Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeisiin voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä erillisellä hakemuksella​. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Kevään 2023 toisessa yhteishaussa yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.

LAB-ammattikorkeakoulu käyttää yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen sähköistä lomaketta. Skannaa tai kuvaa tarvittavat liitteet ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen. 

>> Yksilöllisten järjestelyjen lomake 

Voit hakea samalla lomakkeella yksilöllisiä järjestelyjä valtakunnalliseen AMK-valintakokeeseen, LABin Muotoiluinstituutin valintakokeisiin, maahanmuuttajille suunnatun sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen valintakokeeseen sekä LABin YAMK-valintakokeisiin.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot.

Huom! AMK-valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen.

Jos yksilöllisiä järjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin.

Ilmoitamme sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Myönnetty yksilöllinen järjestely on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).