Lahdessa järjestettävä tapahtuma uudistaa hankemaailmaa

Kuva
Kuva tyhjästä avokonttorista.
Hanketyön tuloksia ja hyötyjä esittelevä foorumi kokoaa yhteen yritykset ja hanketoimijat. Tapahtuman tavoitteena on saada hankkeiden hyödyt entistä paremmin Päijät-Hämeen yritysten käyttöön.

Päijät-Hämeessä aloitetaan vuosittain lähes sata uutta julkisvaroin toteutettavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketta (TKI), joilla edistetään alueen kasvua ja osaamista. Hankkeissa saavutetut tulokset siirtyvät heikosti hyötykäyttöön, vaikka niiden merkitys paikallisille yrityksille olisi huomattava kestävän liiketoiminnan kehittämisessä.

”Yksi merkittävimmistä haasteista on löytää oman yrityksen kannalta oleellinen tieto hankemassan joukosta. Hankkeet viestivät itsestään omien kanaviensa ja kontaktiensa kautta, jolloin tieto saattaa jäädä hankkeen päättyessä vain pienen kohderyhmän tietoisuuteen”, LAB-ammattikorkeakoulun MIDAS-hankkeen projektipäällikkö Aki Helminen kuvailee.

Parhaillaan käynnissä on hanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa tulosten löydettävyyttä ja luoda malli vuosittain järjestettävälle valtakunnalliselle hanketulosten esittelytapahtumalle. Näin hankkeissa saadut opit saadaan laajemman yleisön tietoisuuteen ja hyödynnettäviksi.

”Alueen kehityksen kannalta on tärkeää, että julkisvaroin toteutettavat hankkeet vastaavat paikallisten yritysten kysyntää ja tarpeita. Yritykset ovat avainasemassa alueen ja palvelujen konkreettisessa kehittämisessä sekä työllisyyteen vaikuttavissa asioissa”, Helminen jatkaa.

Tulosten onnistunut jalkauttaminen edellyttää kiinnostusta ja osallistumista myös paikallisilta yrittäjiltä. Ensi viikolla ensimmäistä kertaa järjestettävässä tapahtumassa Päijät-Hämeen yritykset pääsevät verkostoitumaan ja tutustumaan hankeyhteistyön mahdollisuuksiin.

”Luomme alustan, jonka avulla hankkeet pääsevät esittelemään tuloksiaan. Kun hankkeissa saavutetut tulokset jaetaan suurelle yleisölle, voidaan hallitusti törmäyttää useita eri kohderyhmiä, toimijoita ja yrityksiä. Näin saadaan laaja verkosto uusille kontakteille, ideoille ja tarpeille. Lisäksi saadut tulokset ja opit tulevat kaikkien tietoon ja hyödynnettäviksi.”

MIDAS-event-niminen pilottitapahtuma järjestetään 19.5.2022 klo 8.30–12.30 Lahden Walimon Casselissa sekä verkossa. Tapahtuma on suunnattu erityisesti Päijät-Hämeen seudun yrityksille, mutta myös muut TKI-toimijat, julkiset organisaatiot, oppilaitokset ja opiskelijat sekä rahoittajat ovat tärkeä osa kokonaisuutta ja tervetulleita yhteiseen foorumiin.

Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumaan LABin verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Aki Helminen
TKI-asiantuntija
aki [dot] helminenatlab [dot] fi

Uusimmat uutiset

Sijainti