Urheilijalle

Kuva
 Autumn leaves on path
Urheilijan oppimispolku käynnistyi syksyllä 2018 joustavana ja yhteisöllisenä koulutusjärjestelynä opiskeleville urheilijoille. Urheilijan oppimispolussa tuetaan opiskelevan urheilijan joustavaa ja yksilöllistä opintojen etenemistä hänen valitsemallaan koulutusalalla.

Urheilijaystävällisenä korkeakouluna pystymme tarjoamaan Lahden kampuksella opiskeleville urheilijoille:

  • Urheilijastatuksen
  • Henkilökohtaisempaa ohjausta opintojen suunnitteluun
  • Opiskelevan urheilijayhteisön
  • Laajan seura- ja tapahtumayhteistyön
  • Urheilu-uran ja korkeakouluopintojen yhteensovittamismahdollisuudet
  • MOVEO hyvinvointipalvelun tarjoamat liikunta- ja hyvinvointipalvelut

 

Kenelle?

Urheilijan oppimispolku soveltuu uran aktiivivaiheessa oleville kilpa- ja huippu-urheilijoille sekä aktiiviuran jälkeistä työelämää suunnitteleville hakijoille, jotka haluavat ammattikorkeakoulututkinnon.

Hakeminen

Urheilijan oppimispolulle tähtäävä opiskelija hakee LAB-ammattikorkeakouluun normaalin valintamenettelyn kautta valitsemalleen koulutusalalle Lahden kampukselle. Lisätietoa LAB-ammattikorkeakouluun hakemisesta löydät täältä. Ennen hakua kannattaa tutustua huolellisesti itseä kiinnostaviin aloihin. Kannattaa myös huomioida, että eri aloilla urheilun ja opiskelun yhdistämisen mahdollisuudet esimerkiksi läsnäolovaatimusten ja opiskelumenetelmien vuoksi voivat vaihdella. Lue tarkemmin urheilun ja opiskelun yhdistämisestä eri aloilla täältä.

Opiskeluoikeuden saanut opiskelija voi hakea urheilijan oppimispolkuun. Haku tapahtuu Lahdessa Päijät-Hämeen urheiluakatemian kultatasolle hakemisen kautta. Lue lisää Päijät-Hämeen Urheiluakatemian hakumenettelystä täältä.

Opiskelu Lappeenrannan kampuksella

Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu yhdistyivät vuoden 2020 alusta. Yhdistymisen myötä tukea urheilun ja opiskelun yhdistämiseen tarjotaan myös Lappeenrannan kampuksella opiskeleville Etelä-Karjalan Urheiluakatemian urheilijoille. LAB-ammattikorkeakoulun urheilijoiden yhteyshenkilönä toimii Tatu Saarinen, johon urheilijat voivat olla yhteydessä alkutapaamisen sopimiseksi. Lisätietoja Etelä-Karjalan Urheiluakatemian toiminnasta ja urheilijoille tarjottavista tukipalveluista löydät osoitteesta: www.eklu.fi/urheiluakatemia.

Opintojen aloitus

Urheilijastatuksen saavat opiskelijat aloittavat opiskelut oman koulutusalansa tutorryhmien kanssa. Opintojen alussa heille järjestetään lisäksi oma tapaaminen urheilijan oppimispolusta. Tavoitteena on tukea opiskelevaa urheilijaa heti opintojen alettua etenkin opintojen suunnittelussa suhteessa urheilu-uran tavoitteisiin opiskelujen aikana. Opiskelevat urheilijat muodostavat LAB-ammattikorkeakoulussa myös oman urheilijaverkostonsa, josta voi saada vertaistukea urheilun ja opintojen yhdistämiseen.

Tuki opintojen aikana

Opintojen aikana opiskelevaa urheilijaa tuetaan tuomalla esiin vaihtoehtoisia suoritustapoja, verkko- ja kesäopintomahdollisuuksia sekä etsimällä ratkaisuja joustavaan työharjoittelun suorittamiseen. Opiskelevalla urheilijalla on omalla alallaan henkilökuntaan kuuluva yhteyshenkilö, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelevalla urheilijalla on myös mahdollisuus suorittaa 5-15 opintopisteen laajuiset Sportfolio-opinnot, osana täydentävää osaamista. Lisätietoa Sportfolio-opinnoista löydät täältä. Sportfolio-opintoja voivat suorittaa myös Lappeenrannan kampuksella opiskelevat urheilijat.

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella opiskelevasta urheilijasta tulee myös Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kultatason urheilija. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia tarjoaa monipuolisia tukipalveluita opiskelevalle urheilijalle. Lue lisää Päijät-Hämeen Urheiluakatemian tarjoamista tukipalveluista täältä.

Yhteistyö

LAB-ammattikorkeakoulu toimii yhteistyössä myös monien alueen urheiluseurojen kanssa sekä on mukana järjestämässä alueen urheilutapahtumia. Urheilevalla opiskelijalla on yhteistyön ansiosta mahdollisuus kerryttää ammatillista osaamistaan ja edistää opintojaan myös olemalla mukana urheilutapahtumien toteuttamisessa. LAB-ammattikorkeakoulu järjestää vuonna 2020 SELL Student Gamesit Lahdessa yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Tapahtuman alustavaan ohjelmaan kuuluu 17 eri urheilulajia ja osallistujia odotetaan olevan yli 1200 eri maista.  

Lahti ja Päijät-Hämeen alue urheilijalle

Lahti ja Päijät-Hämeen alue tarjoavat urheilijalle monipuoliset harjoitteluolosuhteet ja alueen vahvojen seurojen harjoittelumahdollisuudet. Pajulahden ja Vierumäen urheiluopistot sijaitsevat myös lähietäisyydellä. Asumisen kustannukset Lahdessa ovat kohtuulliset ja kilpailu- ja harjoittelumatkoille lähtö on sujuvaa Helsinki-Vantaan lentokentälle suuntautuvien nopeiden kulkuyhteyksien ansiosta.

Avoin amk

Avoin amk on mahdollisuus suorittaa opintoja ammattikorkeakoulussa erittäin joustavaan tahtiin ja siellä opiskelu voi tämän vuoksi sopia hyvin esimerkiksi ammattiurheilijoille, joilla ei ole mahdollisuutta ajankäytöllisistä syistä tutkinto-opiskeluun. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa esimerkiksi vain muutamia opintojaksoja vuodessa, jotka kuitenkin pitkän urheilu-uran päätyttyä muodostavat jo merkittävän opintokokonaisuuden.  Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda tutkintoon, mutta mikäli hakeudut myöhemmin opiskelemaan saman alan tutkintoon johtavaan koulutukseen, voidaan aiemmat avoimen opinnot lukea hyväksesi. Avoin AMK -opetus on maksullista. Katso lisätietoa täältä.

Kysy lisää: