Henkilöstötuottavuuden laskennasta apua yrityksen kannattavuuteen

Kuva
HENTU-opas
LAB-ammattikorkeakoulu on julkaissut henkilöstötuottavuuden oppaan. Opas on erityisesti pienille yrityksille tarkoitettu käytännönläheinen tapa tutustua henkilöstötuottavuuteen ja kehittää tuottavuutta itsenäisesti omalla työpaikalla. Oppaassa neuvotaan, kuinka kerätä tietoa yrityksen tilanteesta ja henkilöstön kokemasta työelämän laadusta ja kuinka näitä yhdessä tunnistettuja asioita voi kehittää pienin askelin, tarvittaessa erikseen valitun kehittämiskumppanin kanssa.

Henkilöstötuottavuus on strateginen kilpailutekijä. Henkilöstötuottavuuden laskenta auttaa näkemään, miten työelämän laadun parantaminen vaikuttaa yrityksen talouteen. Työelämän laatu (Quality of Working Life, QWL) sisältää johtamisen ja esimiestoiminnan sekä prosessien, toimintakulttuurin ja osaamisen tarkastelun. Työelämän laadun mittaamisen avulla voidaan tarkastella ja korjata yrityksen toimintaa ja näin vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen.

”Oppaan ydin on työyhteisön vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä näiden toimenpiteiden vaikutuksen mittaaminen. Tarkoituksena on todentaa miten henkilöstöön satsaaminen vaikuttaa yrityksen tulokseen”, LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija ja HENTU-projektin projektipäällikkö Soili Saikkonen summaa.

SPK-Huolto Oy:n Reijo Kantoluoto on toiminut HENTUn ohjausryhmässä pk-yritysten edustajana. Hän toteaa oppaan ehdottomaksi valtiksi sen, että melko monimutkainen ja laaja yhtälö on kiteytetty ymmärrettävään ja mitattavaan muotoon. Kantoluodon mielestä myös eri osa-alueiden painoarvot oppaassa ovat oikeat. 

Usein yrityksissä tutkitaan ja seurataan työhyvinvointia ja johtamista irrallisina, toisiinsa nivoutumattomina asioina. Nyt valmistuneen oppaan avulla Kantoluoto kokee helpoksi nähdä toimien vaikutukset kokonaisuuteen ja sitä kautta kannattavuuteen.

”Tällä menetelmällä näkee kokonaisvaltaisesti sen, miten johtamisessa on onnistuttu, kuinka henkilöstö voi ja miten nämä kaikki vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen”, Kantoluoto kertoo.

Painopisteiden oikea mitoitus sekä oppaan tarpeeksi yksinkertainen käytettävyys tekee siitä toimivan työkalun syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen ja kipupisteiden paikantamiseen. ”Kohtuullisella panostuksella yritys saa todella suuren hyödyn ja voi mitata, seurata ja löytää ne kohdat, joihin täytyy jatkossa kiinnittää huomiota”, Kantoluoto toteaa.

Oppaan henkilöstötuottamisen kehittämiseksi voi ladata vapaasti osoitteesta www.hentu.fi.

Opas on toteutettu yhdessä Lapin yliopiston kanssa.

Lisätietoja:

TKI-asiantuntija Elina Ruokoski, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5128, elina [dot] ruokoskiatlab [dot] fi

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.