Tilitoimisto Rantalaisesta kummiyritys LABin laskentatoimen opiskelijoille

Kuva
LAB ja Rantalainen yhteistyöhön
Tilitoimisto Rantalaisesta tulee LAB-ammattikorkeakoulun laskentatoimen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kummiyritys. Yhteistyö tarjoaa useita harjoittelumahdollisuuksia, osa-aikatöitä ja kesätyöpaikkoja Rantalaisen Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan toimipisteisiin.

Tilitoimisto Rantalainen aloittaa toukokuussa kummiyrityksenä syksyllä 2020 aloittaneille LAB-ammattikorkeakoulun laskentatoimen tradenomiopiskelijoille. Kummitoiminnassa yritys on opiskelijoiden matkassa mukana aina opintojen alkuvaiheesta valmistumiseen saakka. Liiketalouden laskentatoimen puolella kummiyritystoimintaa on ollut aiemminkin ja positiivisten kokeilujen siivittämänä haluttiin uusi kummiyritys ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaryhmälle.

”Haluamme tiivistää yhteistyötä yritysten kanssa entisestään. Kummiyritystoiminnalla lisätään opiskelijoiden ja yritysten kohtaamisia heti opintojen alkutaipaleelta eteenpäin. Opiskelijan osaaminen kehittyy aidoissa työelämäprojekteissa ja harjoitteluissa sekä opiskelija saa mahdollisesti valmistuttuaan vakituisen työpaikan tutusta yrityksestä. Yhteistyöllä on mahdollisuus myös motivoida opiskelijoita suunnittelemaan omaa urapolkuaan jo opintojen aikana”, sanoo osaamispäällikkö Pirjo Haverinen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Kummiyritystoiminnalla tavoitetaan tulevat alan ammattilaiset

Rantalainen Oy on tehnyt vastaavaa yhteistyötä muidenkin korkeakoulujen kanssa, mutta toukokuussa alkavan kummiyritystoiminnan myötä yhteistyö tulee olemaan aiempaa suunnitelmallisempaa. Kummiopiskelijoille on luvassa muun muassa harjoittelumahdollisuuksia, kesätyöpaikkoja, osa-aikatöitä ja opinnäytetyöaihioita. Osalle opiskelijoista on luvassa myös vakituinen työpaikka valmistumisen jälkeen.

”Haluamme tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä aiheita opinnäytetöihin ja muihin projekteihin. Valmistumisen myötä tarjoamme myös mahdollisuuden kasvaa taloushallinnon ammattilaiseksi yrityksessämme. Odotamme löytävämme tästä porukasta taloushallinnon tulevaisuuden työntekijöitä”, esittää liiketoimintajohtaja Jenni Viitanen Rantalaisesta.

Taloushallinnon alalla on Viitasen mukaan haasteellista löytää työntekijöitä, joiden ammatillinen osaaminen vastaisi työtehtävän vaatimustasoa. Kummiyritystoiminnalla tavoitetaan sitoutuneempia ja yrityksen toimintaan perehtyneitä tulevia alan ammattilaisia.

”Yhteistyö Rantalaisen kanssa mahdollistaa opiskelijoille aidon työelämäyhteistyön opintojen aikana. Lisäksi LAB saa ajantasaista tietoa työelämän tarpeista ja osaamisvaatimuksista. Osaamisen kasvaessa opiskelijat voivat parhaimmillaan mahdollistaa yrityksen kasvun ja kannattavuuden”, kiteyttää Haverinen.                        

Lisätietoja:

Osaamispäällikkö Pirjo Haverinen, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 1074, pirjo [dot] haverinenatlab [dot] fi

Liiketoimintajohtaja Jenni Viitanen, Rantalainen Oy

+358 45 126 2641, jenni [dot] viitanenatrantalainen [dot] fi

Kuva
LAB study life laptop online studies

Tradenomi on monipuolinen liiketalouden ammattilainen

LABissa liiketalouden koulutus yhdistää sopivassa määrin teoriaa ja tekemistä.

Sijainti