Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi
Blog liftup

Health – LAB Focus

Systeemisellä toimintamallilla toimintakulttuurin muutosta lastensuojeluun

Lastensuojelun tilannetta on valtakunnallisesti selvitetty jo usean vuoden ajan. Pyrkimyksenä on ollut siirtää painopistettä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään, mutta konkreettisia toimia tämän edistämiseksi on ollut liian vähän (Kananoja ym. 2013). Lastensuojelun uudistaminen vaatii toimintakulttuurin muutosta, ja lakiuudistuksilla sen uudistamiseen on rajalliset mahdollisuudet (Heinonen ym. 2018). Toimintakulttuurin muutosta haetaan valtakunnallisella lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalla (LAPE), jossa muutosta […] The post Systeemisellä toimintamallilla toimintakulttuurin muutosta lastensuojeluun appeared first on LAB Focus.

Lapsi- ja perhepalveluiden palvelut asiakkaita palveleviksi

Lasten ja perheiden palveluista vastaavat useat eri toimijat. Palveluita tuottavat niin julkinen kuin yksityinen sektori, järjestöt ja seurakunnat. Palvelujen pirstaleisuus ja jakautuminen eri toimijoiden kesken hidastavat palveluprosessia ja vaikeuttavat avun oikea-aikaista saamista. Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että palvelut ovat helposti saatavilla ja tieto kulkee palvelun tuottajalta ja käsittelijältä toiselle ilman, että asiakkaan täytyy jokaisella luukulla […] The post Lapsi- ja perhepalveluiden palvelut asiakkaita palveleviksi appeared first on LAB Focus.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutuksen verkosto – AMKit sote-uudistuksen aalloilla

Sosiaali- ja terveysalan johtamiseen kohdentuvaa ylempää ammattikorkeakoulutusta tuotetaan lähes kaikissa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivassa 22:ssa ammattikorkeakoulussa. Sosiaali- ja terveysalan rakenteellinen uudistaminen (sote-uudistus) tuo muutosten toteutuksen rinnalle tarpeen kehittää johtamisosaamista (Juujärvi ym. 2019). Viitala ym. (2017) toteavat, että johtamisen roolia ja kehittämistä tulee yleensäkin vahvistaa ja nostaa johtamisen kehittäminen strategiseksi voimavaraksi.    Verkoston käynnistyminen   Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen […] The post Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutuksen verkosto – AMKit sote-uudistuksen aalloilla appeared first on LAB Focus.