Valintakokeet

AMK-valintakoe

Kevään 2023 yhteishaun digitaalisen valintakokeen ohjeistukset.

Muotoiluinstituutin ennakkotehtävät ja valintakokeet

Muotoilun, kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti.

Englanninkielisten koulutusten valintakokeet

Tutustu koulutusten valintakoeohjeisiin englanninkielisillä sivuillamme.

Maahanmuuttajille suunnatun sairaanhoitajakoulutuksen valintakoe

Maahanmuuttajille suunnattu sairaanhoitajakoulutus ei käytä valtakunnallista AMK-valintakoetta. Hakukohde käyttää LAB-ammattikorkeakoulun järjestämää koulutuksen omaa valintakoetta.

Ylempi AMK: ennakkotehtävät ja valintakokeet

Ylempi AMK -koulutusten opiskelijat valitaan joko valintakokeen, valintaopintojakson tai ennakkotehtävien perusteella. 

Rakennusalan työnjohdon koulutuksen valintakoe

Rakennusalan työnjohdon koulutuksen valinta on kaksivaiheinen. Hakijalta edellytetään vähintään 24 kk rakennusalan työkokemusta. Seuraavan kerran koulutukseen voi hakea syksyn 2023 yhteishaussa. 

 

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeisiin voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä erillisellä hakemuksella​, joka tulee kevään 2023 toisessa yhteishaussa jättää 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Ohjeet LABin valintatehtävien palautukseen opintopolussa

Osassa LABin hakukohteista on käytössä ennakko- tai valintatehtäviä, jotka tulee palauttaa opintopolun hakulomakkeelle.