Automation in Network

Hankkeessa tuotetaan yhteistyössä 60 op interaktiivista opetusmateriaalia sekä interaktiivinen oppimisympäristö ja verkkolaboratorioiden konsepti. Näitä hyödyntäen opiskelijat sekä ammattikorkeakoulujen ja teollisuuden henkilökunta voivat toteuttaa yhteisiä projekteja. Suomen valmistava teollisuus tarvitsee digitaalisesta murroksesta selvitäkseen uudenlaisen ajattelutavan omaavia osaajia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Tavoitteet
Automation in Network on SeAMKin koordinoima, 14 ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on uudistaa ja tehostaa automaatiotekniikan opetusta ja opiskelua ammattikorkeakouluissa.

Hankkeen vaikuttavuus
Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin johtuen elämänalojen digitalisoitumisesta. Kuusi suurinta teollisuuden digitaalisen muutoksen trendiä Euroopassa ja Suomessa ovat:

1. teollinen internet
2. digitaalinen valmistus
3. lisätty todellisuus ja koneoppiminen
4. robotiikka
5. nopeuden ja tehokkuuden nostaminen
6. data ja sen analysointi

Tutkimusten mukaan vain 17 % yrityksistä katsoo, että sen henkilöstöllä on tarvittava osaaminen digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi. Osaamisvaje koskee myös johtajia. Teollisuus tarvitsee nopeasti digiosaajia. Digiosaajien nopea määrällinen ja laadullinen kasvu saavutetaan luomalla sellaiset edellytykset osaamisen kehittämiseen, joita käyttäen voidaan jatkossa kouluttaa opiskelijoita ja työelämässä olevia digitaalisten työkalujen ja -menetelmien käyttäjiksi.
Projektipäällikkö
Eija Lantta
TKI-asiantuntija
eija [dot] lanttaatlab [dot] fi
Sijainti