Kiertotalous

Kuva
 Three bins full of cardboard waste

Mahdollistamme yhdessä muiden kanssa yhteiskunnan siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa

Kiertotalouden blogi

Kiertotalouden projektit

Kuva
LAB details technology and engineering, sustainability, blue plastic

Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi

Tutkimustiimissä tutkitaan ja kehitetään kestäviä teknologioita ja prosesseja, joilla raaka-aineet pidetään kierrossa vähentäen hiilijalanjälkeä yhteiskunnan eri tasoilla.

Esimerkkejä projekteista

Blog liftup

Sustainability – LAB Focus

Oljen toimitusverkon muodostaminen on askel lähemmäs vihreää siirtymää

Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston Vihreän kasvun biokylä -hankkeessa koostettiin oljen toimitusverkkoa Heinolan lähialueille. Toimitusverkko mahdollistaa olkeen pohjautuvan biojalostuksen ja siihen liittyvät teolliset investoinnit Heinolan alueelle. Olki on viljan korsi, jota syntyy viljanviljelyn sivutuotteena noin 2000-2500 kiloa peltohehtaarilta. Olkea ei vielä käytetä Suomessa laajamittaisesti teollisuudessa esimerkiksi polttoaineiden tai kemianteollisuuden raaka-aineena. Syitä tähän ovat haasteet oljen […] The post Oljen toimitusverkon muodostaminen on askel lähemmäs vihreää siirtymää appeared first on LAB Focus.

Vanhan kesämökin remontointi – riski vai mahdollisuus

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Vakinaisten asukkaiden vähentyessä vapaa-ajanasukkaat voivat helposti kaksinkertaistaa pienen kunnan väkimäärän. Kesämökeistä puolet on pinta-alaltaan 40-neliöisiä tai sitä pienempiä, kun taas uudet mökit ovat selvästi tätä suurempia. Mökinomistajan keski-ikä on 63 vuotta, alle 40-vuotiaita on vain 7 prosenttia kaikista mökinomistajista. (SVT 2020.)  Korona herätti mökkikaupan, paikoin jopa kuumensi […] The post Vanhan kesämökin remontointi – riski vai mahdollisuus appeared first on LAB Focus.

Uusi EU:n lakialoite lisää vaatimuksia yritysten vastuullisuuteen

Vihreä vastuu -hanke vastaa React-EU-rahoituksen tavoitteisiin edistämällä vihreää siirtymää, kehittämällä yritysten muutoskyvykkyyttä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia koronakriisistä selviytymiseksi (Pajula 2021). Kyky sopeutua uusiin muutoksiin esim. uuden yritysvastuulakialoitteen (Virtanen 2021) osalta toimii ratkaisevassa roolissa erityisesti pienten tilitoimistojen kilpailukyvyn lisäämisessä. Jatkossa uusi yritysvastuulakialoite velvoittaa jossain määrin kaikkia yrityksiä huomioimaan vastuullisuuteen liittyvät asiat (Euroopan komissio 2021).  Tulevaisuudessa muutosjohtamiseen […] The post Uusi EU:n lakialoite lisää vaatimuksia yritysten vastuullisuuteen appeared first on LAB Focus.