Hyvinvointi

Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä. 

  • Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta
  • Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki
  • Data ja teknologia hyvinvoinnin tukena

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimi

Tutkimustiimissä arvioidaan ja tutkitaan ihmisen fyysistä aktiivisuutta ja fyysistä toimintakykyä eri toimintaympäristöissä. Toimintaa ohjaa ihmiseen kohdistuvat tutkimuksen eettiset periaatteet ja suunnittelu. Tutkimustiimi kehittää ja tuottaa hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja, jotka edistävät yksilön, yrityksen, organisaation tai yhteisön hyvinvointia ja liikkumista. 

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi

Health Archives - LAB Focus

Näkökulmia työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin

Tärkeä näkökulma työpaikan työturvallisuuden kehittämisessä on turvallisuuskulttuurin edistäminen ja ennakointi. Turvallisuuskulttuurin edistämiseksi tulee turvallisuusmyönteinen ja positiivinen ajattelutapa saada luontevaksi osaksi työntekoa. Toimiva, terveellinen ja turvallinen työympäristö on jokaisen työntekijän oikeus, mutta myös velvollisuus. Työpaikan turvallisuutta ei tule pitää itsestäänselvyytenä, vaan se vaatii työntekijöiden ja esimiesten panostusta päivittäin. (Teperi & Heikkilä 2022; TTL b.) Turvallisuutta ja […] The post Näkökulmia työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin appeared first on LAB Focus.

Tietoa, taitoa ja asennetta työhön lasten ja perheiden palveluissa

Ammattikorkeakoulun tehtävä on antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua. Opetuksen tulee vastata työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 4§.) Korkeakoulupedagogiikan lähtökotien mukaan vastuu oppimisesta on opiskelijalla ja opettajan roolina on pohtia, millä keinoin tähän päästäisiin. Opettajat voivat toiminnallaan tukea opiskelijoiden syväsuuntautuneisuutta, eli uusien asioiden yhdistämistä aiemmin oppimaansa ja kokemaansa. Reflektio on […] The post Tietoa, taitoa ja asennetta työhön lasten ja perheiden palveluissa appeared first on LAB Focus.

LAB mukana neurologisen kuntoutuksen kansainvälisessä kehitystyössä, osa 2

Tämän blogin kirjoittaja edustaa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön Fyysinen Aktiivisuus & Toimintakyky -tutkimustiimiä (LAB 2023) kansainvälisessä Technology-supported Innovative Rehabilitation -verkostossa. Verkoston tavoitteena on tunnistaa, kehittää ja luoda kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämisaihioita neurologisen kuntoutuksen ja kuntoutusteknologian näkökulmista, joiden avulla on mahdollista lisätään tutkimusten ja koulutuksen laatua sekä osallistuvien edustusmaiden välistä tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä. Näiden lisäksi tutkimusverkoston keskeisimpinä […] The post LAB mukana neurologisen kuntoutuksen kansainvälisessä kehitystyössä, osa 2 appeared first on LAB Focus.