Lahti Circular Economy Annual Review series. This publication supports communication with LAB’s partner universities, companies and other stakeholders, and it is a part of sustainability and circular economy related actions in the R&D, educational and company partnership operations of LAB. LAB Sustainability Annual Review 2020 is published as a part of the project BIOSYKLI - Circular Bioeconomy in Päijät-Häme Region (2019-2022), which is funded by the European Regional Development Fund.