Siirtohaku

LAB-ammattikorkeakoulun siirtohaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä.

Seuraava hakuaika on 1.-15.11.2021 klo 15.00. Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa 1.1.2022.

LAB-ammattikorkeakoulu voi ottaa siirtohaussa opiskelijoita, mikäli vastaanottavassa tutkinto-ohjelmassa on tilaa. Vapaiden opiskelupaikkojen määrä on riippuvainen myös opetusryhmästä, mihin hakija LAB-ammattikorkeakoulussa sijoittuisi.  

Siirtohaun hakukohteet päätetään hakukausittain ja ne ilmoitetaan opintopolku.fi-palvelussa.

Opiskeluoikeuden siirtoa ei voi hakea samana lukukautena, jolloin opiskelija on aloittanut opintonsa lähtökorkeakoulussa.

 

Jos olet jo opiskelija LABissa

Tutkinto-ohjelman vaihto LAB-ammattikorkeakoulun sisällä (siirtyminen päivä- ja monimuotototeutuksen välillä, koulutuksesta toiseen tai kampukselta toiselle) toteutetaan sisäisen siirtohaun kautta. Sisäinen siirtohaku on 1.11.2021 klo 8.00–15.11.2021 klo 15.00.

Sisäisen siirron hakukriteerit ja -lomakkeet löydät eLABista.

 

Siirtohaku ammattikorkeakoulututkintoon

Voit hakea siirtohaussa AMK-tutkintokoulutukseen, jos

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
 • aikaisemmat opintosi ovat edenneet aikataulussa ja ne ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan.
 • Lisäksi edellytämme, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opintojen tavoiteajassa mahdollista, ja
 • sinun tulee lisäksi kirjoittaa hakemukseen liitettävä motivaatiokirje, jossa perustelet, miksi haet siirtoa kyseiseen koulutusohjelmaan.

Lisäksi

 • rakennusmestarikoulutukseen ovat hakukelpoisia vain rakennusmestari (AMK) -tutkintoa suorittavat.
 • sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
 • kulttuurialan hakukohteisiin vaaditaan kaikilta hakijoilta portfolio, josta hakijan on saatava vähintään 50% arvioinnissa annetuista maksimipisteistä

Kulttuurialan portfolio-ohje
Liitä portfolio pdf-tiedostona hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun eli 17.5.2021 klo 15.00 mennessä.

 

Siirtohaku ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Voit hakea siirtohaussa YAMK-tutkintokoulutukseen, jos

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
 • aikaisemmat opintosi ovat edenneet aikataulussa ja ne ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan.
 • Lisäksi edellytämme, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa tavoiteajassa mahdollista.
 • Kulttuurialan hakukohteissa opiskelijan tulee lisäksi laatia ennakkotehtävä

Kuvataiteen YAMK-koulutusohjelmaan hakevan tulee laatia portfolio, josta ilmenee hakijan nykyinen ammatillinen toiminta, CV, A4 paperiprinttejä teoksista (5-10kpl).

Muihin kulttuurialan YAMK-koulutuksiin hakevan tulee laatia valintakoetehtävät. Liitä valintakoetehtävät pdf-tiedostoina hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Kulttuuriala (ylempi AMK) valintakoeohje

 

Valinta

Mikäli hakukelpoisuuden täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat laitetaan valintajärjestykseen (pl. kulttuuriala)

 1. aiemman opintomenestyksen ja opintojen etenemisen mukaan
 2. pisteyttämällä hakijan motivaatiokirje (0-2 p).

Kulttuurialalla hakukelpoisuuden täyttävät hakijat laitetaan valintajärjestykseen

 1. portfolion pisteytyksen
 2. aiemman opintomenestyksen ja opintojen etenemisen mukaan
 3. pisteyttämällä hakijan motivaatiokirje (0-2 p).

YAMK-tutkintokoulutuksiin siirtoa hakevat laitetaan valintajärjestykseen aiemman opintomenestyksen mukaan. Kulttuurialalla hakijat laitetaan valintajärjestykseen ennakkotehtävän perusteella.

Hyväksytyn hakijan opiskeluoikeus alkaa siirtoa seuraavan lukukauden alusta.

 

Aikataulu

Siirtohaku syksy 2021

 • Tulokset julkaistaan viimeistään 10.12.2021.
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan ja lukuvuosi-ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2022 on tehtävä viimeistään 22.12.2021 klo 15:00.

Siirtohaku kevät 2022

 • Kevään 2022 siirtohaun aikataulu julkaistaan 2022.