Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi
Blog liftup

Health – LAB Focus

Roboteista apua ikääntyneiden hoitotyöhön?

Väestön ikääntyessä ja digitalisaation kehittyessä on alettu etsiä uudenlaisia ratkaisuja ikääntyneiden hoitotyöhön. Kuinka olemassa olevilla resursseilla voitaisiin tuottaa laadukkaampia palveluja ja voisivatko robotit olla hoitotyössä apuna? Yksi ratkaisu tähän ovat erilaiset sosiaaliset hoivarobotit, jotka voivat muun muassa tukea käyttäjiensä liikuntaa ja vuorovaikutusta sekä poistaa yksinäisyyden tunnetta.  Digitalisaation vaikutus terveydenhuoltoon  Digitalisaation ja tekoälyn kehittyminen vaikuttavat myös […] The post Roboteista apua ikääntyneiden hoitotyöhön? appeared first on LAB Focus.

Tunteiden tunnistaminen tekoälyllä

Olemme perehtyneet Tekoälypaja- ja Konenäkö-hankkeissa ihmisten tunteiden tunnistamista käyttämällä tekoälyä. Ihmisten tunteiden seuraamiseen on paljon erilaisia sovelluksia terveydenhuollossa ja ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä. Esimerkiksi ihmisen tunnetilaa voidaan tarkkailla päivän aikana ja tehdä siitä johtopäätöksiä hänen mielentilastaan. Voidaan myös seurata osallistujien tunnetilaa erilaisten kokemusten aikana ja havainnoida, mihin kokemuksiin reagoidaan voimakkaimmin tai positiivisimmin. Tekoälyn avulla tunnetilojen seuraamista […] The post Tunteiden tunnistaminen tekoälyllä appeared first on LAB Focus.

Moni ensihoitaja miettii alanvaihtoa

Ensihoitotyö on vaativaa, vastuullista, itsenäistä ja monipuolista terveysalan työtä. Ensihoitajalla on oltava riittävä paineensietokyky, laaja osaaminen eri terveydenhuollon erikoisaloilta, hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä riittävä fyysinen kunto ja psyykkinen vahvuus. (Määttä & Länkimäki 2017, 15.) Ensihoitajat ovat erikoistuneet kiireellisen ja henkeä pelastavan hoidon antamiseen. Nopea tilanne- ja hoitoarvio sekä odottamattomat ja nopeasti muuttuvat tilanteet nostavat […] The post Moni ensihoitaja miettii alanvaihtoa appeared first on LAB Focus.