Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeisiin voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä erillisellä hakemuksella​. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Syksyn 2021 yhteishaussa yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 22.9.2021 klo 15.00 mennessä.

LAB-ammattikorkeakoulu käyttää yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen sähköistä lomaketta. Skannaa tarvittavat todistukset hakemuksen liitteeksi. 

Yksilöllisten järjestelyjen lomake (lomake aukeaa 16.8.2021)

Voit hakea samalla lomakkeella yksilöllisiä järjestelyjä valtakunnalliseen AMK-valintakokeeseen, LABin Muotoiluinstituutin valintakokeisiin, rakennusmestarikoulutuksen valintakokeeseen sekä LABin YAMK-valintakokeisiin.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot.

Huom! AMK-valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen.

Jos yksilöllisiä järjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin.