LUTERGO - Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö

Kuva
taustakuva
LUTERGO - Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö - on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteishanke, jossa syntyy reaaliaikasimulaattoreihin ja ihmisen stressitason mittaamiseen perustuva kokeilu- / kehitysympäristö. Siinä on tarkoitus yhdistää koneen suunnittelun, simulointia ja työergonomian tutkimusta uudella tavalla.

Syntyvän kokeiluympäristön tavoitteena on kehittää koneiden energiatehokkuutta, tuottavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Välituloksina syntyy simulointimalleja testikoneista ja käyttöliittymien virtuaalinen mallinnusympäristö.

Malliympäristössä kehitetään numeerisia mittareita, joiden avulla koneen suunnitteluparametreja voidaan muuttaa jo sen kehitysvaiheessa. Samalla kehitetään keinoälyyn perustuvia algoritmeja, joilla pyritään löytämään riippuvuussuhteita koneen toimintojen, suunnitteluparametrien ja kuljettajan stressitasoa mittaavien suureiden sekä kyselytutkimusdatan välillä.

Yrityksille tehdyistä demonstraatioista voivat oppia myös muut yritykset ja organisaatiot.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

Projektissa pilotoidaan tällä hetkellä simulointiympäristössä erilaisia stressitasoja mittaavia menetelmiä ja laitteita. Heti yleisen corona-tilanteen salliessa on tarkoitus tehdä vastaavia mittauksia myös todellisissa työskentely-ympäristöissä.

Lastaustyötä ja stressin seurantaa
Lastaustyötä kahmarilla ja sressin seurantaa sykevariaation avulla.

 

Kaivinkoneen kuljettajia haetaan tutkimukseen:

Tällä hetkellä kehitetämme kaivinkoneen simulointimallia ja siihen liittyviä -kuljettajan stressin mittausmenetelmiä, joten etsimme pilottiin kaivinkoneen kuljettajia. Mittaukset on tarkoitus aloittaa välittömästi kun poikkeusolot sen sallivat.

Mittauksiin kuuluvat seuraavat vaiheet:

  • kuljettajien haastattelu koetusta työkuormituksesta,
  • sykemittaukset ja hyvinvointianalyysi 3 vuorokauden ajalta (kaksi työpäivää ja yksi vapaapäivä)
  • yhden työpäivän videointi (ohjaamoon kiinnitettävällä kahdella action-kameralla) helpottamaan työkuormituksen arviointia.

Jos sinulla on kokemusta kaivinkoneella työskentelystä, teet sitä parhaillaan (jotta yhden päivän videointi on mahdollista) ja olet kiinnostunut oman työsi (sekä myös vapaa-ajan) stressitekijöistä, niin ota rohkeasti yhteyttä ja kerron mielelläni lisää.

Sari Soutukorva, työfysioterapeutti, TtM- ja AmO-opiskelija
sari_soutukorvaathotmail [dot] com,
p. 040-8326140

 

LUT-yliopiston projektihenkilöstö:

Heikki Handroos, Professori, Projektin vastuullinen johtaja, Heikki [dot] Handroosatlut [dot] fi

Amin Hekmatmanesh, Osahankkeen koordinaattori, Amin [dot] Hekmatmaneshatlut [dot] fi

Victor Zhidchenko, Nuorempi tutkija, Victor [dot] Zhidchenkoatlut [dot] fi

Juha Koivisto, Tutkimusteknikko, Juha [dot] Koivistoatlut [dot] fi

 

Jyväskylän yliopiston projektihenkilöstö:

Sari Soutukorva, projektiharjoittelija, Sari_Soutukorvaathotmail [dot] com

Tavoitteet
Hankkeessa syntyy reaaliaikasimulaattoreihin ja ihmisen stressitason mittaamiseen perustuva kokeilu- / kehitysympäristö, joka yhdistää koneen suunnittelun ja työergonomian tutkimusta.

Syntyvä kokeiluympäristön tavoitteena on kehittää koneiden energiatehokkuutta, tuottavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.

Välituloksina syntyy myös simulointimalleja testikoneista, käyttöliittymien virtuaalinen mallinnusympäristö ja demonstraatioita yrityksille.


Hankkeen vaikuttavuus
Hankke synnyttää uuden käyttäjiä osallistavan tuotekehitysprosessin, jossa syntyvässä kokeiluympäristössä yritysten on mahdollista kehittää jatkossa entistä tehokkaampia ja vähemmän kuljettaa kuormittavampia liikuteltavia työkoneita kuten kaivureita, traktoreita tai metsätyökoneita.
Projektipäällikkö
Asko Kilpeläinen
Lehtori
asko [dot] kilpelainenatlab [dot] fi
Yhteistyössä

LAB ammattikorkeakoulun projektihenkilöstö

Kari Kauranen
Yliopettaja
kari [dot] kauranenatlab [dot] fi
Sijainti