Innovaatiot

Innovaatioiden kaupallistaminen

Kuva
Girls face in the mirror

Autamme liiketoimintaasi kasvamaan kriittisten vaiheiden yli muotoilemalla liiketoimintaa tuottamaan runsasta arvoa.

  • Innovaatioiden kokeiluympäristöt​
  • Liiketoiminnan muotoilu ja runsas arvo​
  • Uudistuva ja kehittyvä yrittäjyys​
  • Radikaalit uudet avaukset
Kuva
LAB detail campus auditorium bench

R2B – Research to Business

LAB on yksi korkeakoulukentän merkittävimmistä toimijoista tutkimusten ja innovaatioiden kaupallistamisessa. 

Innovaatiot blogi

Kuva
Lappeenranta ilmakuva keskusta

Käynnissä olevat projektit

Ota yhteyttä

Innovations Archives - LAB Focus

Aloitteleva yrittäjä ja alv

Arvonlisäverolain 2. luvun 3 § määrittelee, että vähäisen liiketoiminnan harjoittaja ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, ellei hän vapaaehtoisesti hakeudu arvonlisäverovelvolliseksi (Arvonlisäverolaki 1501/1993). Vähäisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, jonka liikevaihto on alle 15 000 euroa tilikaudessa. Vähäisen toiminnan rajaa nostettiin 1.1.2021, tätä ennen se oli 10 000 euroa. (Verohallinto 2021). Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja tekee siis päätöksen, rekisteröityykö hän arvonlisäverovelvolliseksi vai […] The post Aloitteleva yrittäjä ja alv appeared first on LAB Focus.

Täsmäytykset osana kirjanpitoa

Kirjanpidon opiskelun aloittanut kuulee usein puhuttavan täsmäytyksistä ja tilien täsmäämisestä. Termi toistuu usein, ja kirjanpidon ammattilaiset tavoittelevat tilien täsmäämistä, mutta mitä täsmäyttäminen oikein on, ja miksi se on kirjanpidon kannalta tärkeää? Aukoton kirjausketju eli audit trail Kirjanpitolain mukaan kirjanpito tulee toteuttaa aukottomasti siten, että liiketapahtumat, tositteet ja kirjaukset osakirjanpidosta pääkirjanpitoon ja edelleen tilinpäätökseen sekä päinvastoin […] The post Täsmäytykset osana kirjanpitoa appeared first on LAB Focus.

Tiedolla johtamisella kohti yrityksen parempaa kannattavuutta

Tietoperustaisessa arvonluonnissa on kyse organisaation suorituskyvyn parantamisesta; tiedon hyödyntäminen tukee päätöksentekoa ja organisaation tavoitteiden saavuttamista. Liiketoiminnan kontekstissa oikea-aikainen ja relevantti analysoitu tieto johtamisessa tekee liiketoiminnasta tuloksellisempaa. (Laihonen ym. 2013, 26.) Päätökset, jotka perustuvat olemassa olevaan tietoon ovat aina perusteltavissa. ”Mutu-tuntuma” häviää, ja suunnittelu ja päätökset perustuvat faktaan. Tiedon räjähdysmäinen kasvu ja yhä paremmat tietojärjestelmät auttavat […] The post Tiedolla johtamisella kohti yrityksen parempaa kannattavuutta appeared first on LAB Focus.