Kiertotalous

Kuva
 Three bins full of cardboard waste

Mahdollistamme yhdessä muiden kanssa yhteiskunnan siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa

Kiertotalouden blogi

Kiertotalouden projektit

Esimerkkejä projekteista

Blog liftup

Sustainability – LAB Focus

Kiertotalouden tiekartta kiinnostavaksi visualisoinnilla

Pursuavatko roadmapit ja tiekartat jo korvista? Yrityksissä ja organisaatioissa on tapana tehdä tiekarttoja tärkeiden teemojen ympärille, ja nykysuuntauksessa ne on usein linkitetty vähähiilisyyteen tai vastuullisuusajatukseen.  Tiekartat ovat nykytyökalu kuvata strategian vaiheita, joilla määritetään seuraavien vuosien toimenpiteitä tietyn päämäärän (visio) saavuttamiseksi. Tiekartan avulla strategia saadaan muutetuksi visuaaliseen muotoon, jolloin se on kiinnostavampi ja usein myös selkeämpi […] The post Kiertotalouden tiekartta kiinnostavaksi visualisoinnilla appeared first on LAB Focus.

Ympäristökatselmointi lisää yrityksen ympäristötehokkuutta

Ympäristökatselmoinnissa tutustutaan yrityksen eri toimintoihin ja prosesseihin sekä pyritään tehostamaan niitä. Katselmoinnissa huomioidaan erityistesti energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuus näkökulmat. Ympäristökatselmoinnin tekeminen on tärkeää yrityksille ja samalla hyödyllistä myös LAB-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelijoille. Mitä aikaisemmassa vaiheessa opiskelija pääsee linkittämään teoriaa aitoihin työelämälähtöisiin projekteihin, sitä paremman käsityksen hän saa kiertotalouden ja ympäristöasioiden merkityksestä yrityksen toimintojen kehittämisessä. Yritysyhteistyö antaa […] The post Ympäristökatselmointi lisää yrityksen ympäristötehokkuutta appeared first on LAB Focus.

Vanhasta uutta – uudelleenvalmistus ja jätteettömyyteen tähtäävä vaatesuunnittelu

Telaketju 2 -hankkeen tuotesuunnitteluosiossa tarkasteltiin tuotesuunnittelua kierrätettävyyden ja uudelleenvalmistuksen kautta. Kun puhutaan uudelleenvalmistuksesta teollisuuden näkökulmasta, pyritään valmistamaan tuotteita, joiden ominaisuudet vastaavat uutta ja jotka täyttävät uuden tuotteen vaatimukset niin estetiikan kuin käytännöllisyydenkin osalta. Uudelleenvalmistettu tuote voi myös asettua hierarkiassa vanhaa tuotetta ylemmäksi, jos sen edellä mainitut ominaisuudet ovat alkuperäisen tuotteen ominaisuuksia parempia. Pääperiaate teollisesta näkökulmasta […] The post Vanhasta uutta – uudelleenvalmistus ja jätteettömyyteen tähtäävä vaatesuunnittelu appeared first on LAB Focus.