Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit tehdä opiskelupaikkaa koskevan vastaanottoilmoituksen vain kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

Ota opiskelupaikka vastaan sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa. Ellet ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.

Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen Opintopolussa

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, ilmoittaudu läsnäolevaksi lukukaudelle OILI-palvelussa, jonne pääset kirjauduttuasi Oma Opintopolku -palveluun.

Poissa olevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle voit ilmoittautua vain lakisääteisten syiden eli ase- tai siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai oman sairauden tai vamman perusteella. Toimita kopio poissaolo-oikeuden todistavasta dokumentista hakijapalveluihin.

Jos jätät kokonaan ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.​

Todistuskopioiden toimittaminen

Liitä tarvittaessa kopiot haussa käyttämistäsi tutkinto- ja työtodistuksista Oma Opintopolussa hakemuksellesi. Jos tulit valituksi varasijalta, liitä todistuskopiot hakemukselle opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

Opiskelijavalintaan vaikuttavat tutkinto- ja työtodistukset tarkastetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Tarkasta alta, pitääkö sinun liittää todistuskopioita Opintopolun hakemuksellesi vahvistaaksesi opiskelupaikkasi.

AMK-tutkintoon johtava koulutu​s

Tutkintotodist​u​​kset​

  • Yo-tutkinto: Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa opintotodistuksia, sillä yo-arvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.
  • Ammatilliset tutkinnot: Ammatillisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa kopio vain, jos hakijalla ei ole lisäksi suomalaista ylioppilastutkintoa.
  • Ulkomaiset tutkinnot: Hakukautena ulkomaiseen tutkintoon valmistuvien tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio ja virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Kansainväliset ylioppilastutkinnot: Hakukautena RP- ja EB- tutkintoon valmistuvien tulee toimittaa kopio lopullisesta todistuksesta. IB-tutkintoon valmistuvien tulee toimittaa loppuarvosanat (transcript of grades).

Työtodistukset

​Rakennusmestari (AMK) -koulutukseen valittujen tulee toimittaa kopiot työtodistuksista. Muihin AMK-koulutuksiin valittujen ei tarvitse toimittaa työtodistuksia.


Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulu​tus

Liitä alla mainitut tutkinto- ja työtodistukset Oma Opintopolussa hakemuksellesi, jos et ole liittänyt niitä jo hakuaikana.

Tutkintotodistukset

  • AMK-tutkintotodistus tai muu hakukelpoisuuden antava korkeakoulututkintotodistus
  • Mahdollinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintotodistus

Työtodistukset

  • ​Työtodistukset, joista ilmenee vähintään kahden vuoden alakohtainen työkokemus korkeakoulututkinnon tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen


Liitä todistuskopiot Oma Opintopolussa hakemuksellesi. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva dokumentista.

Alkuperäiset todistukset tarkastetaan opintojen alkaessa, poislukien vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkintotodistukset.