Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi
Blog liftup

Health – LAB Focus

Haastavan potilaan kohtaaminen hoitotyössä

Suomen laissa on määritelty tarkkaan ihmisen oikeus hänen terveydentilansa vaatimaan hyvään hoitoon ilman, että hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään loukataan (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785, §3). Tämä lakipykälä toimii myös yhtenä ohjenuorana sairaanhoitajien eettisissä säädöksissä. Kohtaamistilanteen haastavuudesta riippumatta terveydenhuollon ammattilaisten tulee kyetä kohtaamaan jokainen potilas tämän ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. (Etene 2001.) Ongelmat voivat […] The post Haastavan potilaan kohtaaminen hoitotyössä appeared first on LAB Focus.

Sosiaalinen media osana arkea

Sosiaalinen media on suuressa osassa nuoren aikuisen elämää. Se myös on luonut mahdollisuuden pitää yhteyttä kaukana asuviin läheisiin sekä luonut ihmisille erilaisia keinoja ilmaista itseään ja tavan viettää aikaa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019.) Vaikkakin sosiaalinen media luo suuren määrän mahdollisuuksia, voi se silti aiheuttaa ahdistusta nuorelle aikuiselle (Mieli. 2021). Sosiaalinen media, muun muassa Twitter, Linkedln, Instagram […] The post Sosiaalinen media osana arkea appeared first on LAB Focus.

Kommunikointi on osallisuuden elinehto ‒ AAC-menetelmät avuksi

Lasten osallisuus on yksi varhaiskasvatuksen ydinarvoista ja menetelmistä. Lapsi, joka ei pysty ilmaisemaan itseään ikätovereilleen tai ryhmän aikuisille, ei todennäköisesti tunne itseään osalliseksi päiväkotiryhmässä. Osallisuuden tunteella tai sen puuttumisella on suuri merkitys lapsen hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen kannalta. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi Osallisuuden toteutuminen tai toteutumattomuus seuraa lasta pitkälle tulevaisuuteen. Sillä seikalla, puhuuko […] The post Kommunikointi on osallisuuden elinehto ‒ AAC-menetelmät avuksi appeared first on LAB Focus.