Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Sisustusalan ammattilainen 2.0

Millainen on tulevaisuuden sisustussuunnittelun ammattilainen? Millaisia ongelmia pyritään ratkomaan ja kenen kanssa? Millaisia taitoja, työkaluja tai verkostoja tulee olla? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia JATKO-hankkeen täydennyskoulutuspilotissa, missä joukko sisustusalan ammattilaista palasi koulunpenkille opiskelemaan toimialalle tärkeitä teemoja. Lähde

Tekstiilikierrätyksen nykytila Päijät-Hämeen alueella

Tekstiilien kierrätyksen mahdollisuudet on tunnistettu Euroopassa. Polku tämän materiaalivirran hyödyntämiseksi avautuu poistotekstiilien erilliskeräyksen kautta. Menetelmät tekstiilien lajitteluun ja kierrättämiseen ovat kehittyneet ja monipuolistuneet, mutta jatkokehitystäkin tarvitaan. Lähde

Työelämälähtöinen terveydenhoitajakoulutus – Toimintamallin pilotointi alueelliseen yhteistyöhön

Terveydenhoitajan ammatti ja suomalainen terveydenhoitajatutkinto nähdään maailmalla ainutlaatuisena. Laaja-alainen ja itsenäinen työ vaatii erityistä osaamista niin ammatin kuin yleisten valmiuksien osalta. Terveydenhoitajan tehtävään vaadittu osaaminen saavutetaan tällä hetkellä kaksoistutkinnolla, joka sisältää sairaanhoitajan (AMK) -tutkinnon sekä 60 opintopisteen terveydenhoitajan (AMK) -tutkinnon. Koulutuksen tavoitteena on valmistaa terveydenhoitajia työelämän tarpeeseen, tulevaisuuden osaaminen huomioiden. Tämän vuoksi alueellinen yhteistyö on välttämätöntä ja tarpeen jo koulutuksen aikana. Lähde

LAB Focus

Konferenssissa uusia tuulia MS-taudin kuntoutuksessa

LAB-ammattikorkeakoulun Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimin vetäjä ja blogin kirjoittaja edustaa LAB-ammattikorkeakoulua eurooppalaisessa RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) -järjestössä, jonka tehtävänä on lisätä MS-tautiin liittyvän kuntoutuksen näkyvyyttä ja osaamista (RIMS 2023; Rintala 2023). Toukokuussa 2023 järjestettiin RIMS-järjestön vuosittainen konferenssi Genovassa, Italiassa, jossa pureuduttiin uusimpaan MS-tautiin liittyvään tutkimusnäyttöön kuntoutuksessa. Kuntoutuksen moninaisuus, kuntoutusteknologia ja tekoäly Konferenssin esitykset […] The post Konferenssissa uusia tuulia MS-taudin kuntoutuksessa appeared first on LAB Focus.

Palvelumuotoilun potentiaali verkkosivujen kehittämisessä

Digitaalista muotoilua on kaikkialla. Digitaalinen muotoilu toimii yläkäsitteenä esimerkiksi käyttökokemuksen suunnittelulle ja sillä viitataan mm. erilaisilta näytöiltä sekä digitaalisista kanavista tarkasteltaviin sisältöihin ja palveluihin, sekä niihin liittyviin kokemuksiin (Gävert & Tikka 2018, 92). Jokainen meistä pystyy myös arvioimaan käyttökokemustaan esimerkiksi erilaisia verkkosivuja, applikaatioita ja muita käyttöliittymiä käyttäessään. Kokemuksen perusteella teemme herkästi nopeitakin päätöksiä: jos emme […] The post Palvelumuotoilun potentiaali verkkosivujen kehittämisessä appeared first on LAB Focus.

