Polkuopinnot

Kuva
A girl studying on a laptop
Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tähtäät tutkinto-opintoihin ja olet valmis sitoutumaan täysipäiväiseen opiskeluun. Polkuopinnot koostuvat kunkin koulutuksen ensimmäisen opiskeluvuoden opinnoista. AMK-tasolla polkuopintojen laajuus on 55 opintopistettä ja YAMK-tasolla 10-15 opintopistettä alasta riippuen.

Seuraavan kerran polkuopintoja alkaa syksyllä 2022. Ilmoittautuminen polkuopintoihin alkaa 2.8.2022 klo 8.00 ja päättyy 5.8.2022. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mahdolliset esitietovaatimukset (esim. kielitaito) huomioiden.

Ennakkotieto syksyllä 2022 alkavista polkuopinnoista

Sisältökuvaukset julkaistaan huhti-toukokuun aikana. Pääset sisältökuvaussivulle klikkaamalla polkuopinnon nimeä ao. listasta. Kun skrollaat sisältökuvaussivua tarpeeksi alaspäin, löydät linkin ilmoittautumislomakkeelle.

Huom! Ilmoittautumislomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Hotelli-, ravintola- ja matkailuala Paikkoja
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti, 55 op 10
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op 10

 

Liiketalouden ala Paikkoja
Bachelor of Business Administration, International Business, Lahti, 55 op  10
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti, 55 op 10
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op 10
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko‐opinnot, 55 op 10
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, 55 op 10
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti, 55 op 10
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op 10
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut, Lahti, 15 op 10
Tradenomi (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Lahti, 15 op 10
Master of Business Administration, International Tourism and Event Management, online studies, 15 op 5

 

Muotoiluinstituutti Paikkoja
Muotoilija (AMK), Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op 2
Muotoilija (AMK), Palvelumuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op 2
Muotoilija (AMK), Graafinen suunnittelu, päivätoteutus, Lahti, 55 op 1
Muotoilija (AMK), Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op 2
Muotoilija (AMK), Puettava muotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op 2
Muotoilija (AMK), Teollinen muotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op 2
Medianomi (AMK), Mediasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti, 55 op 6
Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op 2
Bachelor of Culture and Arts, Packaging and Brand Design, full-time studies, Lahti, 55 op 2
Bachelor of Culture and Arts, Industrial Design, full-time studies, Lahti, 55 op 2
Kulttuuriala (ylempi AMK), Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, Lahti, 10 op 2
Kulttuuriala (ylempi AMK ), Uudistava muotoiluajattelu, Lahti, 10 op 5

 

Sosiaali- ja terveysala Paikkoja
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta, 55 op 5
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti, 55 op 7
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op 7
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti, 55 op 5
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 5
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lappeenranta, 55 op 5
Sairaanhoitaja (AMK), maahanmuuttajille suunnattu koulutus, päivätoteutus, Lahti, 55 op 5
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti, 55 op 8
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op 8
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta, 55 op 5
Bachelor of Health Care, Paramedic, full-time studies, Lappeenranta, 55 op 5
Sosionomi (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, Lahti, 15 op 5
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija, hoitotyö, Lahti, 15 op 5
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja, Lappeenranta, 15 op 5

 

Tekniikan ala Paikkoja
Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti, 55 op 5
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti, 55 op 5
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op 5
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti, 55 op 10
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op 5
Insinööri (AMK), infratekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op 5
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, 55 op 5
Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, full-time studies, Lappeenranta, 55 op 5
Bachelor of Engineering, Industrial Information Technology, full-time studies, Lappeenranta, 55 op 5
Bachelor or Engineering, Sustainable Solutions Engineering, online studies, 55 op 5
Insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Lahti, 10 op 5
Insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn, Lahti, 10 op 5

 

Ilmoittautuminen

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mahdolliset esitietovaatimukset (esim. kielitaito) huomioiden.

AMK-polulle voit ilmoittautua pohjakoulutuksestasi riippumatta. Muista avoimen opinnoista poiketen polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen

YAMK-ohjelmien polkuopiskelijoilta edellytetään ko. ohjelman yhteisvalinnan valintaperusteissa määritetty pohjakoulutus.

Kielitaito

Englanninkielisiin AMK-polkuihin ilmoittautuvat kutsutaan kielitestaukseen, joka tulee läpäistä.

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi ja haluat ilmoittautua suomenkieliseen polkuun, edellytämme sinulta vähintään kielitaitotasoa B1 tai YKI3. Kielitaito on todistettava. 

Sosiaali- ja terveysalan polkuopinnot

Jos harkitset ilmoittautumista sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin, huomioithan, että opiskelu ja ammatissa toimiminen sosiaali- ja terveysalalla edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Lisätietoa: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

HUOM! Mikäli olet jo suorittanut sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön tutkinnon, et voi ilmoittautua ensihoitajan tai terveydenhoitajan polkuopintoihin, koska koulutukset alkavat sairaanhoitajaopinnoilla ja joutuisit suorittamaan kaikki ensimmäisen vuoden opinnot uudestaan.

Päivätoteutus, monimuotototeutus vai verkko-opinnot?

Ennen ilmoittautumista sinun kannattaa pohtia, mikä opiskelumuoto sopii parhaiten elämäntilanteeseesi.

Päivätoteutuksessa opiskelijoilta edellytetään mahdollisuutta opiskella lähiopetuksessa ja –ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun voi kuulua verkko-opiskelua, yksin tai ryhmissä tehtäviä työelämä- ja muita projekteja, itsenäistä opiskelua yms.

Monimuotototeutuksessa voi yleensä opiskella joustavasti työn ohessa. Monimuoto-opiskelu voi sisältää lähi- ja etäopetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua. Lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa, ja se voi olla esimerkiksi iltapainotteista tai koostua intensiivijaksoista. Käytännöt vaihtelevat koulutuksittain, ja osa monimuotokoulutuksista on myös selkeästi verkkopainotteisia. 

Verkko-opinnot toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuksissa järjestetään säännöllisesti kaikille yhteisiä verkkotapaamisia, joissa opiskelijat tapaavat toisiaan virtuaalisesti. Opinnot eivät lähtökohtaisesti vaadi fyysistä läsnäoloa kampuksella, mutta opiskelu ei ole välttämättä täysin ajasta riippumatonta.

 

Täysipäiväistä, mutta sivutoimista opiskelua

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun sekä korkeakoulutasoisia opiskeluvalmiuksia. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua. Polkuopiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa. Myöskään opiskelija-alennuksia, kuten VR:n ja Matkahuollon alennuksia ei avoimen AMK:n opiskelijalle myönnetä. 

Hyväksiluvut

Hyväksilukuja ei tehdä avoimessa AMK:ssa, vaan vasta tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Näin ollen polkuopintoihin ei voi sisällyttää aiempia korkeakouluopintoja.

Opintojen ohjaus

Opiskeluun liittyviin kysymyksiin ja opintojen suunnittelun tueksi on tarjolla monenlaista ohjaus- ja neuvontapalvelua. Ensisijaista ohjausta polkuopiskelijalle antaa oma opettajatutor. Jos sinulla on kysyttävää avoimen AMK:n käytännöistä, ota yhteyttä osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi.

Opiskelu työttömänä

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Avoimen väylän erillishaku - polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopinnot voit hakea erillishaussa tutkintokoulutukseen. Jos tulet valituksi, avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan tutkintoon.