Osallistuva budjetointi kiinnostaa kansainvälisesti - PBbase-network tuo osallistuvan budjetoinnin osaajat yhteen

Kuva
PBbase-verkoston kuvituskuva
PBbase-verkosto on avoin kaikille osallistuvasta budjetoinnista kiinnostuneille. Kuva: Seesam Tsokkinen/LAB-ammattikorkeakoulu
Osallistuva budjetointi on viime vuosina ollut erittäin suosittua niin Suomessa kuin maailmallakin. Aiheen pohjalta on toteutettu myös akateemista tutkimusta - EU:n Interreg-rahoitteinen EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hanke on toteuttanut ja tutkinut osallistuvaa budjetointia kuudessa Itämeren alueen maassa (Suomi, Saksa, Venäjä, Liettua, Latvia ja Puola) yhdeksässä kunnassa vuosien 2019–2021 aikana. Suomalaiset akateemiset kumppanit hankkeessa ovat olleet Tampereen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Osallistuvan budjetoinnin herättämän kiinnostuksen myötä EmPaci-hanke on perustanut kansainvälisen PBbase-verkoston. PBbase tuo osallistuvasta budjetoinnista kiinnostuneet tahot yhteen oppimaan toisiltaan ja jakamaan osallistuvaan budjetointiin liittyviä kokemuksia. Verkoston tavoitteena on toimia ihmisiä yhteen tuovana alustana, jonka kautta voidaan jakaa tietoa ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Verkosto on kaikille avoin, ja uudet osallistujat ovat aina lämpimästi tervetulleita.

PBbase juhlistaa jo yksivuotissyntymäpäiväänsä vuoden 2021 tullessa kohti loppuaan. PBbasen ensimmäiseen vuoteen on mahtunut monia erinomaisia osallistuvaan budjetointiin, sen eri elementteihin ja erilaisiin toteutustapoihin keskittyviä tapahtumia. Verkkotapahtumissa on kuultu asiantuntijoita ja osallistuvan budjetoinnin toteuttajia eri Euroopan maista. Tapahtumien teemoissa on käsitelty muun muassa kouluissa toteutettavaa osallistuvaa budjetointia, pienemmissä kunnissa tehtävää osallistuvaa budjetointia sekä osallistuvan budjetoinnin alati kehittyvää luonnetta. Erinomaiset osanottajamäärät kertovat, että kansainväliselle osallistuvan budjetoinnin verkostolle on kysyntää.

”Kunnissa ympäri maailmaa kokeillaan ja toteutetaan rohkeasti osallistuvaa budjetointia. Kokemusten jakaminen ja niistä keskustelu auttavat erinomaisella tavalla kehittämään osallistuvaa budjetointia vastaamaan entistä paremmin asukkaiden tarpeisiin ja kunnan resursseihin”, toteaa Lotta-Maria Sinervo, EmPaci-hankkeen vastuullinen johtaja Tampereen yliopistosta.

PBbasen kansainvälinen toimintaympäristö tuo myös suomalaisille osallistuvan budjetoinnin toimijoille erinomaisen mahdollisuuden oppia muiden maiden osallistuvan budjetoinnin kokemuksista ja oivalluksista.

Ensimmäisen syntymäpäivänsä kunniaksi PBbase on vakiinnuttanut asemaansa perustamalla asiantuntijoista muodostuvan ohjausryhmän. Ohjausryhmän tarkoitus on tapahtumien organisoimisen lisäksi toimia PBbasen kasvoina ja yhteyshenkilöinä.

”Osallistuvan budjetoinnin viehätys piilee asukkaiden osallistumisen matalassa kynnyksessä. Osallistuva budjetointi voi olla monelle asukkaalle ensimmäinen kokemus osallistua omaa kotikuntaansa koskeviin asioihin. Me haluamme EmPaci-hankkeessa olla madaltamassa kynnystä entisestään”, kertoo projektipäällikkö Annukka Heinonen LAB-ammattikorkeakoulusta.

EmPaci-hanke on myös toteuttanut informatiivisen videon hankkeen suomalaisen pilottikunnan Lahden osallistuvan budjetoinnin kokemuksista. Videolla käydään läpi sitä, kuinka osallistuvaa budjetointia tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa. YouTube-videon löydät täältä:

https://www.youtube.com/watch?v=LtHJh3Dvsbw

Hyvä työkalu osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen on esimerkiksi EmPaci-hankkeen tuottama englanninkielinen Participatory Budgeting Blueprint, jossa esitellään osallistuvan budjetoinnin toteutustapoja eri kokoisista kaupungeista. Blueprintin löydät täältä: https://empaci.eu/photo/Files/EmPaci%20PB%20Blueprints_05_2021%20final.pdf

Kansainvälisen EmPaci-hankkeen projektikumppanien julkaisema nykytilaraportti (2019–2020) kuvaa projektin kumppanimaiden Suomen, Saksan, Latvian, Liettuan, Puolan ja Venäjän, sekä lisäksi Tanskan, Viron ja Ruotsin osallisuustyötä. Nykytilaraportin löydät täältä:

https://empaci.eu/photo/Files/EmPAci%20GoA%202.1.1%20Status%20Quo%20Analysis%20final-18112020.pdf

Jokainen osallistuvasta budjetoinnista kiinnostunut on tervetullut liittymään PBbasen toimintaan ja tapahtumiin. Ajantasaista tietoa PBbasen tulevista tapahtumista löydät täältä:

https://empaci.eu/index.php?id=

PBbase on tuottanut ilmaisia ja informatiivisia videoita osallistuvasta budjetoinnista ja siihen liittyvistä teemoista. PBbasen YouTube-kanavan löydät täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCt2ZkHe2stxHppX0DI0ViwQ

PBbase on EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen perustama verkosto. EmPaci on EU:n Interreg-rahaston tukema hanke, jossa on osana kuusi Itämeren alueen maata (Suomi, Saksa, Liettua, Latvia, Puola ja Venäjä). Hankkeessa tutkitaan ja toteutetaan osallistuvaa budjetointia yhdeksässä kunnassa. Tutkimushankkeen materiaaleja, tuotoksia ja muuta informaatiota liittyen EmPaciin löytyy englanniksi täältä:

http://empaci.eu/

 

Lisätietoja:

Annukka Heinonen, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5150, annukka [dot] heinonenatlab [dot] fi

 

Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto

+358 50 509 9042, lotta-maria [dot] sinervoattuni [dot] fi