Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla

Kuva
Hämeen ilmastoturva -hankkeen logo aseteltuna ukkospilvien päälle
Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eri tavoin yhteiskunnan toimiin sään ääri-ilmiöiden ja luonnon monimuotoisuuden muutosten kautta. Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa käytetään usein termejä hillintä, sopeutuminen ja varautuminen.

Ilmastonmuutoksen hillintä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja hiilinieluista huolehtimista erilaisin toimenpitein, kuten maa- ja metsätaloudessa hiilensidonnan tehostamisella. Varautumisella tarkoitetaan varsutumista lsiääntyviin ja voimistuviin sään ääri-ilmiöihin, kuten myrskyihin, rankkasateisiin, kuivuus- ja hellejaksoihin, ja niistä seuraaviin riskeihin, kuten tulviin, liikenneyhteyksien katkemiseen, omaisuusvahinkoihin ja terveysuhkiin. Sopeutumisella tarkoitetaan valmistautumista ja mukautumista pitkällä aikavälillä tapahtuviin muutoksiin kuten merenpinnan nousuun. Sopeutumalla voidaan myös hyödyntää mahdollisia etuja.

Ilmastoturvallisuudella tarkoitetaan uhkia, joita ilmastonmuutos aiheuttaa joko suoraan tai siihen ja sen hillintään liittyvien poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten prosessien seurauksena.

Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla - Hämeen ilmastoturva -hankkeessa keskitytään suoriin uhkiin (Sään ääri-ilmiöt) varautumiseen Päijät- ja Kanta-Hämeen maaseudulla ja metsissä. Hankkeessa kartoitetaan, millaisia ilmastonmuutokseen liittyviä uhkia Hämeen maaseutu kohtaa. Kartoituksen jälkeen valitaan 4-6 kyläaluetta, joille tehdään toimenpidesuunnitelma ilmastoriskeihin varautumiseksi. Lisäksi maaseudun asukkaita tiedotetaan erilaisin keinoin varautumismahdollisuuksista.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Opas ilmastoriskeihin varautumisesta on julkaistu!

Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisopasSisältökuva

Opas on avoimesti saatavilla Theseuksessa, josta sen voi halutessaan myös tulostaa. Lähetämme painettuja versioita myös kyläyhdistyksille, seuroille tai muille maaseudun toimijoille pyynnöstä. Siinä tapauksessa laita sähköpostia kaisa [dot] tuominenatlab [dot] fi

Lue opasta sähköisesti tästä

 

Paikkatietoaineistot Hämeen maaseudun ilmastoriskialueista on julkaistu!

Paikkatietoaineistoista pääset tarkastelemaan Hämeen maaseudulle kohdistuvia riskialueita: puiden kaatumisriski., pitkän sähkökatkon riski-, uimaveden hygieniariskit, sinileväriski- ja vesistötulvariskialueet.

Päijät-Hämeen osalta paikkatietoaineistot ovat tarkasteltavissa Päijät-Hämeen liiton sivuilla.

Kanta-Hämeen osalta paikkatietoaineistot ovat tarkasteltavissa Hämeen ilmastovahti-palvelussa.

Esimerkkikuva sähkökatkojen riskialueista Päijät-Hämeessä

Esimerkkikuva pitkän sähkökatkon riskialueista Päijät-Hämeessä. Riskialueet merkitty violeteilla alueilla.

 

Raportti Hämeen maaseutua kohtaavista ilmastoriskeistä on julkaistu!

Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisohjeita Hämeen maaseudun asukkaille

Raporttiin on koottu ilmastonmuutoksesta ja muuttuvista sään ääri-ilmiöistä Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulle aiheutuvia riskejä, ohjeita asukkaille niiden ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen sekä katsaus muihin, pidemmän aikavälin ilmastoriskeihin.

Lue raportti sähköisesti täältä

 

Heinolassa Lauhjoki-Pääsinniemen ilmastoriskitarkastelu on valmistunut

Kevään 2023 aikana kylien ilmastoriskitarkastelua toteutettiin Päijät-Hämeessä Heinolassa Lauhjoki-Pääsinniemen kylä-alueella.

Lue tulokset ja kattavat vinkit varautumiseen täältä.

 

Asikkalassa Urajärven ilmastoriskitarkastelu on valmistunut

Opiskelijoiden luomat toimenpide-ehdotukset kylän ilmastoturvallisuuden parantamiseksi olivat:

  • Talojen numeroiden selkeä esittäminen, jotta pelastusajoneuvot löytävät varmasti perille
  • Riskipuiden kaadatuttaminen sähkölinjojen läheisyydestä tunnistetuilla tiealueilla (2 eri tiellä). Sähköyhtiöiltä saatavissa ilmaista neuvontaa, mikä oli joillekin asukkaille uusi tieto.
  • Helteisiin varautuminen viilennys- ja jäähdytysratkaisuilla
  • Rengaskaivojen kunnon säännöllinen tarkistus
  • Harkittu ja vaurioita ehkäisevä puiden kaato kiinteistöjen läheisyydestä.
  • Kaavatilanteen ohjaavuus rakentamisessa ei ole ristiriidassa havaittujen ilmastoriskien kanssa

Koko loppuraportin voit lukea täältä.

 

Mikäli haluat saada uutiskirjeitä hankkeelta, liity postituslistalle lähettämällä sähköpostia kaisa [dot] tuominenatlab [dot] fi

kuvakollaasi ilmastoriskeistä (säävaihtelut, kuivuus)

 

Tavoitteet
Hankkeessa tuotetaan tietoa, miten hämäläinen maaseutu voi varautua ilmastonmuutokseen. Hankkeessa pyritään löytämään juuri Hämeeseen kohdistuvat ilmastoriskit, tarkentamaan niitä pienemmille alueille ja tiedottamaan tämän pohjalta toimijoita ja asukkaita varautumismahdollisuuksista.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Lisätä hämäläisen maaseudun ilmastoturvallisuutta ilmastoriskeihin ja seurannaisvaikutuksiin varautumalla
2. Tuoda paikkatietopohjainen ilmastoturvallisuutta parantava ennuste- ja faktatieto asukkaiden ja päätöksentekijöiden käyttöön
3. Verkostoida ja lisätä ilmastoturvallisuusvalmiuden asiantuntemusta kehittäen toimijoiden yhteistoimintaa Hämeessä
4. Jakaa tietoa metsiin liittyvistä ilmastoturvallisuutta lisäävistä suunnittelu- ja toteutustoimenpiteistä maankäytön suunnittelussa
5. Tiedottaa eri keinoin maaseudun asukkaita mahdollisuuksista varautumiseen ilmastoriskeissä
6. Edistetää faktapohjaista ja eri kohderyhmät huomioivaa ilmastodialogia

Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen metsäkeskus
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Kaisa Tuominen
TKI-asiantuntija
kaisa [dot] tuominenatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta