Hyvinvointi

Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä. 

  • Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta
  • Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki
  • Data ja teknologia hyvinvoinnin tukena

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi

Health Archives - LAB Focus

Korkeakoulutetut maahan muuttaneet kaipaavat tietoa löytääkseen oman polkunsa

Hankkeen toiminnan kehittämiseksi käytetään hankkeessa kertynyttä tietoa ohjaustarpeista. Näin hanketoiminta edesauttaa sen palvelujen kehittämistä ja toiminnan suunnittelua. OSKE LAB -hankkeen (LAB 2023) toiminnan näkökulmasta on tärkeää saada tietoa palvelutarpeesta. Tämä artikkeli perustuu aineistoon, joka on koottu henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa kävijöiden tuottaman informaation sekä ohjaajien havaintojen perusteella. Vuonna 2021 toimintansa aloittanut LAB-ammattikorkeakoulun Lahden OSKE LAB -hanke tarjoaa […] The post Korkeakoulutetut maahan muuttaneet kaipaavat tietoa löytääkseen oman polkunsa appeared first on LAB Focus.

Osaamis- ja tukikeskukset vahvistamassa sijaishuollon psykiatrista osaamista

Lastensuojelussa kohdataan entistä useammin lapsia ja nuoria, joilla on psyykkisiä haasteita, ja jotka tarvitsevat lastensuojelun lisäksi psykiatrista osaamista ja tukea. 13–17-vuotiaista sijoitetuista nuorista joka toisella on nuorisopsykiatrian asiakkuus, ja lähes 67 prosentilla koulukotiin sijoitetuista nuorista on psykiatrinen diagnoosi. Psykiatrista hoitoa tarvitsevien sijoitettujen nuorien kohdalla tulisi kehittää yhteistoiminnallisia sekä vaikuttavia tukimuotoja. (Siimes & Paasivirta 2022.) Kuntaliiton […] The post Osaamis- ja tukikeskukset vahvistamassa sijaishuollon psykiatrista osaamista appeared first on LAB Focus.

Arkiaktiivisuus edistämään nuorten fyysistä toimintakykyä

Syksyn 2022 Move! -mittauksissa huomattiin valtakunnallisesti suomalaiskoulujen oppilaista noin 40 %:lla fyysisen toimintakyvyn olevan tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa pärjäämistä. Tuloksissa havaittiin huomattavaa vaihtelua hyvinvointialueiden ja kuntien välillä: maaseutumaisissa kunnissa on kaupunkimaisiin kuntiin verrattuna heikommin liikkuvia nuoria, joiden fyysisen toimintakyvyn taso saattaa vaikeuttaa jaksamista (Opetushallitus 2022). Erojen syyksi pohdittiin välimatkojen pituuksia ja tarjontaa harrastusmahdollisuuksissa. Kaupungeissa […] The post Arkiaktiivisuus edistämään nuorten fyysistä toimintakykyä appeared first on LAB Focus.