Kiertotalous

Kuva
 Three bins full of cardboard waste

Mahdollistamme yhdessä muiden kanssa yhteiskunnan siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa

Kiertotalouden blogi

Kiertotalouden projektit

Kuva
LAB details technology and engineering, sustainability, blue plastic

Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi

Tutkimustiimissä tutkitaan ja kehitetään kestäviä teknologioita ja prosesseja, joilla raaka-aineet pidetään kierrossa vähentäen hiilijalanjälkeä yhteiskunnan eri tasoilla.

Esimerkkejä projekteista

Blog liftup

Sustainability – LAB Focus

Mittaammeko oikeaa asiaa?

Osallistuin 2000-luvun alussa teollisen ekosysteemin (nykyisin kiertotalous) seminaariin. Muistiinpanoissani oli suttuisen kaavion vieressä kysymys: Mittaammeko oikeaa asiaa? Seminaarissa esiteltiin ekosysteemi esimerkkinä kestävyydestä. Toimijat oli jaoteltu kasvikuntaan, eläinkuntaan ja hajottajamikrobeihin. Energian ja materiaalien virtauksessa kaikkien toimijoiden tuotokset olivat raaka-ainetta jollekin toiselle. Ainut ”jäte” oli avaruuteen säteilevä lämpö ja raaka-aine auringon energia. Nämä olivat tasapainossa, mikä on […] The post Mittaammeko oikeaa asiaa? appeared first on LAB Focus.

Sopeutuva yritys hioo strategiaansa vastuulliseksi

Kasvavan kulutuksen takia monet maapallon ekologiset toiminnot ovat häiriintyneet ja luonnonvaroihin perustuvat resurssit niukkenevat. Yritysten ympäristövastuullisuuden kehittäminen on noussut kiireelliseksi taloudellisen kehittämistoiminnan kärjeksi johtuen ilmastonmuutoksesta, biodiversiteetin vähenemisestä ja uhkaavasta resurssiniukkuudesta. (Hellström & Porovuo 2020.) Isommissa yrityksissä kestävyyden ja vastuullisuuden esiintuominen on arkipäivää ja niitä velvoitetaan vastuullisuusraportointiin (TEM 2021). Yhä pienemmiltä yrityksiltä edellytetään, että se pystyy […] The post Sopeutuva yritys hioo strategiaansa vastuulliseksi appeared first on LAB Focus.

Matemaattinen optimointi paljastaa kaukolämmön tuotantomuotojen kannattavimman yhdistelmän

Tiedolla johtamisessa yritykset hyödyntävät informaatiota päätöksenteon tukena.  Nykyaikaisen teknologian ansiosta uutta tietoa on käytettävissä entistä enemmän, mutta samalla kasvava tiedon määrä tekee sen hyödyntämisestä entistä vaikeampaa. Suurten tietomassojen hyödyntäminen vaatii tuekseen erilaisia menetelmiä, joiden avulla datasta löydetään uutta informaatiota ja tunnistetaan päätöksenteon kannalta oleelliset muuttujat. Erola ja Lehikoinen (2021) käsittelivät opinnäytetyössään Kaukolämpötuotannon optimointi, raportointi ja […] The post Matemaattinen optimointi paljastaa kaukolämmön tuotantomuotojen kannattavimman yhdistelmän appeared first on LAB Focus.