Muotoilijan opas

Opas kiertotalouden mukaisen suunnittelutyön tueksi 

Korttimuotoisena opas toimii esimerkiksi koulutuksellisena työkaluna, työpajamateriaalina tai tuotesuunnittelijan valintoja ohjaavana oppaana. Sitä voidaan käyttää joko fyysisenä kappaleena tai virtuaalisessa muodossa.

Oppaaseen on koottu tietoa kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta yleisesti, strategisella tasolla sekä yksityiskohtaisesti keskittyen tuote-elinkaaren loppupäähän – tuotteen käyttöön ja käytön jälkeiseen elämään. Sen tavoitteena on tarjota muotoilijalle tietoa helpottamaan kiertotalouden mukaisten valintojen tekoa suunnitteluprosessin aikana.

KISU-Muotoilijan opas on LAB-ammattikorkeakoulun KISU -hankkeessa (Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä) toteutettu julkaisu.