DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille

Kuva
Lahti city by night Antti Mäkijärvi
Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä pk-yritysten liiketoimintoja muuttavista ilmiöistä tällä hetkellä. #DigiLAHTI-projektissa autetaan alueen yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja luomaan uutta liiketoimintaa digitaalisuutta hyödyntäen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

 

Julkaisut

 

LAMK business -blogi

Digitaalinen markkinointi - tekniikkaa ja asiakaskokemusta

Digitaalinen liiketoiminta

Digitaalisen transformaation kautta menestykseen

Ohjelmistorobotti automatisoi rutiinityön

Digitaalisen alustan toimittajasta kumppani

Pienyritykset digitaalisten työvälineiden hyödyntäjinä

Käytettävyydeltään mahdollisimman hyvä sivusto on avain yrityksen menestykseen

Asiakas keskiöön digiloikassa

Asiakkaiden luokittelu - asiakastarpeiden ja asiakkaiden tuottaman arvon mukaan

 

LAMK Pro

#Digimatch - digiosaajien ja osaajien tarvitsijoiden kohtaaminen

Markkinoinnin automaatiolla liidejä ja myyntiä

Alustaan liittymisen ongelmat palveluntarjoajalle

Markkinoinnin digitalisaatio - tietotekniikkaa ja automaatiota

GDPR:n omaksumisen ongelmat

Digitalisaatiosta harmaita hiuksia ikäihmisille

Verkkokauppatoimittajan rooli verkkokaupan menestymisessä

Myynnin ja markkinoinnin yhteinen liidiprosessi

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen

Asiantuntijaorganisaatio sosiaalisessa mediassa: hyvät käytänteet

Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen pienyrityksissä

Suunnittelulla lisää tehokkuutta digitaaliseen markkinointiin

Digitaalinen markkinointi mikroyrittäjien mahdollisuutena

Osallistava markkinointiviestintä ja brandiyhteisöt sosiaalisessa mediassa

Mitä tietoa sinusta Internetin välityksellä kerätään, mitä varten ja pystytkö vaikuttamaan asiaan?

Markkinoinnin automaatio - asiakaskokemus toiminnan ohjaajana

Terveyspalveluiden markkinointi sosiaalisessa mediasssa - lisäarvoa asiakkaalle

Mobiilimarkkinoinnin merkitys kasvaa Z-sukupolven myötä

Markkinoinnin automaatio - kohdennettu markkinointiviestintä myynnin tukena

Hakusanamainonnan mahdollisuudet

 

Smart Business Annual Review

Liiketoiminta-alustojen ongelmat

VR, AR, MR - mitä ihmettä?

Ammattikorkeakoulu alueen kehittäjänä digitaalisessa murroksessa

 

Etelä-Suomen Sanomat

Kolumni: Pienyritykset tarvitsevat digitukea

 

Päijät-Hämeen Yrittäjät

Uutinen: Kestävää liiketoimintaa digitaalisuuden avulla

 

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on tehostaa yritysten prosesseja, sekä kehittää uusia asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita digitaalisuutta hyödyntäen. Projekti tuottaa tietoa ja toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseksi pk-yrityksissä.
Tavoitteiden toteutuminen
LAMK kehittää toimintamallin ja sitä tukevan digitaalisen palvelun, joka yhdistää opiskelijoiden osaamisen työelämäelämän tarpeiden kanssa. LADEC luo pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisprosessin sekä toimintaympäristön uusien digitaalisten teknologioiden ja ohjelmistojen kokeiluun ja yrityskohtaisten kehitysprojektien toteuttamiseen. LUT kehittää työvälineet, joiden avulla pk-yritysten tarpeet ja kehittämiskohteet digitalisaation mahdollistamalle kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle pystytään tunnistamaan.
Hankkeen vaikuttavuus
#DigiLAHTI-projekti parantaa alueen yritysten asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä sekä kannattavuutta kehittämällä digitaalisia prosesseja, -tuotteita ja -palveluita. Tätä kautta digitaalinen osaaminen lisääntyy ja yritykset menestyvät paremmin kansainvälisessä kilpailussa.

Prosessien digitalisoinnin kautta syntyy pitkällä aikavälillä uusia työpaikkoja, alueen kilpailukyky parantuu sekä yritysten käytännöt muuttuvat vähähiilisimmiksi digitaalisuuden mahdollistamin keinoin.
Projektipäällikkö
Sariseelia Sore
Lehtori
sariseelia [dot] soreatlab [dot] fi
Yhteistyössä