Kiertotalous

Kuva
 Three bins full of cardboard waste

Mahdollistamme yhdessä muiden kanssa yhteiskunnan siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa

Kiertotalouden blogi

Kiertotalouden projektit

Kuva
LAB details technology and engineering, sustainability, blue plastic

Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi

Tutkimustiimissä tutkitaan ja kehitetään kestäviä teknologioita ja prosesseja, joilla raaka-aineet pidetään kierrossa vähentäen hiilijalanjälkeä yhteiskunnan eri tasoilla.

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Blog liftup

Sustainability – LAB Focus

LUT kokoinen tehtäväpankki STACK-tehtäville

Rakenteilla on opetuksessa käytettäville STACK-tehtäville LUT-korkeakoulujen yhteinen Moodlen tehtäväpankkijakopaikka. LUT-korkeakoulun muodostavat LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu. Moodle on avoimen lähdekoodin virtuaalinen oppimisympäristö ja STACK on avoimen lähdekoodin automaattinen arviointijärjestelmä matematiikan ja muiden tähän liittyvien tieteenalojen tehtävien laadintaan ja käyttöön. Tarkoituksena on jakaa LUT-korkeakoulujen sisällä luonnontieteissä käytettävät Moodlen STACK-tehtävät kaikille halukkaille järjestelmätasolle luodun varaston avulla. Yhteinen varasto vähentää […] The post LUT kokoinen tehtäväpankki STACK-tehtäville appeared first on LAB Focus.

Ongelmajätteestä uusiokäyttöön

Käytöstä poistettu kyllästepuu on haasteellista hyödyntää uudelleen materiaalina siinä esiintyvien nykyään kiellettyjen myrkyllisten yhdisteiden vuoksi. Uuden tutkimuksen perusteella haitallisten aineiden liukenemista ympäristöön voisi potentiaalisesti hillitä pintakäsittelemällä puu sopivalla pintakäsittelyaineella. Kohti turvallisempia materiaaleja Puu on erinomainen rakennusmateriaali sen suhteellisen keveän mutta jäykän rakenteen vuoksi. Haastavissa käyttökohteissa puuta on pyritty suojaamaan erilaisin menetelmin, esimerkiksi kyllästämällä puun solurakennetta […] The post Ongelmajätteestä uusiokäyttöön appeared first on LAB Focus.

Green Deal rahoittaa yritysten vihreää siirtymää

Green Deal on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tarkoituksena on koko EU:n talouden muuttaminen kestäväksi siten, että siirtyminen vihreään talouteen hyödyttää sekä kansalaisia että yrityksiä. Kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä EU:sta ensimmäisenä maanosana ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. (Euroopan komissio 2021.) Green Deal edistää läpileikkaavasti vihreää siirtymää kaikilla yhteiskunnan ja elinkeinoelämän sektoreilla. Sen mukanaan tuomilla muutoksilla eri […] The post Green Deal rahoittaa yritysten vihreää siirtymää appeared first on LAB Focus.