Siirtohaku

LAB-ammattikorkeakoulun siirtohaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä.

Seuraava hakuaika on 3.-17.5.2021. Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa 1.8.2021.

LAB-ammattikorkeakoulu voi ottaa siirtohaussa opiskelijoita, mikäli vastaanottavassa tutkinto-ohjelmassa on tilaa. Vapaiden opiskelupaikkojen määrä on riippuvainen myös opetusryhmästä, mihin hakija LAB-ammattikorkeakoulussa sijoittuisi.  

Siirtohaun hakukohteet päätetään hakukausittain ja ne ilmoitetaan opintopolku.fi-palvelussa.

Opiskeluoikeuden siirtoa ei voi hakea samana lukukautena, jolloin opiskelija on ottanut vastaan lähtökorkeakoulun opiskelupaikan.

HUOM! Tutkinto-ohjelman vaihto LAB-ammattikorkeakoulun sisällä (siirtyminen päivä- ja monimuotototeutuksen välillä, koulutuksesta toiseen tai kampukselta toiselle) toteutetaan sisäisen siirtohaun kautta. Sisäinen siirtohaku on 3.5.2021 klo 8.00 – 17.5.2021 klo 15.00.

Lahden kampuksen opiskelija: sisäisen siirron hakukriteerit ja -lomakkeet löydät Respasta

Lappeenrannan kampuksen opiskelija: sisäisen siirron hakukriteerit ja -lomakkeet löydät opiskelijalle-sivulta

Siirtohaku ammattikorkeakoulututkintoon

Voit hakea siirtohaussa AMK-tutkintokoulutukseen, jos

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
 • aikaisemmat opintosi ovat edenneet aikataulussa ja ne ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan.
 • Lisäksi edellytämme, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opintojen tavoiteajassa mahdollista, ja
 • sinun tulee lisäksi kirjoittaa hakemukseen liitettävä motivaatiokirje, jossa perustelet, miksi haet siirtoa kyseiseen koulutusohjelmaan.

Lisäksi

 • rakennusmestarikoulutukseen ovat hakukelpoisia vain rakennusmestari (AMK) -tutkintoa suorittavat.
 • sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
 • kulttuurialan hakukohteisiin vaaditaan kaikilta hakijoilta portfolio, josta hakijan on saatava vähintään 50% arvioinnissa annetuista maksimipisteistä
 • portfolio-ohje

 

Siirtohaku ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Voit hakea siirtohaussa YAMK-tutkintokoulutukseen, jos

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
 • aikaisemmat opintosi ovat edenneet aikataulussa ja ne ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan.
 • Lisäksi edellytämme, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa tavoiteajassa mahdollista.
 • Kulttuurialan hakukohteissa opiskelijan tulee lisäksi laatia ennakkotehtävä

Kuvataiteen YAMK-koulutusohjelmaan hakevan tulee laatia portfolio, josta ilmenee hakijan nykyinen ammatillinen toiminta, CV, A4 paperiprinttejä teoksista (5-10kpl).

Valinta

Mikäli hakukelpoisuuden täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat laitetaan valintajärjestykseen (pl. kulttuuriala)

 1. aiemman opintomenestyksen ja opintojen etenemisen mukaan
 2. pisteyttämällä hakijan motivaatiokirje (0-2 p).

Kulttuurialalla hakukelpoisuuden täyttävät hakijat laitetaan valintajärjestykseen

 1. portfolion pisteytyksen
 2. aiemman opintomenestyksen ja opintojen etenemisen mukaan
 3. pisteyttämällä hakijan motivaatiokirje (0-2 p).

YAMK-tutkintokoulutuksiin siirtoa hakevat laitetaan valintajärjestykseen aiemman opintomenestyksen mukaan. Kulttuurialalla hakijat laitetaan valintajärjestykseen ennakkotehtävän perusteella.

Hyväksytyn hakijan opiskeluoikeus alkaa siirtoa seuraavan lukukauden alusta.