LABin tunnuslukuja 2021

 • Ammattikorkeakoulututkintoja 1 493
 • Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 338
 • Tutkinto-opiskelijoita 8 892, joista 7 776 AMK-opiskelijaa ja 1 116 YAMK-opiskelijaa
  • Opiskelijoita Lahdessa 5 424
  • Opiskelijoita Lappeenrannassa 3 468
 • Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita 979, yhteensä 87 eri kansalaisuutta
 • Jatkuvan oppimisen opintopisteitä noin 22 025
 • Henkilökuntaa yhteensä 498 (htv)
  • opettajia 64 %
  • TKI-henkilöstöä 24 %
  • muuta henkilöstöä 12 %
 • Julkaisuja 1 698, joista avointen julkaisujen osuus 91,6 %
 • Rahoitus vuonna 2021: OKM-perusrahoitus 52,4 M€ ja täydentävä rahoitus 15,2 M€, josta ulkopuolista TKI-rahoitusta 9,8 M€