Somehaaste tekee näkyväksi Päijät-Hämeen alueella tehtävää sosiaalisesti vastuullista työtä

Kuva
kädet pitävät kiinni toisistaan ja muodostavat käsivarsilla neliön
ASKELMAT-hankkeen Kilpailuetua sosiaalisesta vastuullisuudesta -seminaarin yhteydessä aloitetun #sosiaalisestivastuullinenyritys-haasteen tarkoituksena on tehdä näkyväksi sosiaalisesti vastuullista työtä Päijät-Hämeen alueella. Yritykset voivat osallistua somehaasteeseen jakamalla sosiaalisen vastuullisuuden tekojaan aihetunnisteella #sosiaalisestivastuullinenyritys.

ASKELMAT-hankkeen projektipäällikkö Outi Jokinen on tyytyväinen yritysten kiinnostuksesta teemaa kohtaan. Seminaari keräsi yli 30 aiheesta kiinnostunutta organisaatiota kuulolle ja nyt kiinnostus aihetta kohtaan jatkuu haasteeseen osallistumisen muodossa. Haasteeseen on jo tarttunut LinkedIn:ssä kymmenkunta Päijät-Hämeen alueella toimivaa yritystä.

”Sosiaalinen vastuullisuus on tekoja ja niiden tekojen aktiivista näkyväksi tekemistä. Sosiaalinen vastuullisuus näyttäytyy yrityksen pito- ja vetovoimatekijänä, joka houkuttelee työntekijöitä, asiakkaita sekä sijoittajia”, Jokinen kertoo.

Sosiaalinen vastuullisuus liittyy ennen kaikkea ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa. Vastuuta kannetaan yrityksen henkilökunnan ja sidosryhmien lisäksi lähiympäristön asukkaista ja kansalaisista ja lopulta otetaan huomioon koko maailman ihmiset.

Yrityksen sisällä sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi vastuuta henkilöstön työterveydestä ja -turvallisuudesta, osaamisesta ja tasa-arvosta. Parhaimmillaan se ilmenee monimuotoisuuden huomioimisena sekä erilaisuuden näkemisenä voimavarana. Sosiaalisesti vastuullisella yrityksellä on toimivat sidosryhmäsuhteet, tyytyväiset asiakkaat, ammattitaitoinen henkilöstö ja ympäristön asukkaiden luottamus ja hyväksyntä.

Somehaasteen aloittivat LAB-ammattikorkeakoulun ASKELMAT - Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä-hanke yhteistyössä Työelämän monimuotoisuudella tuloksiin, KUNTO - Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään, Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä ja Työelämädiili -hankkeiden kanssa. Hankkeita yhdistää täsmätyökykyisten työllistymisen edistäminen sekä inhimillisen ja monimuotoisen työelämän rakentaminen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Outi Jokinen | +358 50 516 0678, outi [dot] jokinenatlab [dot] fi

Uusimmat uutiset