Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi
Blog liftup

Health – LAB Focus

Vesistömatkailusta virkistystä ja hyvinvointia

Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvan Salpausselkä Geoparkin alueella vesi on olennainen osa maisemaa. Alueen tunnetuin vesistö on maamme toiseksi suurin järvi Päijänne. Alueen seuraavaksi suurimmat vesistöt ovat Lahden ja Asikkalan välillä lainehtiva Vesijärvi sekä Heinolan ylpeys, Ruotsalainen. Hyvinvointimatkailun näkökulmasta kiinnostavia ympäristöjä löytyy myös lukuisten pienten järvien ja virtavesien rannoilta. Vesistöjen vetovoimaisuuteen matkailun ympäristöinä vaikuttavat paitsi maisema […] The post Vesistömatkailusta virkistystä ja hyvinvointia appeared first on LAB Focus.

Imetyksen aikainen psyykenlääkitys huolettaa äitejä

Äitiys ja imetys ovat sensitiivisiä teemoja. Psyykkinen sairaus tuo oman haasteensa äitiyteen. Jos sairautta hoidetaan lääkkeillä ja äiti haluaa imettää, hän joutuu pohtimaan sen mahdollisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Äidinmaidon korvike saattaa silloin näyttäytyä houkuttelevampana vaihtoehtona. Imetyksellä on kiistattomia hyötyjä vauvalle. Täysimetyksen on todettu vähentävän riskiä sairastua moniin somaattisiin sairauksiin, mutta myös autismiin ja […] The post Imetyksen aikainen psyykenlääkitys huolettaa äitejä appeared first on LAB Focus.

Mielenterveyshäiriöistä kärsivien odottajien tarvitsema tuki äitiysneuvolassa

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on mielenterveydenhäiriö, jossa vuorottelevat mania- sekä masennusjaksot (Suomen mielenterveys ry). Mielenterveyden ongelmista kärsivä odottava äiti saattaa kokea toivottomuuden tunteita sekä tulevaisuuden pelkoa. Nämä ajatukset voivat heijastua raskauskokemukseen ja myöhemmin heikentää äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Neuvolassa on tärkeää luoda ilmapiiri, jossa vanhemman on helppo kertoa voinnistaan  (Pietikäinen ym. 2020, 193). LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat Serafina Rahkola ja Siina Niinimäki selvittivät opinnäytetyössään, millaista tukea kaksisuuntaista […] The post Mielenterveyshäiriöistä kärsivien odottajien tarvitsema tuki äitiysneuvolassa appeared first on LAB Focus.