Miltä palvelumuotoilu voisi näyttää pelialalla

Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden kehittämistä systemaattisesti, analyyttisesti ja intuitiivisesti, asiakastutkimus ja erilaiset datalähteet huomioiden (Tuulaniemi 2011, 12). Myös pelisuunnittelussa samat periaatteet ovat läsnä. Esimerkiksi markkinoinnin ja itse pelin toiminnallisuuksien ja sisältöjen muokkaaminen käyttäjiltä kerättyyn ja kerääntyvään digitaaliseen dataan perustuen on ainakin teoriassa helpompaa kuin koskaan (Foust & Jerome 2021). Palvelumuotoilu ei ole pelisuunnittelussa kovin tuttu käsite, […] The post Miltä palvelumuotoilu voisi näyttää pelialalla appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Kestävän palveluasumisen ekosysteemi KEKO -hankkeen loppujulkaisu: Uutta palveluasumista etsimässä

Kestävän palveluasumisen ekosysteemi KEKO -hankkeen loppujulkaisu: Uutta palveluasumista etsimässä Heikkilä, Harri; Roine, Sini; Saarela, Ulla Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – tuttavallisemmin KEKO-hankkeessa on luotu Päijät-Hämeen alueen palveluasumisen toimijoiden ekosysteemiä ja kehitetty tulevaisuuden palveluasumista. Suomessa ja Euroopan laajuisesti yli 65 vuotiaiden määrä on kasvussa. Ikääntyneiden määrän kasvaessa palveluasumisen kohteille on kysyntää. Hyvinvointialueilla ei välttämättä pystytä vastamaan kysynnän kasvuun, joten yksityisillä palveluntarjoajilla on markkinarako. Tämän takia hankkeen aikana on tutkittu ja luotu uusia konsepteja palveluasumiseen, joiden halutaan tuovan ikäihmisille parempaa hyvinvointia, heidän muuttaessaan omasta kodista palveluasumisen piiriin. Hankkeessa on keskitytty yhteisölliseen asumiseen, mutta taustalla on pidetty mielessä, miten kotia voisi muuttaa jokaisen asukkaan tarpeiden mukaan sekä persoonallisuuden että fyysisen tai henkisen kunnon mukaan. Julkaisussamme käymme läpi hankkeen tuloksia, joissa on huomioitu ikääntyneiden tarpeita. Julkaisussa pääset tutustumaan hankkeen ekosysteemiin ja nykyiseen palveluasumisen määritelmään sekä palveluasumisen yhteisöllisen asumisen tulevaisuuteen. Julkaisussa katsotaan tulevaisuuteen myös ikäihmisten profiilien, samoin kuin heidän asumistoiveidensa kautta. Lisäksi pohditaan, miten ja millaisella teknologialla voidaan tukea ihmisten arkea. Julkaisusta saat myös vinkkejä työpajan järjestämiseen sekä kuulet, miten hanke on inspiroinut uusia hankkeita palveluasumisen ja ikääntymisen kentällä.

Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö metaversumiin? Näkökulmia digitaalisuuden nykytilasta muotialalla

Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö metaversumiin? Näkökulmia digitaalisuuden nykytilasta muotialalla Ruokamo, Annariina LAB-ammattikorkeakoulun Digital & Sustainable Fashion Showroom -hankkeessa on vuosien 2021–2022 aikana kartoitettu Suomalaisten muoti- ja vaatealan yritysten nykytilaa suhteessa globaaliin digitalisaation kehitykseen. Hankkeen aikana on selvitetty yritysten tarpeita ja kipupisteitä liiketoiminnan ja yritysten operatiivisen toiminnan osalta, sekä pyritty löytämään digitaalisia ratkaisuja näihin solmukohtiin.

Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisopas

Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisopas Tuominen, Kaisa; Ruponen, Josefiina Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden (rankkasateet, tulvat, helteet, kuivuus) arvioidaan lisääntyvän ja voimistuvan. Tämän seurauksena esimerkiksi myrskyvahingot, helteestä aiheutuvat terveyshaitat ja kaivovesien kuivuminen saattavat lisääntyä. Tämän oppaan ohjeilla osaat varautua yleisimpiin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sää- ja ilmastoriskeihin. Oppaan on tuottanut HÄMEEN ILMASTOTURVA -hanke (2022-2023), jossa kartoitettiin Hämeen maaseudulle kohdistuvia ilmastoriskejä. Hanke toteutettiin Maaseuturahaston tuella.