Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi
Blog liftup

Health – LAB Focus

Miten auttaa neulapelkoista lasta?

Neulapelko on hyvin yleistä. Jopa 68 % lapsista kärsii neulapelosta. (Kettwich ym. 2007, 20–28.) Neulapelkoinen lapsi saattaa ilmaista pelkoa tai vihaa potkimalla, lyömällä, puremalla tai jähmettymällä. On tärkeää ehkäistä lasten neulapelkoa, jotta heille syntyisi positiivisia kokemuksia terveydenhuollosta. Vakava neulapelko voi johtaa siihen, että ihminen ei käytä ollenkaan terveydenhuollon palveluita, vaikka hänellä olisi siihen aihetta. (Huttunen […] The post Miten auttaa neulapelkoista lasta? appeared first on LAB Focus.

Verenluovutustoiminnan kehittämistä asiakasraadin avulla

Asiakasraati on yksi keino osallistaa asiakkaita ja löytää käsiteltäviin asioihin uusia ratkaisuja. Asiakasraatitoiminnalle ei ole olemassa selkeitä ohjeita, vaan käytännöt eri raatien välillä voivat erota suuresti (Asunta & Mikkola 2019, 75−78.) LAB-ammattikorkeakoulussa toteutetussa tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa muodostettiin asiakasraatimalli SPR Veripalvelulle. Asiakasraatimalli muodostettiin asiakasraatipilotin, ryhmäkeskustelun, teemahaastatteluiden ja kyselytutkimuksen tulosten pohjalta. (Roilas 2021.) Verenluovuttajan erityinen asema Roilaksen (2021) […] The post Verenluovutustoiminnan kehittämistä asiakasraadin avulla appeared first on LAB Focus.

Roller derbyn harrastajat saivat oman ensiapuoppaan

Roller derby on täyskontaktilaji, jossa loukkaantumisia syntyy herkästi. LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat tuottivat roller derby -seura Kallio Rolling Rainbow:lle lajille kohdennetun ensiapuoppaan, jotta mahdollisissa vammoissa annettu ensiapu olisi tasalaatuista ja ensiapuhenkilöstöllä olisi selkeä ohjeistus tehtäväänsä. Täyskontaktilajin juuret showurheilussa Roller derby on Yhdysvalloissa kehitetty täyskontaktilaji, jonka juuret ovat 1900-luvun alussa. Alun perin laji oli ammattimaista showurheilutoimintaa. Ensimmäinen moderni […] The post Roller derbyn harrastajat saivat oman ensiapuoppaan appeared first on LAB Focus.