Monikulttuurisuuden mahdollisuuksia ja haasteita työelämässä - myyttejä murtava videosarja nyt katsottavissa!

Kuva
jaana ja ebrim
Murra myytit maahan muuttaneista duunissa –videosarja jatkaa keväällä -22 käytyjä keskusteluja maahan muuttaneiden työllistämisen ja työllistymisen kysymyksistä. Se pyrkii lisäämään ymmärrystä monikulttuurisuuden haasteista ja mahdollisuuksista juuri näihin kysymyksiin keskittyen.

Videosarja on osa Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hanketta. Hankkeen taustalla on tarve helpottaa maahan muuttaneiden työllistymistä Päijät-Hämeessä, jossa se on ollut heikkoa muihin maakuntiin verrattuna.  

Myytit löytyivät keskusteluissa, joita käytiin todellisia, konkreettisia tilanteita jäljittelevien ilmiösimulaatioiden avulla. Keskustelut kohdistuivat aloihin, joilla työvoiman saatavuus Päijät-Hämeessä on ollut erityisen vaikeaa. Mukaan valikoituvat hoitoalan lisäksi henkilökuljetus ja logistiikka sekä liiketalouden ala, jolla käsiteltiin korkeasti koulutettujen tilannetta.

Myytit ovat seuraavat:

  •     Maahan muuttaneiden kielitaito ei riitä.
  •     Maahan muuttaneiden perehdyttäminen on vaivalloista.
  •     Maahan muuttaneen kouluttaminen työtehtäviin kestää kauan.
  •     Maahan muuttaneet joutuvat todistamaan osaamistaan jatkuvasti.

Katso videosarja YouTubessa.


Videosarja on osa Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan edistämisessä -hanketta (AMIF 2022). Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä monikulttuurisuuden mahdollisuuksista ja haasteista keskittyen työllistymisen ja työllistämisen kysymyksiin simulaation ja vaikuttavan viestinnän kautta. Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

 

Uusimmat uutiset