Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Blog liftup

Well-being | LAB University of Applied Sciences

Käyttäjäkokemuksia Firstbeat-mittauksista

LAB-ammattikorkeakoulussa käynnissä olevassa Pysytään pinnalla -hankkeessa toteutettiin Firstbeat-mittauksia kiinteistö- ja isännöintialan yrityksissä. Hankkeen diagnoosivaiheessa osallistujille tehtiin Firstbeat-mittaus (kuva 1). Kokeiluvaiheessa omaa hyvinvointia lisääviä neuvoja kokeiltiin käytännössä. Arviointivaiheessa oli mahdollista tehdä Firstbeat-mittaus uudestaan ja sen avulla tarkastella, ovatko tehdyt toimenpiteet vaikuttaneet hyvinvointiin. Kokemuksia Firstbeat-mittauksista Mittaukseen osallistuneilta pyydettiin kyselylomakkeella palautetta. Kaikki vastaajat (n=11) arvioivat mittauksen hyödylliseksi. ”Mittaus […]

Opiskelijoilta ideoita omatoimisen lääkkeenoton tueksi

LAB-ammattikorkeakoulun teollisen muotoilun opiskelijat toteuttivat syksyllä 2019 yritykseltä saadun projektin lääkeannostelijan visuaalisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä. Vahvaa tukea tuotekehitykselle antoivat hoitoalan opiskelijat. Tuloksena yritys sai mukaansa markkinointikokeiluun sopivan 3D-tulostetun mallin esittelyvideoineen ja tiedot tuotteen valmistamisen suunnittelemiseksi. LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ja hoitoalan opiskelijat saivat syyskuussa 2019 tehtäväkseen kehittää jo myynnissä olevasta lääkeannostelijasta käyttäjälle nykyistä toimivampi versio. Opiskelijoiden monialaisessa […]

Voimaliivikokeilua innostuneella otteella Laitilassa

HyTeLab-hanke toteutti syksyllä 2019 Laevo-voimaliivin käyttäjäkokeilun Laitilan Terveyskodissa. Kokeilun tavoitteena oli saada tietoa, sopiiko voimaliivi avuksi päivittäiseen hoitotyöhön. Tulosten perusteella liivin käytöstä saatettaisiin hyötyä hoitotyössä tuotekehityksen jälkeen.   Väestön ikääntyminen, hoitajamäärän rajallisuus ja hoitajien keski-iän nousu pakottavat hoitoalan toimijoita etsimään erilaisia teknologisia ratkaisuja työn tueksi. Jo hoitajien pitäminen hyväkuntoisina fyysisesti raskaassa työssä luo haasteita. Teknologian […]

Uusimmat päivitykset

Kysy lisää!