Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Ammattikorkeakoulun toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä ja LAB-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojavastaava

LAB-ammattikorkeakoulussa toimii tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta sekä toimii valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
    lakimies Anne Himanka
    Sähköposti servicedeskatlamk [dot] fi 
    Puhelin 0294 462 111 (vaihde)
    Postiosoite PL 20, 53851 Lappeenranta

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan tietosuojailmoitusten avulla LABissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Tutustu tietosuojailmoituksiin tällä sivulla.

Vuoden 2019 puolella tietosuojailmoituksemme löytyvät: 

Muut tietosuojailmoitukset löydät vuoden 2019 aikana: 

Julkaisemme LAB-ammattikorkeakoulun yhteiset tietosuojailmoitukset tällä sivulla vuoden 2020 aikana. 

Lomakkeet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä omia henkilötietoja koskevan tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyyntö. Voit tehdä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen pyynnön oheisilla lomakkeilla.

Huomioithan, että henkilötietojen poistamisoikeus ei koske tietoja, joita LAB-ammattikorkeakoulu käsittelee esim. lakisääteisen tehtävän, yleisen edun vuoksi tai joiden osalta ammattikorkeakoululla on lakisääteinen velvoite tietojen säilyttämiseen.

Toimita pyyntö osoitteeseen servicedeskatlamk [dot] fi 

Henkilöllisyytesi todennetaan ennen pyyntöön vastaamista.